Windows XP & 7 Drivers x32/x64 - Không thể đầy đủ hơn [All Version Post Here]

Thảo luận trong 'Drivers' bắt đầu bởi B&D++, 28 Tháng sáu 2012.

 1. B&D++

  B&D++ Member

  Windows XP & 7 Drivers x32x64 Multi [Update 23.06.2012]

  [​IMG]
  [​IMG]

  List of Windows XP drivers

  List of Windows 7 drivers


  Pass giải nén : shoptinhoc.com

  Nguồn: shoptinhoc.com
   
 2. Mr.Black

  Mr.Black Bộ đội Cụ Hồ

  [​IMG]
  Windows XP & 7 Drivers x32/x64 Update 08.09.2012

  MD5 & SHA-1:
  Windows 7 Drivers.iso
  Size: 3429679104 bytes
  MD5: F2A7B977B116931866426D68C216008F
  SHA1: EBACE3797A5708901F08C6F1DEF3188F7C92B4B6
  CRC32: DC657932

  Windows XP Drivers.iso
  Size: 2592169984 bytes
  MD5: 3B111A27A52F9D84FE7F6E431CAB30A7
  SHA1: 71FED91B622C3A7C6E048AF0D6D1B47B87AB2DAF
  CRC32: 5906AEFC
  Drivers for Windows XP
  Audio
  * Analog Devices SoundMAX HD Audio Windows XP Driver analog-device hd v.5.10.1.6480 - x32/x64
  * Analog Devices SoundMAX AC’97 v.5.12.01.5410 – x32/x64
  * Realtek HD Audio Driver R2.70 -- x32/x64
  * Realtek AC97 Audio Driver v4.06 — x32/x64
  * Realtek HDMI Audio Driver R2.70 - x32/x64
  * C-Media CM-102 Driver v.5.12.8.2118 -- x32/x64
  * C-Media CM106 v.2131-2111 — x32/x64
  * C-Media CM6501 v.6.12.8.2151 — x32/x64
  * C-Media CM8738 v.8.17.34— x32/x64
  * C-Media CM8768 v.8.17.33— x32/x64
  * C-Media CM8770 v.8.17.33— x32/x64
  * C-Media CM8787 v.8.17.47— x32/x64
  * C-Media CM8788 v.6.12.8.1772 — x32/x64
  * C-Media CMI9880L Driver v.5.12.01.0008 -- x32
  * C-Media CMI9880L Driver v.5.12.1.9 -- x64
  * Conexant Hermosa HD Audio Windows XP Driver v.4.36.6.0 — x32/x64
  * Conexant HD Audio Driver v.8.51.2.64 – x32/x64
  * Conexant Cocoa II HD Audio Driver v.3.80.0.51 -- x32/x64
  * SigmaTel Audio STAC92xx Driver v.6.10.6207.2 -- x32/x64
  * VIA HD Audio Driver v.6.0.01.10800a — x32/x64

  Video
  * AMD/ATI Catalyst 12.8 Desktop WHQL x32
  * AMD/ATI Catalyst 12.8 Desktop WHQL x64
  * AMD/ATI Catalyst 9.3 Notebook WHQL x32
  * Intel Graphics Driver
  (945G,945GZ,946GZ,G965,Q965,Q963,G33,G35,Q33,Q35,G31,945GC,945GM,945GME,945GMS,940GML,GM965,GME965,GLE960) – v.14.38.3 - x32/x64
  * Intel Graphics Driver (B43,G41,G43,G45,Q43,Q45,GL40,GM45,GS45,GS40) - v.14.42.11 -- x32/x64
  * Intel HD Graphics 2000/3000/4000 v.14.51.6 -- x32/x64
  * Intel HD Graphics v.14.51.4 -- x32/x64
  * Nvidia 301.42 Desktop WHQL -- x32
  * Nvidia 301.42 Desktop WHQL -- x64
  * Nvidia 266.58 Notebook WHQL-- x32
  * Nvidia 266.58 Notebook WHQL-- x64
  * VIA CN896 VIA Chrome9™, P4M900 VIA Chrome9™, VN896 VIA Chrome9™ HC v.20.50.01a — x32/x64
  * VIA VX800 VIA Chrome9™ HC, VX820/UT VIA Chrome9™ HC v.20.12.01a — x32/x64
  * VIA VX855 VIA Chrome9™ HCM, VX875 VIA Chrome9™ HCM v.24.10.01q — x32/x64
  * SiS Video Driver UniVGA v.3.93 -- x32/x64

