Video học thiết kế Website bán hàng bằng WordPress

Thảo luận trong 'Training Tutorial' bắt đầu bởi ghost0bk, 21 Tháng ba 2015.

 1. ghost0bk

  ghost0bk www.KeyPhanMem.info Staff Member

  [​IMG]
  Video học thiết kế Website bán hàng bằng WordPress từ A => Z
  Tất cả các bài LAB được trình bày cực kỳ dễ hiểu,cô đọng
  Có độ phân giải HD,được encode giúp người dùng có thể xem trên PC,Tive-LCD,LED,Smart Fone..​
  Máy tính bảng,...Giúp người học có thể học ở mọi lúc ,mọi nơi trong bất kỳ không gian thời gian nào!​
  Danh sách LAB:
  0101.Why Use WordPress For E-Commerce.mp4​
  0102.Course Assumptions.mp4​
  0103.How To Choose WordPress Plugins.mp4​
  0104.How To Install And Activate WordPress Plugins.mp4​
  0105.Types Of E-Commerce For WordPress.mp4​
  0201.What Single Item Selling Covers.mp4​
  0202.Adding Buy Now Buttons.mp4​
  0203.Nice PayPal Button Lite Plugin.mp4​
  0204.Simple Cart And Buy Now Plugin.mp4​
  0205.Easy PayPal Custom Fields Plugin.mp4​
  0206.Enhanced PayPal Shortcodes Plugin.mp4​
  0207.WordPress Easy PayPal Payment Accept Plugin.mp4​
  0208.PayPal Donations Plugin.mp4​
  0209.Donate Plus Plugin - Part 1.mp4​
  0210.Donate Plus Plugin - Part 2.mp4​
  0301.Elements Of A Shopping Cart.mp4​
  0302.Organizing A Product Catalogue Using Posts.mp4​
  0303.Product Catalogue Menu And Image Galleries.mp4​
  0304.Preparing Product Images.mp4​
  0305.Handling Product Thumbnails In WordPress.mp4​
  0306.Issues With Displaying Products In WordPress.mp4​
  0307.Using Tables For Layout.mp4​
  0308.Using Divs For Layout.mp4​
  0309.Using Custom Fields - Part 1.mp4​
  0310.Using Custom Fields - Part 2.mp4​
  0311.Creating A Product Template - Part 1.mp4​
  0312.Creating A Product Template - Part 2.mp4​
  0313.Creating A Product Template - Part 3.mp4​
  0314.Creating A Product Template - Part 4.mp4​
  0315.Creating A Product Template - Part 5.mp4​
  0316.Creating A Product Template - Part 6.mp4​
  0317.Creating A Product Template - Part 7.mp4​
  0401.A Basic PayPal Shopping Cart Without Plugins.mp4​
  0402.WordPress Simple PayPal Shopping Cart Settings.mp4​
  0403.WSPSC Implementation - Part 1.mp4​
  0404.WSPSC Implementation - Part 2.mp4​
  0405.WSPSC Shipping And Taxes - Part 1.mp4​
  0406.WSPSC Shipping And Taxes - Part 2.mp4​
  0407.WSPSC Options And Customization.mp4​
  0408.Ultra Simple PayPal Shopping Cart Settings - Part 1.mp4​
  0409.Ultra Simple PayPal Shopping Cart Settings - Part 2.mp4​
  0410.Ultra Simple PayPal SC Implementation - Part 1.mp4​
  0411.Ultra Simple PayPal SC Implementation - Part 2.mp4​
  0412.Ultra Simple PayPal SC Implementation - Part 3.mp4​
  0413.Ultra Simple PayPal SC Shipping.mp4​
  0414.Ultra Simple PayPal SC Custom Checkout Button.mp4​
  0415.Ultra Simple PayPal SC Styling The Cart.mp4​
  0501.Special Issues For Digital Products.mp4​
  0502.Using Third-Party Download Services.mp4​
  0503.Easy Digital Downloads Basic Settings.mp4​
  0504.Easy Digital Downloads Adding And Displaying Products.mp4​
  0505.Easy Digital Downloads Checkout And Download Process.mp4​
