Key MAK Windows 7 còn hơn 18000 lần Active! Update thường xuyên

Thảo luận trong 'Share Key, Acc & More for All' bắt đầu bởi ghost0bk, 25 Tháng tư 2013.

 1. hotienquoc

  hotienquoc Member

  Bạn hoangtinh còn key Win7 không cho mình xin với. cảm ơn nhiều!
   
 2. pham hoang vu

  pham hoang vu Member

  Ad oi con key k cho em xin 1 cai voi
   
 3. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 7.x
  Key : BQW9M-TCG2G-FJ2W3-6D6P7-V8T9W
  Key Status : Valid
  Product ID : XXXXX-013-1395343-86123
  Extended PID : XXXXX-00172-013-139534-03-1033-9200.0000-2922016
  SKU ID : 9abf5984-9c16-46f2-ad1e-7fe15931a8dd
  Description : Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
  Edition ID : Enterprise;EnterpriseN;EnterpriseE;Professional;ProfessionalN;ProfessionalE

  Sub Type : X15-39093
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 172 (ac)
  Activ. Count : 161
  Block Key Base : Not found
  Comment :

  Benchmark : 11.3 seconds
   
 4. thanks
   
 5. key mak chang key nao dung duoc ca ! cac bac cho em xin key khac ban enterprise duoc khong a! cac bac thong cam em vua cai lai may chua cai unikey
   
 6. computer84

  computer84 Member

  cho minh xin 1 key pro 64 bit, ko con key nao dung duoc
   
 7. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 7.x
  Key : 77PMK-PXJ8B-38D2R-C4D6V-9X3KC
  Key Status : Valid
  Product ID : XXXXX-008-1552924-86864
  Extended PID : XXXXX-00172-008-155292-03-1033-7601.0000-3182016
  SKU ID : 9abf5984-9c16-46f2-ad1e-7fe15931a8dd
  Description : Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
  Edition ID : Enterprise;EnterpriseN;EnterpriseE;Professional;ProfessionalN;ProfessionalE

  Sub Type : X15-39122
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 172 (ac)
  Activ. Count : 185
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 14.9 seconds

  PKeyConfig : Windows 7.x
  Key : 27XWB-GV4BP-R2JW9-QH3H7-B8THW
  Key Status : Valid
  Product ID : XXXXX-002-9339137-86256
  Extended PID : XXXXX-00172-002-933913-03-1033-7601.0000-3182016
  SKU ID : 9abf5984-9c16-46f2-ad1e-7fe15931a8dd
  Description : Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
  Edition ID : Enterprise;EnterpriseN;EnterpriseE;Professional;ProfessionalN;ProfessionalE

  Sub Type : X15-39142
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 172 (ac)
  Activ. Count : 894
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 14.3 seconds
   
  ta quang viet thích bài này.
 8. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 7.x
  Key : 27XWB-GV4BP-R2JW9-QH3H7-B8THW
  Key Status : Valid
  Product ID : XXXXX-002-9339137-86031
  Extended PID : XXXXX-00172-002-933913-03-1033-9200.0000-3282016
  SKU ID : 9abf5984-9c16-46f2-ad1e-7fe15931a8dd
  Description : Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
  Edition ID : Enterprise;EnterpriseN;EnterpriseE;Professional;ProfessionalN;ProfessionalE

  Sub Type : X15-39142
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 172 (ac)
  Activ. Count : 238
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 4.5 seconds
   
  ngodunghl thích bài này.
 9. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 7.x
  Key : 778PB-HJP8K-R7X9Y-27P9B-BY736
  Key Status : Valid
  Product ID : XXXXX-001-4436704-86273
  Extended PID : XXXXX-00172-001-443670-03-1033-9200.0000-3292016
  SKU ID : 9abf5984-9c16-46f2-ad1e-7fe15931a8dd
  Description : Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
  Edition ID : Enterprise;EnterpriseN;EnterpriseE;Professional;ProfessionalN;ProfessionalE

  Sub Type : X15-39061
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 172 (ac)
  Activ. Count : 156
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 5.2 seconds
  Chính mình cũng vừa Active Windows 10 Pro bằng key này
   
