Share Key Windows 8.1 MAK: còn 8278 lượt kích hoạt . nhanh tay lên nào các bạn

Thảo luận trong 'Share Key, Acc & More for All' bắt đầu bởi hoangtinh, 18 Tháng năm 2015.

 1. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  Không có bạn ơi . dạo này hiếm lắm
   
  Mitxitorang thích bài này.
 2. maianh

  maianh Member

  cho mình xin key win 8.1 pro với :(
   
 3. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  Key giờ hiếm lắm . săn như săn thú mà không có bạn ơi :matwa:
   
  Mitxitorang thích bài này.
 4. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 8.1 / Server 2012 R2
  Key :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Key Status : Valid
  Product ID : 00261-80000-23848-AA506
  Extended PID : XXXXX-02618-000-023848-03-1033-9200.0000-2362016
  SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
  Sub Type : [Blue]X18-95523
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Activ. Count : 477
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 1.7 seconds
  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
 5. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 8.1 / Server 2012 R2
  Key : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Key Status : Valid
  Product ID : 00261-80000-23848-AA569
  Extended PID : XXXXX-02618-000-023848-03-1033-9200.0000-2432016
  SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
  Sub Type : [Blue]X18-95523
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Activ. Count : 303
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 2.1 seconds

  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
 6. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 8.1 / Server 2012 R2
  Key : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Key Status : Valid
  Product ID : 00261-80000-18564-AA873
  Extended PID : XXXXX-02618-000-018564-03-1033-9200.0000-2502016
  SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
  Sub Type : [Blue]X18-95523
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Activ. Count : 71
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 2.1 seconds

  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
 7. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 8.1
  Key : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Key Status : Valid
  Product ID : 00261-80000-09924-AA374
  Extended PID : XXXXX-02618-000-009924-03-1033-9200.0000-2542016
  SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
  Sub Type : [Blue]X18-95523
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Activ. Count : 1385
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 2 seconds
  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
 8. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 8.1
  Key : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Key Status : Valid
  Product ID : 00261-80000-09924-AA198
  Extended PID : XXXXX-02618-000-009924-03-1033-9200.0000-2572016
  SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
  Sub Type : [Blue]X18-95523
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Activ. Count : 1460
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 1.7 seconds
  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
 9. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 8.1
  Key : NVJWG-JJHTJ-F2TRH-DQV3G-J2M93
  Key Status : Valid
  Product ID : 00261-80000-09903-AA137
  Extended PID : XXXXX-02618-000-009903-03-1033-9200.0000-2602016
  SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

  Sub Type : [Blue]X18-95523
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Activ. Count : 84
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 0.7 seconds
   
 10. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 8.1
  Key : CJNKV-D2994-MYDVX-YWHTQ-T6MDQ
  Key Status : Valid
  Product ID : 00261-80403-29001-AA779
  Extended PID : XXXXX-02618-040-329001-03-1033-9200.0000-2702016
  SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

  Sub Type : [Blue]X18-95504
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Activ. Count : 70
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 1.8 seconds
   
 11. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 8.1
  Key : 94D97-NMTTK-HW9XG-JH7RX-Y7TVD
  Key Status : Valid
  Product ID : 00261-80173-20554-AA427
  Extended PID : XXXXX-02618-017-320554-03-1033-9200.0000-3412016
  SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

  Sub Type : [Blue]X18-95509
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Total Keys : 5000000 (4c4b40)
  Activ. Count : 249
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 1.4 seconds
   
  thangnuol thích bài này.
 12. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 8.1
  Key : 3KNGC-8B3YT-B46H9-KR2CD-WQJK3
  Key Status : Valid
  Product ID : 00261-80103-19984-AA467
  Extended PID : XXXXX-02618-010-319984-03-1033-9200.0000-3602016
  SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

  Sub Type : [Blue]X18-95507
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Total Keys : 2000000 (1e8480)
  Activ. Count : 127
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 1.2 seconds
   
 13. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 8.1
  Key : FCN23-MDTD4-Q3Q9F-76TMM-B4FX3
  Key Status : Valid
  Product ID : 00261-80358-95223-AA840
  Extended PID : XXXXX-02618-035-895223-03-1033-9200.0000-3632016
  SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
  Sub Type : [Blue]X18-95503
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Total Keys : 5000000 (4c4b40)
  Activ. Count : 33
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 0.5 seconds
   
