Xin MD5 file Ghost Windows 7 Ultimate SP1 Full Soft 64bit 2013

Thảo luận trong 'Other Request & Support' bắt đầu bởi kekhocdoi, 29 Tháng một 2013.

 1. kekhocdoi Member

  Credit:
  158.00VFD
  ghost0bk thích bài này.
 2. hongtrang.ht Member

  Credit:
  7.00VFD
  Không biết có phải không, có thể do đặt tên sai vì thây số part như nhau
  Mã:
  MD5 Checksum & SHA-1 của Ghost Windows 7 Ultimate SP1
   
  File: VietForum_Ultimate_x64_NoSoft.GHO
   
  Size: 5581664672 bytes
   
  MD5: B0FA9A684497898054462B5E99689D70
   
  SHA1: 1E77F689DA5E02A0D10D0D04A259B8364CE4C38F
   
  CRC32: 91B738AD
   
  File: VietForum_Ultimate_x64_NoSoft.GHO.001
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: 0E0A5C6B5FE35F27A8F47E9B7FF944AC
   
  SHA1: 754579D33D9AA80B53D85EF14B76C2C1125686BA
   
  CRC32: E6D1E7AC
   
  File: VietForum_Ultimate_x64_NoSoft.GHO.002
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: 8B4DB9E1FE1C3462B43C068F4F44E378
   
  SHA1: 0365F9E229E763F6E29F786AD4D3FBA143B7832F
   
  CRC32: E7010E05
   
  File: VietForum_Ultimate_x64_NoSoft.GHO.003
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: 84EA793CB6F48622C51D7710B3ABF3C4
   
  SHA1: 32C564BA035AF8FEEEC16F93A593B17A9689A015
   
  CRC32: FDB54E41
   
  File: VietForum_Ultimate_x64_NoSoft.GHO.004
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: B60E30463B795E31D687233DDC7242E8
   
  SHA1: 070033FE077A7AE0AB4A70E1943C58AB44F26E0A
   
  CRC32: 4A81CEF5
   
  File: VietForum_Ultimate_x64_NoSoft.GHO.005
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: 9E9CFEAEEC4E8127332CBD3027C07672
   
  SHA1: 18CFC759118743F9B8A3074398BB8440F4D6B3D2
   
  CRC32: 82D112A3
   
  File: VietForum_Ultimate_x64_NoSoft.GHO.006
   
  Size: 800158112 bytes
   
  MD5: F4B5FD1C0A2548FD98E17D00689A7086
   
  SHA1: C4DED89AA1959929C2E3080AA51DDD79EC022369
   
  CRC32: 27E45C41
   
  File: VietForum_Ultimate_x86_NoSoft.GHO
   
  Size: 4074191804 bytes
   
  MD5: ED9DE0F01AAA98F05FB5358B295A24E7
   
  SHA1: 8054983E70E314FFBD79D67DFE6D0D8FCC1A5DAD
   
  CRC32: BADA93BD
   
  File: VietForum_Ultimate_x86_NoSoft.GHO.001
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: 40675CB356F2EB0C6DC6EA21F874E851
   
  SHA1: 1290CFF31F439AE04C5F104867DC74203AFC7A4F
   
  CRC32: 8902B893
   
  File: VietForum_Ultimate_x86_NoSoft.GHO.002
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: CF90CD1B21B83E92B094A521E0522630
   
  SHA1: D6E14047700D0118E423A48A932DA7ADCD7C19CD
   
  CRC32: 605B20B4
   
  File: VietForum_Ultimate_x86_NoSoft.GHO.003
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: DC18BC7C9F29A1939B7A944B558AE477
   
  SHA1: 439F2BE29FD5155A74B14084DF17DEF38BFCA183
   
  CRC32: F2D334E4
   
  File: VietForum_Ultimate_x86_NoSoft.GHO.004
   
  Size: 956301312 bytes
   
  MD5: BC6DD197B8527D0CEE3F0485B0EFE11D
   
  SHA1: 6AE99BDEE8400657FAC52F54F052063643CD5C9F
   
  CRC32: 64898487
   
  File: VietForum_Ultimate_x86_NoSoft.GHO.005
   
  Size: 248986556 bytes
   
  MD5: CB1859AF6CDB52DE8CD3F9A69AAD67F0
   
  SHA1: FD50172788977DDB3E757364024839B57BB61A70
   
  CRC32: BD5A56D6
  ghost0bk and bienphongvnn like this.
 3. kekhocdoi Member

  Credit:
  158.00VFD
  Mình thử rồi, MD5 không giống với mấy file trên :(
  Hix ghost thử mới biết, Office 2003 thôi, không biết sao mình đọc thấy là 2013 nhỉ
 4. bienphongvnn Bộ đội Cụ Hồ

  Credit:
  349.32VFD
  philong9016 and ghost0bk like this.

Chia sẻ trang này