 10. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  Windows 7 Professional, Enterprise VL:MAK key
  Key : 778PB-HJP8K-R7X9Y-27P9B-BY736
  Key Status : Valid
  Product ID : XXXXX-001-4436704-86781
  Extended PID : XXXXX-00172-001-443670-03-1033-9200.0000-3322016
  SKU ID : 9abf5984-9c16-46f2-ad1e-7fe15931a8dd
  Description : Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
  Edition ID : Enterprise;EnterpriseN;EnterpriseE;Professional;ProfessionalN;ProfessionalE

  Sub Type : X15-39061
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 172 (ac)
  Activ. Count : 21
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 4.4 seconds
   
 11. trsa

  trsa Member

  Có key win 7 ultimate 64 bit không Ad ơi. Cho mình xin 1 key với
   
 12. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 7
  Key : TD7PK-BMQYJ-HQ44X-VJTMD-WKB4D
  Key Status : Valid
  Product ID : XXXXX-008-1614216-86981
  Extended PID : XXXXX-00172-008-161421-03-1033-9200.0000-0102017
  SKU ID : 9abf5984-9c16-46f2-ad1e-7fe15931a8dd
  Description : Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
  Edition ID : Enterprise;EnterpriseN;EnterpriseE;Professional;ProfessionalN;ProfessionalE

  Sub Type : X15-39122
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 172 (ac)
  Total Keys : 1500000 (16e360)
  Activ. Count : 3795
  Block Key Base : Not found
   
  xxxvictorxxx thích bài này.
 13. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 7 / Server 2008 R2 / CSVLK
  Key : TD7PK-BMQYJ-HQ44X-VJTMD-WKB4D
  Key Status : Valid
  Product ID : XXXXX-008-1614216-86408
  Extended PID : XXXXX-00172-008-161421-03-1033-9200.0000-0132017
  SKU ID : 9abf5984-9c16-46f2-ad1e-7fe15931a8dd
  Description : Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
  Edition ID : Enterprise;EnterpriseN;EnterpriseE;Professional;ProfessionalN;ProfessionalE

  Sub Type : X15-39122
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 172 (ac)
  Total Keys : 1500000 (16e360)
  Activ. Count : 2898
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 9.2 seconds
   
  sony1705 thích bài này.
 14. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : 7.x / MultiPoint / Small Business / Home Svr 2011
  Key : TD7PK-BMQYJ-HQ44X-VJTMD-WKB4D
  Key Status : Valid
  Product ID : XXXXX-008-1614216-86710
  Extended PID : XXXXX-00172-008-161421-03-1033-9200.0000-0182017
  SKU ID : 9abf5984-9c16-46f2-ad1e-7fe15931a8dd
  Description : Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
  Edition ID : Enterprise;EnterpriseN;EnterpriseE;Professional;ProfessionalN;ProfessionalE

  Sub Type : X15-39122
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 172 (ac)
  Total Keys : 1500000 (16e360)
  Activ. Count : 1180
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 4.1 seconds
   
 15. goodwin999

  goodwin999 Member

  Key hết lượt active rồi bạn ơi. Mình đang cài lại win. Bạn cho mình xin key Win 7 mak nhé. Thanks ngàn lần!!!
   
 16. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  Key tạm thời không có nha bạn . khi nào có mình sẽ update ngay
   
 17. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 7
  Key : CPY6T-V38WK-BFFFV-HFT2R-FHK4W
  Key Status : Valid
  Product ID : XXXXX-002-4354372-86581
  Extended PID : XXXXX-00172-002-435437-03-1033-9200.0000-0292017
  SKU ID : 9abf5984-9c16-46f2-ad1e-7fe15931a8dd
  Description : Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
  Edition ID : Enterprise;EnterpriseN;EnterpriseE;Professional;ProfessionalN;ProfessionalE

  Sub Type : X15-39118
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume

  Crypto ID : 172 (ac)
  Total Keys : 500000 (7a120)
  Activ. Count : 27382
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 2.5 seconds
   
 18. duyphuong113

  duyphuong113 Member

  bản utimate thì phải phone bạn ơi
   
 19. duyphuong113

  duyphuong113 Member

  thank
   
  beckhamb1, catinuk, h2tm_boy and 2 others like this.
 20. duyphuong113

  duyphuong113 Member

  thank
   
  beckhamb1 thích bài này.

Chia sẻ trang này