Ebook tiếng Việt + Bộ Video học tháo lắp và sửa chữa Laptop - Laptop Repair Videos HD

ghost0bk

www.KeyPhanMem.info
Thành viên BQT
#1
Ebook tiếng Việt + Bộ Video học tháo lắp và sửa chữa Laptop - Laptop Repair Videos HD
​​
Ebook tiếng Việt + Bộ Video học tháo lắp và sửa chữa Laptop - Laptop Repair Videos HD

Trang gốc của bộ Video này.

http://www.laptoprepairvideos.com/
:info:

Đây là bộ Video học sửa Laptop nổi tiếng.Bản gốc hơn 21Gb đã đc Ghost nén lại thành 1 DVD,
vẫn giữ nguyên 99% chất lượng so với bản gốc.Các bạn có thể coi trên Máy tính,Tivi LED,SmartFone...và học mọi lúc mọi nơi!
Kèm theo đó là 1 số Ebook tiếng Việt hướng dẫn tháp,lắp máy tính
xách tay của các hãng: Acer,HP,Sony,Dell,IBM,Toshiba...

Laptop Repair Videos :D Danh sách bài học!
01 - Introduction-HD.avi 12.18 MB
02 - Tools-HD.avi 72.77 MB
03 - Batteries-HD.avi 101.92 MB
04 - CD-DVDDrives-HD.avi 94.41 MB
05 - Motherboards-HD.avi 82.25 MB
06 - HowToTakeaLaptopApart-HD.avi 177.73 MB
07 - PowerProblems-GatewayLaptop-HD.avi 535.3 MB
08 - ToshibaLaptopPowerJackFix-HD.avi 340.51 MB
09 - MotherboardReplacement-HPDV6000-HD.avi 47.4 MB
10 - ReplaceKeyboard-GatewayLaptop-HD.avi 41.02 MB
11 - VaioRibbonRepair-HD.avi 271.16 MB
12 - PowerJack-DellB130-HD.avi 204.14 MB
13 - PowerJackRepair-GatewayLaptop-HD.avi 670.04 MB
14 - RemovingAndTestingAHardDriveWithKNOPPIX-HD.avi 22.85 MB
15 - ReplaceCrackedScreen-Aspire3680-HD.avi 63.67 MB
16 - WontBootUp-HPDV6000-HD.avi 303.34 MB
17 - ReplaceLCDCover-AcerAspire3610-HD.avi 68.32 MB
18 - ReplacingAKeyboard-DellInspiron1521-HD.avi 24.17 MB
19 - ScreenBackCoverReplacement-DellInspiron1521-HD.avi 186.45 MB
20 - ScreenReplacement-PanasonicToughBookCF-W5-HD.avi 52.52 MB
21 - PowerJackFix-Aspire3680-HD.avi 232.45 MB
22 - TouchpadButtonsNotWorking-HD.avi 4.9 MB
23 - VaioLaptopPowerJackRepair-HD.avi 315.84 MB
24 - WaterDamagedLaptop-Toshiba-HD.avi 82.38 MB
25 - HPDV8000-SpilledIcedTea-KeysNotWorking-HD.avi 180.94 MB
26 - SpilledBeeronaDellInspiron1525-hd.avi 403.34 MB
27 - CheckingDCJackonHPDV5-hd.avi 28.35 MB
28 - PowerAdapterFix-GatewayLaptop-HD.avi 199.33 MB
29 - TestinganInverterandScreen-CompaqLaptop-MD.avi 295.2 MB
30 - ToshibaPowerJack-NoSoldering-MD.avi 147.12 MB


:dl:

Mã:
Link 4Share-Vn
http://up.4share.vn/d/2615121f101f1716

Nguồn bài viết.Ebook tiếng Việt + Bộ Video học tháo lắp và sửa chữa Laptop,Ebook học sửa Laptop,DVD học sửa Laptop tiếng Việt
 

Facebook Comment