  0506.Easy Digital Downloads Widgets And Add-Ons.mp4​
  0507.Paid Downloads Basic Setup.mp4​
  0508.Paid Downloads Completing Transactions.mp4​
  0509.WP E-Commerce Digital Downloads.mp4​
  0510.Jigoshop Digital Downloads.mp4​
  0511.WooCommerce Digital Downloads.mp4​
  0601.Elements Of A Complete Shopping Cart System.mp4​
  0602.WordPress Plugins Vs. Standalone Solutions.mp4​
  0603.Integrating WordPress With A Standalone Cart.mp4​
  0604.Other Free Shopping Cart Plugins.mp4​
  0605.Free Vs. Commercial Plugins.mp4​
  0701.Introduction And Basic Settings - Part 1.mp4​
  0702.Basic Settings - Part 2.mp4​
  0703.Basic Product Entry.mp4​
  0704.Advanced Product Entry - Part 1.mp4​
  0705.Advanced Product Entry - Part 2.mp4​
  0706.Copy Products - Sale Pricing - Featured.mp4​
  0707.Product Variations Part - 1.mp4​
  0708.Product Variations Part - 2.mp4​
  0709.Coupons.mp4​
  0710.Shipping - Part 1.mp4​
  0711.Shipping - Part 2.mp4​
  0712.Shipping - Part 3.mp4​
  0713.Taxes - Part 1.mp4​
  0714.Taxes - Part 2.mp4​
  0715.Payment Options.mp4​
  0716.Cart Settings.mp4​
  0717.Checkout Settings.mp4​
  0718.Order Management Reports.mp4​
  0719.Order Management Emails.mp4​
  0720.Built-In Widgets.mp4​
  0721.Free Add-Ons.mp4​
  0722.Catalogue Display Settings.mp4​
  0723.Catalogue Grid View Options.mp4​
  0724.Image Sizing.mp4​
  0725.Modifying The Stylesheet.mp4​
  0726.Customizing Your Theme.mp4​
  0727.Template Customizing.mp4​
  0728.WP E-Commerce Evaluation.mp4​
  0801.Basic Shop Settings.mp4​
  0802.Key Settings To Get Started.mp4​
  0803.Add A Product And Categories.mp4​
  0804.More Product Fields.mp4​
  0805.Product Variations - Part 1.mp4​
  0806.Product Variations - Part 2.mp4​
  0807.Product Variations - Part 3.mp4​
  0808.Putting Items On Sale.mp4​
  0809.Creating Coupons.mp4​
  0810.Shipping.mp4​
  0811.Taxes - Part 1.mp4​
  0812.Taxes - Part 2.mp4​
  0813.Checkout.mp4​
  0814.Payment Gateways.mp4​
  0815.Order Management.mp4​
  0816.Widgets.mp4​
  0817.Imaging Sizing.mp4​
  0818.Re-Cropping Images.mp4​
  0819.Controlling Default Styling.mp4​
  0820.Fix Broken Themes.mp4​
  0821.Extensions.mp4​
  0822.Jigoshop Evaluation.mp4​
  0901.Basic Settings.mp4​
  0902.Catalogue And Page Settings.mp4​
  0903.Add Products And Categories.mp4​
  0904.More Product Fields.mp4​
  0905.Catalogue Display Settings.mp4​
  0906.Sale Pricing And Coupons.mp4​
  0907.Attributes And Variations - Part 1.mp4​
  0908.Attributes And Variations - Part 2.mp4​
  0909.Shipping Basics.mp4​
  0910.Shipping Classes.mp4​
  0911.Taxes.mp4​
  0912.Checkout And Payments.mp4​
  0913.Orders And E-Mails.mp4​
  0914.Integration - Widgets - Extensions.mp4​
  0915.Image Galleries.mp4​
  0916.Image Sizing.mp4​
  0917.Styling And Theme Compatibility.mp4​
  0918.Hooking Into Templates.mp4​
  0919.Shortcodes And Evaluation.mp4​
  1001.About The Author.mp4​
  Working_Files.zip​
  :dl:
  Hidden Content:
  **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
   
  Tan Tan, minhtuanng, datnq102 and 8 others like this.

Chia sẻ trang này