Xin MD5 file Ghost Windows 7 Ultimate SP1 Full Soft 64bit 2013

Thảo luận trong 'Other Request & Support' bắt đầu bởi kekhocdoi, 29 Tháng một 2013.

 1. kekhocdoi

  kekhocdoi Member

   
  ghost0bk thích bài này.
 2. hongtrang.ht

  hongtrang.ht Member

  Không biết có phải không, có thể do đặt tên sai vì thây số part như nhau
  Mã:
  MD5 Checksum & SHA-1 của Ghost Windows 7 Ultimate SP1
   
  File: VietForum_Ultimate_x64_NoSoft.GHO
   
  Size: 5581664672 bytes
   
  MD5: B0FA9A684497898054462B5E99689D70
   
  SHA1: 1E77F689DA5E02A0D10D0D04A259B8364CE4C38F
   
  CRC32: 91B738AD
   
  File: VietForum_Ultimate_x64_NoSoft.GHO.001
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: 0E0A5C6B5FE35F27A8F47E9B7FF944AC
   
  SHA1: 754579D33D9AA80B53D85EF14B76C2C1125686BA
   
  CRC32: E6D1E7AC
   
  File: VietForum_Ultimate_x64_NoSoft.GHO.002
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: 8B4DB9E1FE1C3462B43C068F4F44E378
   
  SHA1: 0365F9E229E763F6E29F786AD4D3FBA143B7832F
   
  CRC32: E7010E05
   
  File: VietForum_Ultimate_x64_NoSoft.GHO.003
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: 84EA793CB6F48622C51D7710B3ABF3C4
   
  SHA1: 32C564BA035AF8FEEEC16F93A593B17A9689A015
   
  CRC32: FDB54E41
   
  File: VietForum_Ultimate_x64_NoSoft.GHO.004
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: B60E30463B795E31D687233DDC7242E8
   
  SHA1: 070033FE077A7AE0AB4A70E1943C58AB44F26E0A
   
  CRC32: 4A81CEF5
   
  File: VietForum_Ultimate_x64_NoSoft.GHO.005
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: 9E9CFEAEEC4E8127332CBD3027C07672
   
  SHA1: 18CFC759118743F9B8A3074398BB8440F4D6B3D2
   
  CRC32: 82D112A3
   
  File: VietForum_Ultimate_x64_NoSoft.GHO.006
   
  Size: 800158112 bytes
   
  MD5: F4B5FD1C0A2548FD98E17D00689A7086
   
  SHA1: C4DED89AA1959929C2E3080AA51DDD79EC022369
   
  CRC32: 27E45C41
   
  File: VietForum_Ultimate_x86_NoSoft.GHO
   
  Size: 4074191804 bytes
   
  MD5: ED9DE0F01AAA98F05FB5358B295A24E7
   
  SHA1: 8054983E70E314FFBD79D67DFE6D0D8FCC1A5DAD
   
  CRC32: BADA93BD
   
  File: VietForum_Ultimate_x86_NoSoft.GHO.001
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: 40675CB356F2EB0C6DC6EA21F874E851
   
  SHA1: 1290CFF31F439AE04C5F104867DC74203AFC7A4F
   
  CRC32: 8902B893
   
  File: VietForum_Ultimate_x86_NoSoft.GHO.002
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: CF90CD1B21B83E92B094A521E0522630
   
  SHA1: D6E14047700D0118E423A48A932DA7ADCD7C19CD
   
  CRC32: 605B20B4
   
  File: VietForum_Ultimate_x86_NoSoft.GHO.003
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: DC18BC7C9F29A1939B7A944B558AE477
   
  SHA1: 439F2BE29FD5155A74B14084DF17DEF38BFCA183
   
  CRC32: F2D334E4
   
  File: VietForum_Ultimate_x86_NoSoft.GHO.004
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: BC6DD197B8527D0CEE3F0485B0EFE11D
   
  SHA1: 6AE99BDEE8400657FAC52F54F052063643CD5C9F
   
  CRC32: 64898487
   
  File: VietForum_Ultimate_x86_NoSoft.GHO.005
   
  Size: 248986556 bytes
   
  MD5: CB1859AF6CDB52DE8CD3F9A69AAD67F0
   
  SHA1: FD50172788977DDB3E757364024839B57BB61A70
   
  CRC32: BD5A56D6
   
  ghost0bk and bienphongvnn like this.
 3. kekhocdoi

  kekhocdoi Member

  Mình thử rồi, MD5 không giống với mấy file trên :(
  Hix ghost thử mới biết, Office 2003 thôi, không biết sao mình đọc thấy là 2013 nhỉ
   
 4. bienphongvnn

  bienphongvnn Bộ đội Cụ Hồ

  philong9016 and ghost0bk like this.

Chia sẻ trang này