foobar2000 - Phần mềm nghe nhạc cực đỉnh [All Version Post Here]

Love.Yuna

Nơi thuộc về nỗi nhớ !
#24
foobar2000 1.1.12 Beta 3


foobar2000 là chương trình nghe nhạc audio miễn phí dành cho hệ điều hành Windows. Foobar2000 hỗ trợ unicode, ReplayGain, có thể chơi được nhiều định dạng nhạc như MP1, MP2, MP3, MP4, MPC, AAC, Ogg Vorbis, FLAC / Ogg FLAC, WavPack, WAV, AIFF, AU, SND, CDDA, WMA, cho phép rip nhạc từ đĩa audio CD, cho phép tuỳ biến giao diện và tốn ít bộ nhớ.

foobar2000 là chương trình nghe nhạc được người dùng đánh giá rất cao. Hai ưu điểm nổi trội nhất của Foobar2000 là chất lượng âm thanh và khả năng tùy biến giao diện. Ngoài ra nó còn có ưu điểm là hoạt động nhẹ nhàng, linh động, hỗ trợ tạo ảnh bìa album.

foobar2000 hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh, bao gồm: MP3, MP4, AAC, CD Audio, WMA, Vorbis, FLAC, WavPack, WAV, AIFF, Musepack, Speex, AU, SND...và nhiều hơn nữa thông qua các thành phần bổ sung.

Chương trình cũng hỗ trợ Rip CD và chuyển đổi các định dạng âm thanh khi bạn cài thêm các thành phần bổ sung cho nó. Foobar2000 hỗ trợ rất tốt trong việc cài thêm thành phần bổ sung của bên thứ ba để mở rộng các tính năng của chương trình.

Trong phiên bản mới này, Foobar2000 có một giao diện được bố trí trực quan hơn, đông thời có khả năng hỗ trợ Windows Media và RTSP, thêm vào đó là sự tương thích tốt hơn với bàn phím đa phương tiện.

Những điểm mới trong phiên bản 1.0:
* Cấu trúc menu ngữ cảnh mới - bố cục mặc định tốt hơn nhưng khả năng tùy biến giảm đi.
* Tích hợp hỗ trợ truyền phát Windows Media và RTSP.
* Menu 'Edit' có tác dụng trên đối tượng lựa chọn thay vì chỉ trên danh sách chơi hiện hành.
* Cải thiện tương thích với các bàn phím đa phương tiện.
* Cải thiện hỗ trợ và khả năng tùy biến của ảnh bìa album.
* Quá trình cài đặt Portable giờ đây ghi nhớ các đường dẫn tương đối của thư viện so với thư mục cài đặt.
* Thay đổi trong Preferences: các nút OK/Cancel/Apply, bố cục mới cho các trang tiêu chuẩn.
* Default User Interface: hệ thống mã màu mới cho thanh trạng thái và danh sách chơi.
* Cải thiện cho tính năng Rip CD

Operating System: Windows XP - SP2 or newer, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008.
[h=3][/h][h=1]foobar2000 change log - version 1.1.12[/h][h=3]
[/h]
 • Fixed Musepack HTTP streaming bugs.
 • Fixed incorrect MP3 decoder behavior on certain rare files.
 • Fixed crash reporter dialog crash (duh).
 • Detection of proxy server settings from Internet Explorer.
 • Fixed multi-channel FLAC encoding (channel mask now gets preserved).
 • Fixed multi-channel WavPack decoding (channel mask now gets preserved).
 • Now possible to use HDCD & DTS decoder components with ALAC.
 • Changed MP3 tag reading behaviors when multiple tags are present.
  • ID3v2 content now takes priority over APE and then ID3v1.
 • Various time-consuming operations such as conversion or ReplayGain-scanning now prevent the computer from automatically going to sleep (opt-out).
Homepage - foobar2000


:vf:

 

Love.Yuna

Nơi thuộc về nỗi nhớ !
#25


foobar2000 1.1.12 Beta 4foobar2000 là chương trình nghe nhạc audio miễn phí dành cho hệ điều hành Windows. Foobar2000 hỗ trợ unicode, ReplayGain, có thể chơi được nhiều định dạng nhạc như MP1, MP2, MP3, MP4, MPC, AAC, Ogg Vorbis, FLAC / Ogg FLAC, WavPack, WAV, AIFF, AU, SND, CDDA, WMA, cho phép rip nhạc từ đĩa audio CD, cho phép tuỳ biến giao diện và tốn ít bộ nhớ.