 14. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 8.1
  Key : 3KNGC-8B3YT-B46H9-KR2CD-WQJK3
  Key Status : Valid
  Product ID : 00261-80103-19984-AA181
  Extended PID : XXXXX-02618-010-319984-03-1033-9200.0000-0012017
  SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

  Sub Type : [Blue]X18-95507
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Total Keys : 2000000 (1e8480)
  Activ. Count : 169
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 1.4 seconds
   
  Hust and anhpham1994 like this.
 15. Sea of clouds

  Sea of clouds Member

  ====================================================================
  PKeyConfig : Windows 8.1 / Server 2012 R2
  Key : 3KNGC-8B3YT-B46H9-KR2CD-WQJK3
  Key Status : Valid
  Product ID : 00261-80103-19984-AA349
  Extended PID : XXXXX-02618-010-319984-03-2052-9200.0000-0082017
  SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
  Sub Type : [Blue]X18-95507
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Total Keys : 2000000 (1e8480)
  Activ. Count : Key Blocked!
  Block Key Base : Key Blocked!
   
 16. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 8.1
  Key : HPX2F-J3N3W-J9JYR-2VTMP-RVTVD
  Key Status : Valid
  Product ID : 00261-80511-33266-AA393
  Extended PID : XXXXX-02618-051-133266-03-1033-9200.0000-0102017
  SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

  Sub Type : [Blue]X18-95510
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Total Keys : 5000000 (4c4b40)
  Activ. Count : 2031
  Block Key Base : Not found
   
 17. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 8.1
  Key : YF9GK-9KN8H-YMKFH-K6X7X-H6B93
  Key Status : Valid
  Product ID : 00261-80173-36177-AA263
  Extended PID : XXXXX-02618-017-336177-03-1033-9200.0000-0132017
  SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

  Sub Type : [Blue]X18-95509
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Total Keys : 5000000 (4c4b40)
  Activ. Count : 441
  Block Key Base : Not found
   
 18. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  Chúc Mừng Năm Mới
  PKeyConfig : Windows 8.1
  Key : NW6F8-QVCC2-7C87P-GXCFC-MPYDQ
  Key Status : Valid
  Product ID : 00261-80022-62067-AA220
  Extended PID : XXXXX-02618-002-262067-03-1033-9200.0000-0292017
  SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

  Sub Type : [Blue]X18-95511
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Total Keys : 5000000 (4c4b40)
  Activ. Count : 4870
  Block Key Base : Not found

  Benchmark : 1.2 seconds
   
 19. hoangtinh

  hoangtinh S-Friend

  PKeyConfig : Windows 8.1 / Server 2012 R2
  Key : HNR36-GXYYP-TFH77-9M9B7-WK7QQ
  Key Status : Valid
  Product ID : 00261-80022-20190-AA790
  Extended PID : XXXXX-02618-002-220190-03-1033-9200.0000-0852017
  SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
  Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
  Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN

  Sub Type : [Blue]X18-95511
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 2618 (a3a)
  Total Keys : 5000000 (4c4b40)
  Activ. Count : 2248
  Block Key Base : Not found
  Có thể dùng để kích hoạt cho Windows 10
   
  tvubaby thích bài này.
 20. xuanito

  xuanito Member

  PKeyConfig : Windows 10 RTM 10586
  Key : GVRNH-RDXB6-XWH8K-2YK7D-C34FH
  Key Status : Valid
  Product ID : 00180-50100-54941-AA976
  Extended PID : XXXXX-01805-010-054941-03-1049-9200.0000-2612017
  SKU ID : ec67814b-30e6-4a50-bf7b-d55daf729d1e
  Description : Win 8 RTM APPXLOB-Client Volume:MAK
  Edition ID : APPXLOB-Client
  Sub Type : [8]X18-19576
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 1805 (70d)
  Activ. Count : 482
  Block Key Base : Not found
  Comment :
   
  Mitxitorang thích bài này.

Chia sẻ trang này