  Chipset
  * Intel Chipset Driver v.9.3.0.1021 -- x32/x64
  * Intel AMT/MEI/HECI Driver v.7.0.2.1164 -- x32/x64
  * Intel Management Engine Interface Driver v.7.1.14.1107 -- x32/64
  * NVIDIA nForce Windows XP Driver v.15.45 -- x32
  * NVIDIA nForce Windows XP Driver v.15.45 -- x64
  * VIA Hyperion Chipset Driver 5.24a — x32/x64

  LAN (Сеть)
  * Atheros (AR8121/AR8113/AR8114/AR8131/AR8132) v.1.0.0.49 — x32/x64
  * Atheros (AR813x,AR815x) Driver v.2.1.0.7 -- x32/x64
  * Atheros (L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T Controller) v.2.4.7.14 — x32/x64
  * Broadcom BCM57xx Ethernet Driver v.15.0.4.2 — x32/x64
  * Intel PRO/10/1000 (PRO/10GbE) Ethernet Driver v.17.3 — x32/x64
  * JMicron 2xx Ethernet Driver v.6.0.33.3 — x32/x64
  * Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver v.11.45.3.3 — x32/x64
  * Realtek Ethernet Windows XP Driver v.5.798.0523.2012 — x32/x64
  * VIA Rhine Ethernet Driver v.3.87a -- x32/x64
  * VIA Velocity Ethernet Driver v.1.71a -- x32/x64

  Card Reader
  * Alcor Micro Card Reader Driver v. 1.0.36.111 — x32/x64
  * JMicron JMB38x Driver v.1.00.72.04 — x32/x64
  * O2Micro Memory Stick Reader Driver (OZ6933,OZ711E0,OZ711EC1,OZ711E1,OZ711E2,OZ711M1,OZ711M2,OZ711M3) - v.3.19.1 — x32/x64
  * Broadcom Card Reader Driver v.15.0.6.2 -- x32/64
  * Realtek ( RTS 5121, 5101, 5111, 5116 Card Reader) v.6.1.7600.30127 — x32/x64
  * Realtek ( RTS 5158 Card Reader) v.6.0.6000.83 -- x32/x64
  * Realtek ( RTS 5159 Card Reader) v.6.0.6000.20136 -- x32/x64
  * Realtek ( RTS 5208 Card Reader) v.6.1.7601.28099 -- x32/x64
  * Realtek ( RTS 5139 Card Reader) v.6.1.7601.39025 -- x32/x64
  * Ricoh R5C83x/84x Driver v.2.14.00.05 — x32/x64
  * Ricoh R5U23x/24x Driver v.2.15.17.02 -- x32/x64

  Wi-Fi
  * Atheros AR50XX Wireless Windows 7 Driver v.9.2.0.480 — x32/x64
  * Atheros AR6XXX Wireless Driver v.3.1.2.41 -- x32/x64
  * Broadcom Wireless BCM43xx Windows 7 Driver v.5.100.82.139— x32/x64
  * Intel Wi-Fi Windows XP Driver v.15.2.0.19 — x32/x64
  * Realtek RTL8187S, RTL8191SE Wireless LAN v.6.9110 – x32/x64
  * Realtek RTL8180, RTL8185 Wireless LAN v 6.1122.1016. – x32/x64
  * Realtek RTL8187B Wireless LAN v.6.1163.62.1182 – x32/x64
  * Realtek RTL8187L Wireless LAN v.5.1313 – x32/x64
  * Realtek RTL8190, RTL8192E Wireless LAN v.6.1682.0.1222 – x32/x64
  * Realtek RTL8191SE, RTL8192SE Wireless LAN v.1094.5.0117.2012-– x32/x64
  * Realtek RTL8192CE, RTL8191CE, RTL8188CE Driver v.1005.36 -- x32/64
  * Realtek RTL81xxSU, RTL8712 Driver v.1084.44.1104 -- x32/x64
  * Realtek RTL8188RU, RTL8192CU Driver v.1015.6.0210 -- x32/x64

  USB 3.0 Host Controller
  * ASMedia USB3.0 v.1.14.10.0 -- x32/x64
  * Etron USB3.0 v.1.0.0.113 -- x32/x64
  * Fresco Logic USB3.0 v.3.5.30.0 -- x32/x64
  * Renesas USB3.0 Host v.3.0.16.0 -- x32/x64
  * Renesas (NEC)_USB3.0 v.2.1.36.0 -- x32/x64
  * VIA USB3.0 v.1.90A_WHQL -- x32/64
  * Texas Instruments USB 3.0 Controller v.1.12.24.0 WHQL -- x32/x64