foobar2000 là chương trình nghe nhạc được người dùng đánh giá rất cao. Hai ưu điểm nổi trội nhất của Foobar2000 là chất lượng âm thanh và khả năng tùy biến giao diện. Ngoài ra nó còn có ưu điểm là hoạt động nhẹ nhàng, linh động, hỗ trợ tạo ảnh bìa album.

foobar2000 hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh, bao gồm: MP3, MP4, AAC, CD Audio, WMA, Vorbis, FLAC, WavPack, WAV, AIFF, Musepack, Speex, AU, SND...và nhiều hơn nữa thông qua các thành phần bổ sung.

Chương trình cũng hỗ trợ Rip CD và chuyển đổi các định dạng âm thanh khi bạn cài thêm các thành phần bổ sung cho nó. Foobar2000 hỗ trợ rất tốt trong việc cài thêm thành phần bổ sung của bên thứ ba để mở rộng các tính năng của chương trình.

Trong phiên bản mới này, Foobar2000 có một giao diện được bố trí trực quan hơn, đông thời có khả năng hỗ trợ Windows Media và RTSP, thêm vào đó là sự tương thích tốt hơn với bàn phím đa phương tiện.

Những điểm mới trong phiên bản 1.0:
* Cấu trúc menu ngữ cảnh mới - bố cục mặc định tốt hơn nhưng khả năng tùy biến giảm đi.
* Tích hợp hỗ trợ truyền phát Windows Media và RTSP.
* Menu 'Edit' có tác dụng trên đối tượng lựa chọn thay vì chỉ trên danh sách chơi hiện hành.
* Cải thiện tương thích với các bàn phím đa phương tiện.
* Cải thiện hỗ trợ và khả năng tùy biến của ảnh bìa album.
* Quá trình cài đặt Portable giờ đây ghi nhớ các đường dẫn tương đối của thư viện so với thư mục cài đặt.
* Thay đổi trong Preferences: các nút OK/Cancel/Apply, bố cục mới cho các trang tiêu chuẩn.
* Default User Interface: hệ thống mã màu mới cho thanh trạng thái và danh sách chơi.
* Cải thiện cho tính năng Rip CD

Operating System: Windows XP - SP2 or newer, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008.
foobar2000 change log - version 1.1.12

 • Fixed Musepack HTTP streaming bugs.
 • Fixed incorrect MP3 decoder behavior on certain rare files.
 • Fixed crash reporter dialog crash (duh).
 • Detection of proxy server settings from Internet Explorer.
 • Fixed multi-channel FLAC encoding (channel mask now gets preserved).
 • Fixed multi-channel WavPack decoding (channel mask now gets preserved).
 • Now possible to use HDCD & DTS decoder components with ALAC.
 • Changed MP3 tag reading behaviors when multiple tags are present.
  • ID3v2 content now takes priority over APE and then ID3v1.
 • Various time-consuming operations such as conversion or ReplayGain-scanning now prevent the computer from automatically going to sleep (opt-out).Homepage - foobar2000


 

Love.Yuna

Nơi thuộc về nỗi nhớ !
#26


foobar2000 v1.1.11 Stable / 1.1.12 Beta 5

foobar2000 là chương trình nghe nhạc audio miễn phí dành cho hệ điều hành Windows. Foobar2000 hỗ trợ unicode, ReplayGain, có thể chơi được nhiều định dạng nhạc như MP1, MP2, MP3, MP4, MPC, AAC, Ogg Vorbis, FLAC / Ogg FLAC, WavPack, WAV, AIFF, AU, SND, CDDA, WMA, cho phép rip nhạc từ đĩa audio CD, cho phép tuỳ biến giao diện và tốn ít bộ nhớ.

foobar2000 là chương trình nghe nhạc được người dùng đánh giá rất cao. Hai ưu điểm nổi trội nhất của Foobar2000 là chất lượng âm thanh và khả năng tùy biến giao diện. Ngoài ra nó còn có ưu điểm là hoạt động nhẹ nhàng, linh động, hỗ trợ tạo ảnh bìa album.

foobar2000 hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh, bao gồm: MP3, MP4, AAC, CD Audio, WMA, Vorbis, FLAC, WavPack, WAV, AIFF, Musepack, Speex, AU, SND...và nhiều hơn nữa thông qua các thành phần bổ sung.

