30 Gb giáo trình Giáo trình CCNAX, CCNAS tiếng Việt (VNPRO, ATHENA, NETPRO, LONGBAO, SAOBACDAU, ..)

ghost0bk

www.KeyPhanMem.info
Thành viên BQT
#1


30 Gb giáo trình Giáo trình CCNAX, CCNAS tiếng Việt (VNPRO, ATHENA, NETPRO, LONGBAO, SAOBATDAU, NHATNGHE, NEWSTAR)
Bao gồm:
 • Basic Network
 • CCNAX Athena
 • CCNAX Newstar
 • CCNAX Nhatnghe
 • CCNAX SaoBacDau
 • CCNAX Software
 • Đề thi CCNAX
 • CCNAX VNpro
 • CCNAX Netpro
 • CCNA Security
 • Và các tài liệu nước ngoài bổ trợ thêm ( CBT TrainSignal,Lynda....)
:dl:
Rất xin lỗi Topic này đã đóng lại nhé các bạn!
 

Facebook Comment