  Drivers for Windows 7
  Audio
  * Analog Devices SoundMAX HD Audio Windows 7 Driver analog-device hd v.6.10.1.6620 -- x32/x64
  * Realtek HD Audio Driver R2.70 -- x32/x64
  * Realtek AC97 Audio Driver PG537 — x32/x64
  * Realtek HDMI Audio Driver R2.70 -- x32/x64
  * C-Media CM-102 Driver v.6.12.8.2131 -- x32/x64
  * C-Media CM106 v.2131-2111 — x32/x64
  * C-Media CM6501 v.6.12.8.2151 — x32/x64
  * C-Media CM8738 v.7.12.8.1740 — x32/x64
  * C-Media CM8768 v.8.17.37 — x32/x64
  * C-Media CM8770 v.8.17.37 — x32/x64
  * C-Media CM8787 v.8.17.72 — x32/x64
  * C-Media CM8788 v.6.12.8.1773 — x32/x64
  * Conexant Hermosa HD Audio Windows 7 Driver v.4.98.9.0 — x32/x64
  * Conexant Cocoa II HD Audio Vista7 Driver v.4.121.0.50 -- x32/x64
  * Conexant Pebble HD Audio Vista7 Driver v.4.111.0.60 -- x32/x64
  * Conexant HD Audio CX2058 Driver v.8.51.2.64 -- x32/x64
  * VIA HD Audio Driver v.6.0.01.10800a — x32/x64
  * SigmaTel HD Audio v.6.10.6207.2 -- x32/x64

  Video
  * AMD/ATI Catalyst 12.8 Desktop WHQL x32
  * AMD/ATI Catalyst 12.8 Desktop WHQL x64
  * AMD/ATI Catalyst 12.8 Mobility WHQL x32
  * AMD/ATI Catalyst 12.8 Mobility WHQL x64
  * Intel Graphics Driver
  (945G,945GZ,946GZ,G965,Q965,Q963,G33,G35,Q33,Q35,G31,945GC,945GM,945GME,945GMS,940GML,GM965,GME965,GLE960) – v.15.12.75.1825 - x32/x64
  * Intel Graphics Driver (B43,G41,G43,G45,Q43,Q45,GL40,GM45,GS45,GS40) - v.15.17.12 -- x32/x64
  * Intel HD Graphics v.15.26.8 -- x32/x64
  * Intel HD Graphics 2000/3000/4000 v.15.26.12 -- x32/x64
  * Nvidia 301.42 Notebook WHQL -- x32
  * Nvidia 301.42 Notebook WHQL -- x64
  * Nvidia 301.42 Desktop WHQL -- x32
  * Nvidia 301.42 Desktop WHQL -- x64
  * VIA CN896 VIA Chrome9™, P4M900 VIA Chrome9™, VN896 VIA Chrome9™ HC v.24.10.04i — x32/x64
  * VIA VX800 VIA Chrome9™ HC, VX820/UT VIA Chrome9™ HC v.24.10.04k — x32/x64
  * VIA VX855 VIA Chrome9™ HCM, VX875 VIA Chrome9™ HCM v.24.10.04j — x32/x64
  * SiS Video Driver UniVGA v.5.29 -- x32/x64

  Chipset
  * Intel Chipset Driver v.9.3.0.1021 -- x32/x64
  * Intel AMT/MEI/HECI Driver v.7.00.02.1164 -- x32/x64
  * Intel Management Engine Interface Driver v.7.1.14.1107 -- x32/x64
  * NVIDIA nForce Windows 7 Driver v.15.58 x32
  * NVIDIA nForce Windows 7 Driver v.15.58 x64
  * VIA Hyperion Chipset Driver 5.24a — x32/x64

  LAN (Сеть)
  * Atheros (AR8121/AR8113/AR8114/AR8131/AR8132) v.1.0.0.49 — x32/x64
  * Atheros (AR813x/AR815x) v.2.1.0.7 — x32/x64
  * Atheros (L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T Controller) v.2.4.7.29 — x32/x64
  * Broadcom BCM57xx Ethernet Driver v.15.0.4.2 — x32/x64
  * Intel PRO/10/1000 (PRO/10GbE) Ethernet Driver v.17.3 — x32/x64
  * JMicron 2xx Ethernet Driver v.6.0.31.6 — x32/x64
  * Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver v.11.45.4.3 — x32/x64
  * Realtek Ethernet Windows 7 Driver v.7.061.0612.2012 — x32/x64
  * VIA Rhine Ethernet Driver/win7 v1.15a -- x32/x64
  * VIA Velocity Ethernet Driver v.1.41 -- x32/x64