Chương trình cũng hỗ trợ Rip CD và chuyển đổi các định dạng âm thanh khi bạn cài thêm các thành phần bổ sung cho nó. Foobar2000 hỗ trợ rất tốt trong việc cài thêm thành phần bổ sung của bên thứ ba để mở rộng các tính năng của chương trình.

Trong phiên bản mới này, Foobar2000 có một giao diện được bố trí trực quan hơn, đông thời có khả năng hỗ trợ Windows Media và RTSP, thêm vào đó là sự tương thích tốt hơn với bàn phím đa phương tiện.

Những điểm mới trong phiên bản 1.0:
* Cấu trúc menu ngữ cảnh mới - bố cục mặc định tốt hơn nhưng khả năng tùy biến giảm đi.
* Tích hợp hỗ trợ truyền phát Windows Media và RTSP.
* Menu 'Edit' có tác dụng trên đối tượng lựa chọn thay vì chỉ trên danh sách chơi hiện hành.
* Cải thiện tương thích với các bàn phím đa phương tiện.
* Cải thiện hỗ trợ và khả năng tùy biến của ảnh bìa album.
* Quá trình cài đặt Portable giờ đây ghi nhớ các đường dẫn tương đối của thư viện so với thư mục cài đặt.
* Thay đổi trong Preferences: các nút OK/Cancel/Apply, bố cục mới cho các trang tiêu chuẩn.
* Default User Interface: hệ thống mã màu mới cho thanh trạng thái và danh sách chơi.
* Cải thiện cho tính năng Rip CD

Operating System: Windows XP - SP2 or newer, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008.

foobar2000 change log - version 1.1.12

 • Fixed Musepack HTTP streaming bugs.
 • Fixed incorrect MP3 decoder behavior on certain rare files.
 • Fixed crash reporter dialog crash (duh).
 • Detection of proxy server settings from Internet Explorer.
 • Fixed multi-channel FLAC encoding (channel mask now gets preserved).
 • Fixed multi-channel WavPack decoding (channel mask now gets preserved).
 • Now possible to use HDCD & DTS decoder components with ALAC.
 • Changed MP3 tag reading behaviors when multiple tags are present.
  • ID3v2 content now takes priority over APE and then ID3v1.
 • Various time-consuming operations such as conversion or ReplayGain-scanning now prevent the computer from automatically going to sleep (opt-out).


Homepage - foobar2000


 
#27
Foobar2000 là một chương trình nghe nhạc cao cấp trên nền tảng Windows. Một số tính năng cơ bản của chương trình bao gồm: hỗ trợ ReplayGain, sử dụng ít bộ nhớ và hỗ trợ những định dạng âm thanh phổ biến.

Foobar2000 là chương trình nghe nhạc được người dùng đánh giá rất cao. Hai ưu điểm nổi trội nhất của Foobar2000 là chất lượng âm thanh và khả năng tùy biến giao diện. Ngoài ra nó còn có ưu điểm là hoạt động nhẹ nhàng, linh động, hỗ trợ tạo ảnh bìa album. Foobar2000 có một giao diện được bố trí trực quan hơn, đông thời có khả năng hỗ trợ Windows Media và RTSP, thêm vào đó là sự tương thích tốt hơn với bàn phím đa phương tiện.

Tính năng của Foobar2000 :

 • Foobar hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh, bao gồm: MP3, MP4, AAC, CD Audio, WMA, Vorbis, FLAC, WavPack, WAV, AIFF, Musepack, Speex, AU, SND...và nhiều hơn nữa thông qua các thành phần bổ sung.
 • Hỗ trợ đầy đủ unicode.
 • Chương trình cũng hỗ trợ Rip CD và chuyển đổi các định dạng âm thanh khi bạn cài thêm các thành phần bổ sung cho nó. Foobar2000 hỗ trợ rất tốt trong việc cài thêm thành phần bổ sung của bên thứ ba để mở rộng các tính năng của chương trình.
 • Dễ dàng tùy biến giao diện người dùng.
 • Hỗ trợ xem lại đầy đủ
 • Tùy biến các phím tắt
 • Thành phần kiến trúc mở cho phép bên thứ ba phát triển để mở rộng tính năng của trình nghe nhạc.
Changes in foobar2000 1.1.13:
 • Fixed ID3v2 regressions from version 1.1.12
 • Fixed playback-getting-stuck bugs with fade-on-track-advance enabled.
 • ID3v2 compliance changes: multiple TXXX allowed again, semicolon used for multiple genre separator.
 • Changed ID3v2.3 TYER/TDAT handling, now merged into one DATE field formatted as YYYY-MM-DD.
Homepage : foobar2000
 
