[Thủ Thuật] Tổng hợp phím tắt trong window.

Thảo luận trong 'Operating System' bắt đầu bởi nhocck18, 15 Tháng sáu 2011.

 1. nhocck18

  nhocck18 Member

  Phím tắt chung


  Ctrl + C
  sao chép


  Ctrl + X
  cắt


  Ctrl + V
  dán


  Ctrl + Z
  hoàn lại tác vụ vừa thực hiện.


  Delete
  xóa


  Shift + Delete
  xóa vĩnh viễn một đối tượng, không phục hồi được bằng cách vào thùng rác.


  Ctrl + kéo thả
  sao chép đối tượng đang chọn


  Ctrl + Shift + kéo thả
  tạo lối tắt cho đối tượng đang chọn


  F2
  đổi tên đối tượng đang chọn


  Ctrl + >
  di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về phía sau 1 từ


  Ctrl + <
  di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về trước sau 1 từ


  Ctrl + mũi tên lên
  di chuyển con trỏ đến một điểm chèn lên trên một đoạn


  Ctrl + mũi tên xuống
  di chuyển con trỏ đến một điểm chèn xuống dưới một đoạn


  Ctrl + Shift + mũi tên
  chọn một khối văn bản.


  Shift + mũi tên
  chọn các đối tượng trên màn hình Desktop, trong cửa sổ Windows, trong các phần mềm soạn thảo


  Ctrl + A
  chọn tất cả


  F3
  tìm kiếm một tập tin, thư mục.


  Ctrl + O
  mở một đối tượng


  Alt + Enter
  xem thuộc tính của đối tượng đang chọn


  Alt + F4
  đóng đối tượng đang kích hoạt, thoát chương trình đang kích hoạt


  Ctrl + F4
  đóng cửa sổ con trong ứng dụng đa cửa sổ như Word, Excel...


  Alt + Tab
  chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở.


  Alt + ESC
  Di chuyển vòng quanh theo thứ tự các đối tượng đang mở


  F6
  Di chuyển vòng quanh các phần tử giống nhau trong một cửa sổ hoặc trên màn hình Desktop.


  F4
  sổ nội dung của thanh địa chỉ trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.


  Shift + F10
  hiển thị thực đơn tắt (thực đơn ngữ cảnh) của đối tượng đang chọn


  Alt + phím cách
  hiển thị thực đơn hệ thống (System menu) của cửa sổ đang kích hoạt.


  Ctrl + ESC
  hiển thị thực đơn Start


  Alt + ký tự gạch chân trên thực đơn lệnh
  thực hiện lệnh tương ứng.


  Ký tự gạch chân trong trong một thực đơn đang mở
  thực hiện lệnh tương ứng trong thực đơn đang mở


  F10
  kích hoạt thanh thực đơn lệnh của ứng dụng đang được kích hoạt


  ->, <-, Up, Down
  di chuyển giữa các đối tượng đang chọn trong cửa sổ, giữa các nhánh lệnh trên thanh thực đơn lệnh.


  F5
  cập nhật cho cửa sổ đang kích hoạt.


  Backspace
  trở về thư mục cấp trên liền kề của thư mục hiện tại trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.


  ESC
  bỏ qua tác vụ hiện tại


  Giữ Shift khi bỏ đĩa CD
  ngăn cản việc chạy các chương trình tự động từ đĩa CD
  Phím tắt trên hộp thoại
  Phím tắt
  Chức năng


  Ctrl + Tab
  chuyển sang thẻ kế tiếp trong hộp thoại


  Ctrl + Shift + Tab
  chuyển về thẻ phía trước trong hộp thoại


  Tab
  chuyển đến các phần lựa chọn, lệnh kế tiếp


  Shift + Tab
  chuyển về các phần lựa chọn, lệnh phía trước


  Alt + Ký tự gạch chân
  thực hiện lệnh tương ứng có ký tự gạch chân


  Enter
  thực hiện thiết lập hoặc nút nhấn đang kích hoạt


  Phím cách
  chọn hoặc bỏ chọn trong ô chọn (checkbox)


  Mũi tên
  chọn một nút nếu đang ở trong một nhóm có nhiều nút chọn


  F1
  hiển thị phần trợ giúp


  F4
  hiển thị dang sách giá trị của đối tượng đang kích hoạt


  Backspace
  trở về thư mục cấp cao hơn liền kế trong các hộp thoại lưu và mở
  Phím đặc biệt trên bàn phím
  Phím
  Chức năng


  win
  Hiển thị thanh thực đơn lệnh khởi động Start Menu.


  win + D Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở


  win + E Mở cửa sổ Windows Explorer


  win + F Tìm kiếm


  win + L Khóa màn hình, khóa máy (Windows XP trở lên)


  win + M Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở


  win + R Mở cửa sổ Run (tương ứng Start - Run) win + U Mở trình quản lý các tiện ích - Utility Manager win + Tab Di chuyển giữa các tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ - Taskbar win + Break Mở cửa sổ System Properties. Print Screen Chụp màn hình. Alt + Print Screen Chụp cửa sổ đang được kích hoạt

  Phím tắt trên hộp thoại Ctrl + Tab
  chuyển sang thẻ kế tiếp trong hộp thoại


  Ctrl + Shift + Tab
  chuyển về thẻ phía trước trong hộp thoại


  Tab
  chuyển đến các phần lựa chọn, lệnh kế tiếp


  Shift + Tab
  chuyển về các phần lựa chọn, lệnh phía trước


  Alt + Ký tự gạch chân
  thực hiện lệnh tương ứng có ký tự gạch chân


  Enter
  thực hiện thiết lập hoặc nút nhấn đang kích hoạt


  Phím cách
  chọn hoặc bỏ chọn trong ô chọn (checkbox)


  Mũi tên
  chọn một nút nếu đang ở trong một nhóm có nhiều nút chọn


  F1
  hiển thị phần trợ giúp


  F4
  hiển thị dang sách giá trị của đối tượng đang kích hoạt


  Backspace
  trở về thư mục cấp cao hơn liền kế trong các hộp thoại lưu và mở
  Phím đặc biệt trên bàn phím

  win Hiển thị thanh thực đơn lệnh khởi động Start Menu.


  win + D Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở


  win + E Mở cửa sổ Windows Explorer


  win + F Tìm kiếm


  win + L Khóa màn hình, khóa máy (Windows XP trở lên)


  win + M Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở


  win + R Mở cửa sổ Run (tương ứng Start - Run) win + U Mở trình quản lý các tiện ích - Utility Manager win + Tab Di chuyển giữa các tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ - Taskbar win + Break Mở cửa sổ System Properties. Print Screen Chụp màn hình. Alt + Print Screen Chụp cửa sổ đang được kích hoạt
  Phím đặc biệt trên bàn phím


  win
  Hiển thị thanh thực đơn lệnh khởi động Start Menu.


  win + D Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở


  win + E Mở cửa sổ Windows Explorer


  win + F Tìm kiếm


  win + L Khóa màn hình, khóa máy (Windows XP trở lên)


  win + M Thu nhỏ hoặc phục hồi tất cả các cửa sổ đang mở


  win + R Mở cửa sổ Run (tương ứng Start - Run) win + U Mở trình quản lý các tiện ích - Utility Manager win + Tab Di chuyển giữa các tiêu đề cửa sổ đang mở trên thanh tác vụ - Taskbar win + Break Mở cửa sổ System Properties. Print Screen Chụp màn hình. Alt + Print Screen Chụp cửa sổ đang được kích hoạt
   

Chia sẻ trang này