  Card Reader
  * Alcor Micro Card Reader Driver v.1.0.36.111 — x32/x64
  * Broadcom Card Reader Driver v.15.0.6.2 - x32/x64
  * JMicron JMB38x Driver v.1.00.72.04 — x32/x64
  * O2Micro Memory Stick Reader Driver (OZ6933,OZ711E0,OZ711EC1,OZ711E1,OZ711E2,OZ711M1,OZ711M2,OZ711M3) - v.3.19.1 — x32/x64
  * Realtek ( RTS 5121, 5101, 5111, 5116 Card Reader) v.6.1.7600.30127 — x32/x64
  * Realtek ( RTS 5158 Card Reader) v.6.0.6000.20136 -- x32/x64
  * Realtek ( RTS 5208 Card Reader) v.6.1.7601.28099 -- x32/x64
  * Realtek ( RTS 5139 Card Reader) v.6.1.7601.39025 -- x32/x64
  * Ricoh R5C83x/84x Driver v.2.14.00.05 — x32/x64
  * Ricoh R5U23x/24x Driver v.2.15.17.02 -- x32/x64

  Wi-Fi
  * Atheros AR50XX Wireless Windows 7 Driver v.10.0.0.75 — x32/x64
  * Atheros AR6XXX Wireless Windows 7 Driver v.3.1.2.78 -- x32/x64
  * Broadcom Wireless BCM43xx Windows 7 Driver 5.100.82.139 — x32/x64
  * Intel Wi-Fi Windows 7 Driver v.15.2.0.19 — x32/x64
  * Realtek RTL8187S, RTL8191SE Wireless LAN v.6.9110 — x32/x64
  * Realtek RTL8180, RTL8185 Wireless LAN -- v.6.1122.1016.2009 -- x32/x64
  * Realtek RTL8187B Wireless LAN v.62.1182.1163 — x32/x64
  * Realtek RTL8187L Wireless LAN v.6.1316 — x32/x64
  * Realtek RTL8190, RTL8192E Wireless LAN v.2002.1.0106 — x32/x64
  * Realtek RTL8191SE, RTL8192SE Wireless LAN v.2021.0.0203.2012 -- x32/x64
  * Realtek RTL8192U Windows 7 Driver v.6.1372 -- x32/x64
  * Realtek RTL8192CE, RTL8191CE, RTL8188CE Driver v.1005.36 -- x32/x64
  * Realtek RTL8188CURTL8192CU Driver v.1015.6.0210 -- x32/x64

  Modems
  * Driver Zyxel p-630s ee for win 7 x32
  * Driver Zyxel p-630s ee for win 7 x64
  * Driver DSL-200 for win7 x32/x64
  * Driver ADSL-модем Acorp Sprinter USB for win 7 x32

  USB 3.0 Host Controller
  * ASMedia USB3.0 v.1.14.10.0 -- x32/x64
  * Etron USB3.0 v.1.0.0.113 -- x32/x64
  * Fresco Logic USB3.0 v.3.5.30.0 -- x32/x64
  * Intel USB3.0 v.1.0.5.235 -- x32/x64
  * Renesas USB3.0 Host v.3.0.20.0 -- x32/64
  * Renesas(NEC) USB3.0 Host v.2.1.36.0 -- x32/64
  * Texas Instruments USB 3.0 Controller drivers v.1.12.25.0 WHQL -- x32/x64
  * VIA_USB3.0 v.1.90A WHQL


  :4s:


  [​IMG]
   
 3. trannhat90

  trannhat90 Member

  nhưng mà tìm driver thích hợp cho máy thì làm thế nào các pro. chẳng nhẽ cứ cái bừa ah? nhiều driver như thế biết cái nào phù hợp
   
 4. loto123

  loto123 P.Trưởng C.A Thôn Staff Member

  Cứ down về rồi tự biết phải làm gì, chứ hỏi thế cũng chẳng biết thế nào cả :bucmenh:
   
 5. truyphong123

  truyphong123 Member

  mình down về rùi, toàn folder mà không có phần mềm hỗ trợ cài thì cài ra như nào vậy bác @bienphongvnn
   
  Mitxitorang and iSkyfree like this.
 6. Mr.Black

  Mr.Black Bộ đội Cụ Hồ

  Không có là sao bạn, trong đó có đầy đủ các file exe cho từng driver mà :-?
   
 7. loto123

  loto123 P.Trưởng C.A Thôn Staff Member

  Thì hên xui cứ cài đại đi, xem nó đến đâu thì đến rồi tính bước tiếp theo :chettui:
   
  Mitxitorang thích bài này.
 8. truyphong123

  truyphong123 Member

  ý mình là trong đó có quá nhiều file exe như thế thì mình đâu biết được là cái nào thì phù hợp cho máy của mình, nếu có pm tìm và cài thì tốt
   
 9. itquoctuan

  itquoctuan Member

  dirver laptop chạy good ko nhi?, thank chủ thớt, kéo về cái đã, :d
   

Chia sẻ trang này