#28


Foobar2000 là một chương trình nghe nhạc cao cấp trên nền tảng Windows. Một số tính năng cơ bản của chương trình bao gồm: hỗ trợ ReplayGain, sử dụng ít bộ nhớ và hỗ trợ những định dạng âm thanh phổ biến.

Foobar2000 là chương trình nghe nhạc được người dùng đánh giá rất cao. Hai ưu điểm nổi trội nhất của Foobar2000 là chất lượng âm thanh và khả năng tùy biến giao diện. Ngoài ra nó còn có ưu điểm là hoạt động nhẹ nhàng, linh động, hỗ trợ tạo ảnh bìa album. Foobar2000 có một giao diện được bố trí trực quan hơn, đông thời có khả năng hỗ trợ Windows Media và RTSP, thêm vào đó là sự tương thích tốt hơn với bàn phím đa phương tiện.

Tính năng của Foobar2000 :
 • Foobar hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh, bao gồm: MP3, MP4, AAC, CD Audio, WMA, Vorbis, FLAC, WavPack, WAV, AIFF, Musepack, Speex, AU, SND...và nhiều hơn nữa thông qua các thành phần bổ sung.
 • Hỗ trợ đầy đủ unicode.
 • Chương trình cũng hỗ trợ Rip CD và chuyển đổi các định dạng âm thanh khi bạn cài thêm các thành phần bổ sung cho nó. Foobar2000 hỗ trợ rất tốt trong việc cài thêm thành phần bổ sung của bên thứ ba để mở rộng các tính năng của chương trình.
 • Dễ dàng tùy biến giao diện người dùng.
 • Hỗ trợ xem lại đầy đủ
 • Tùy biến các phím tắt
 • Thành phần kiến trúc mở cho phép bên thứ ba phát triển để mở rộng tính năng của trình nghe nhạc.
Changes in foobar2000 1.1.14 :
 • Added support for the IETF Opus codec.
homepageHomepage : foobar2000
:dl:
 

Mr.Black

Bộ đội Cụ Hồ
#29

foobar2000 1.1.14a / 1.1.15 Beta 1

Foobar2000 là một chương trình nghe nhạc cao cấp trên nền tảng Windows. Một số tính năng cơ bản của chương trình bao gồm: hỗ trợ ReplayGain, sử dụng ít bộ nhớ và hỗ trợ những định dạng âm thanh phổ biến.

Foobar2000 là chương trình nghe nhạc được người dùng đánh giá rất cao. Hai ưu điểm nổi trội nhất của Foobar2000 là chất lượng âm thanh và khả năng tùy biến giao diện. Ngoài ra nó còn có ưu điểm là hoạt động nhẹ nhàng, linh động, hỗ trợ tạo ảnh bìa album. Foobar2000 có một giao diện được bố trí trực quan hơn, đông thời có khả năng hỗ trợ Windows Media và RTSP, thêm vào đó là sự tương thích tốt hơn với bàn phím đa phương tiện.

Tính năng
– Foobar hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh, bao gồm: MP3, MP4, AAC, CD Audio, WMA, Vorbis, FLAC, WavPack, WAV, AIFF, Musepack, Speex, AU, SND...và nhiều hơn nữa thông qua các thành phần bổ sung.
– Hỗ trợ đầy đủ unicode.
– Chương trình cũng hỗ trợ Rip CD và chuyển đổi các định dạng âm thanh khi bạn cài thêm các thành phần bổ sung cho nó. Foobar2000 hỗ trợ rất tốt trong việc cài thêm thành phần bổ sung của bên thứ ba để mở rộng các tính năng của chương trình.
– Dễ dàng tùy biến giao diện người dùng.
– Hỗ trợ xem lại đầy đủ
– Tùy biến các phím tắt
– Thành phần kiến trúc mở cho phép bên thứ ba phát triển để mở rộng tính năng của trình nghe nhạc.

