Office 2013 Pro Volume License Activation MAK Keys

Thảo luận trong 'Share Key, Acc & More for All' bắt đầu bởi ngbaoha, 24 Tháng năm 2013.

 1. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  Share Key office 2013 Pro còn 19991 lượt Activate

  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
  beckhamb1, vnhcm, lgthuy and 10 others like this.
 2. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  Share Key office 2013 ProPlus Volume:MAK còn 36102 lượt Activate

  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
 3. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  Share Key Office 2013 ProPlusVL_MAK cỏn 11978 lượt Active

  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
  PKeyConfig : Office 2013
  Key :xxxxxxxxxxxxxxxx
  Key Status : Valid
  Product ID : 00216-51520-49115-AA408
  Extended PID : XXXXX-02165-152-049115-03-1033-9200.0000-1952016
  SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
  Description : Office15_ProPlusVL_MAK
  Edition ID : ProPlusVolume
  Sub Type : X18-32641
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 2165 (875)
  Activ. Count : 11978
  Block Key Base : Not found


  Benchmark : 0,7 seconds
   
  beckhamb1, lgthuy, rusbear and 5 others like this.
 4. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Office 2013
  Key : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Key Status : Valid
  Product ID : 00216-53040-18923-AA024
  Extended PID : XXXXX-02165-304-018923-03-1033-9200.0000-1972016
  SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
  Description : Office15_ProPlusVL_MAK
  Edition ID : ProPlusVolume
  Sub Type : X18-32644
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 2165 (875)
  Activ. Count : 1114 ( Còn 1114 lượt Active )
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 1,2 seconds
  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
 5. mrgint

  mrgint Member

  sao minh thấy đen thui vậy,giúp mình với
   
 6. mrgint

  mrgint Member

  bạn ơi sao mình không thấy key đâu hết vậy,huhu
   
 7. mrgint

  mrgint Member

  khi mình thấy được rồi là lúc key đã hết tác dụng
   
 8. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Office 2013
  Key : xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Key Status : Valid
  Product ID : 00216-53040-48561-AA792
  Extended PID : XXXXX-02165-304-048561-03-1033-9200.0000-2022016
  SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
  Description : Office15_ProPlusVL_MAK
  Edition ID : ProPlusVolume
  Sub Type : X18-32644
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 2165 (875)
  Activ. Count : 2067
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 2 seconds
  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
  beckhamb1, lgthuy, rusbear and 7 others like this.
 9. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Office 2013
  Key :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Key Status : Valid
  Product ID : 00216-54560-08798-AA703
  Extended PID : XXXXX-02165-456-008798-03-1033-9200.0000-2232016
  SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
  Description : Office15_ProPlusVL_MAK
  Edition ID : ProPlusVolume
  Sub Type : X18-32642
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 2165 (875)
  Total Keys : 76000000 (487ab00)
  Activ. Count : 2197
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 3.2 seconds
  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
 10. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  Office 2013 Professional Plus VL: MAK Keys:
  PKeyConfig : Office 2013
  Key : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Key Status : Valid
  Product ID : 00216-56840-45368-AA668
  Extended PID : XXXXX-02165-684-045368-03-1033-9200.0000-2332016
  SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
  Description : Office15_ProPlusVL_MAK
  Edition ID : ProPlusVolume
  Sub Type : X18-32643
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 2165 (875)
  Activ. Count : 121
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 0.6 seconds
  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
 11. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Office 2013
  Key : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Key Status : Valid
  Product ID : 00216-53040-18923-AA686
  Extended PID : XXXXX-02165-304-018923-03-1033-9200.0000-2362016
  SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
  Description : Office15_ProPlusVL_MAK
  Edition ID : ProPlusVolume
  Sub Type : X18-32644
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 2165 (875)
  Activ. Count : 935
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 1 seconds
  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
  beckhamb1, rusbear, QuanPC and 3 others like this.
 12. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Office 2013
  Key : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Key Status : Valid
  Product ID : 00216-56840-41254-AA760
  Extended PID : XXXXX-02165-684-041254-03-1033-9200.0000-2432016
  SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
  Description : Office15_ProPlusVL_MAK
  Edition ID : ProPlusVolume
  Sub Type : X18-32643
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 2165 (875)
  Activ. Count : 212
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 0.7 seconds