foobar2000 change log - version 1.1.15
1.1.15
Added basic MusicBrainz tagging capability to the audio CD ripper.
Worked-around shell integration incompatibility with Windows 8.
1.1.14
Added support for the IETF Opus codec.
Improved compliance of ReplayGain tagging for Opus files (beta 2).
More robust handling of ID3v2.3 TDAT frames (beta 2).
Added Opus encoding support in Converter (requires external opusenc.exe binary) (beta 3).
Fixed a deadlock when reading strange/corrupted zip files (final).
Fixed a rare deadlock related to updating tags on the file being currently played.
Fixed a rare deadlock related to starting/stopping playback.

homepageHomepage - http://www.foobar2000.org/

:dl:
 
#30


Foobar2000 là một chương trình nghe nhạc cao cấp trên nền tảng Windows. Một số tính năng cơ bản của chương trình bao gồm: hỗ trợ ReplayGain, sử dụng ít bộ nhớ và hỗ trợ những định dạng âm thanh phổ biến.

Foobar2000 là chương trình nghe nhạc được người dùng đánh giá rất cao. Hai ưu điểm nổi trội nhất của Foobar2000 là chất lượng âm thanh và khả năng tùy biến giao diện. Ngoài ra nó còn có ưu điểm là hoạt động nhẹ nhàng, linh động, hỗ trợ tạo ảnh bìa album. Foobar2000 có một giao diện được bố trí trực quan hơn, đông thời có khả năng hỗ trợ Windows Media và RTSP, thêm vào đó là sự tương thích tốt hơn với bàn phím đa phương tiện.

Tính năng của Foobar2000 :
 • Foobar hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh, bao gồm: MP3, MP4, AAC, CD Audio, WMA, Vorbis, FLAC, WavPack, WAV, AIFF, Musepack, Speex, AU, SND...và nhiều hơn nữa thông qua các thành phần bổ sung.
 • Hỗ trợ đầy đủ unicode.
 • Chương trình cũng hỗ trợ Rip CD và chuyển đổi các định dạng âm thanh khi bạn cài thêm các thành phần bổ sung cho nó. Foobar2000 hỗ trợ rất tốt trong việc cài thêm thành phần bổ sung của bên thứ ba để mở rộng các tính năng của chương trình.
 • Dễ dàng tùy biến giao diện người dùng.
 • Hỗ trợ xem lại đầy đủ
 • Tùy biến các phím tắt
 • Thành phần kiến trúc mở cho phép bên thứ ba phát triển để mở rộng tính năng của trình nghe nhạc.
Changes in foobar2000 1.1.15 :
 • Added basic MusicBrainz tagging capability to the audio CD ripper.
 • Worked-around shell integration incompatibility with Windows 8.
homepageHomepage : foobar2000
:dl:
 
#33
Foobar2000 1.2.5 Final


Changes in Foobar2000 1.2.5 Final

 • Converter: fixed writing of WAV files with odd byte counts (eg. 24-bit mono).
 • Improved handling of various malformed WAV files.
 • Converter: fixed writing of file types that foobar2000 cannot tag.
 • Fixed "verify integrity of played files" option disabling HDCD & DTS decoder components.
 • It's a feature of individual decoder components; third party decoder components such as Monkey's Audio decoder must be updated separately.
 • "Add Folder" now skips over hidden files & subfolders.
 • AIFF file format tagging support.
 • Added authenticode signatures to foobar2000 binaries.
 • Added WAV & AIFF attached picture handling (beta 2).
 • Added attached picture transfer option in Converter (beta 2).
 • Support for touchscreen gesture scrolling on Windows 8 tablet devices (final).


:dl:
 
#34
foobar2000 version 1.2.6
foobar2000 change log - version 1.2.6
 • Windows 8 “connected standby” countermeasures:Option to keep display up while playing - seems to be the only way to prevent Windows desktop apps from being shut down while the machine turns idle
 • Fixed misbehavior when updating attached pictures in files with ID3v2.2 tags.
 • ReplayGain tagging now works with AIFF.
 • Fixed crashing when embedding specific picture files into Ogg Vorbis files.
 • Attached picture manager dialog tweaks.

 • :dl:
 

Facebook Comment