  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
 13. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Office 2013
  Key : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Key Status : Valid
  Product ID : 00216-53040-60031-AA886
  Extended PID : XXXXX-02165-304-060031-03-1033-9200.0000-2472016
  SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
  Description : Office15_ProPlusVL_MAK
  Edition ID : ProPlusVolume
  Sub Type : X18-32644
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 2165 (875)
  Activ. Count : 4690
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 1.3 seconds
  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
  beckhamb1, lgthuy, QuanPC and 4 others like this.
 14. lyly123

  lyly123 Member

  hay quá đang cần tìm key office 2013 gặp ngay bạn thích thật
   
 15. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Office 2013
  Key : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Key Status : Valid
  Product ID : 00216-53040-60031-AA348
  Extended PID : XXXXX-02165-304-060031-03-1033-9200.0000-2502016
  SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
  Description : Office15_ProPlusVL_MAK
  Edition ID : ProPlusVolume
  Sub Type : X18-32644
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 2165 (875)
  Activ. Count : 913
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 1.2 seconds
  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
  beckhamb1, lgthuy, QuanPC and 3 others like this.
 16. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Office 2013
  Key : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Key Status : Valid
  Product ID : 00216-53040-60031-AA863
  Extended PID : XXXXX-02165-304-060031-03-1033-9200.0000-2572016
  SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
  Description : Office15_ProPlusVL_MAK
  Edition ID : ProPlusVolume
  Sub Type : X18-32644
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 2165 (875)
  Activ. Count : 295
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 1.2 seconds
  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
  beckhamb1, lgthuy, rusbear and 6 others like this.
 17. becailam

  becailam Member

  Key bị blocked hết rồi, cho xin key mới đi bạn ơi, cám ơn trước.
   
 18. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  Office 2013 Professional Plus VL:MAK key
  Key : HXNWJ-TGQ3R-W6FD6-YXXX4-TVGXV
  Key Status : Valid
  Product ID : 00216-56841-12508-AA420
  Extended PID : XXXXX-02165-684-112508-03-1033-9200.0000-3322016
  SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
  Description : Office15_ProPlusVL_MAK
  Edition ID : ProPlusVolume

  Sub Type : X18-32643
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 2165 (875)
  Activ. Count : 8
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 1.2 seconds
   
 19. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Office 2013
  Key : 68D9R-GN3D2-J3Q7Q-4397V-JQHT7
  Key Status : Valid
  Product ID : 00216-51520-52210-AA532
  Extended PID : XXXXX-02165-152-052210-03-1033-9200.0000-3442016
  SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
  Description : Office15_ProPlusVL_MAK
  Edition ID : ProPlusVolume

  Sub Type : X18-32641
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 2165 (875)
  Total Keys : 76000000 (487ab00)
  Activ. Count : 21640
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 1.2 seconds
   
  Optimus thích bài này.
 20. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Office 2013
  Key : 68D9R-GN3D2-J3Q7Q-4397V-JQHT7
  Key Status : Valid
  Product ID : 00216-51520-52210-AA680
  Extended PID : XXXXX-02165-152-052210-03-1033-9200.0000-3472016
  SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
  Description : Office15_ProPlusVL_MAK
  Edition ID : ProPlusVolume
  Sub Type : X18-32641
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 2165 (875)
  Total Keys : 76000000 (487ab00)
  Activ. Count : 18268
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 0.5 seconds
   
  hieumx264 thích bài này.

Chia sẻ trang này