Free Kaspersky Anti-Virus 2013 1 Year for ROG motherboard users

#1
Free Kaspersky Anti-Virus 2013 1 Year for ROG motherboard users
Available upgrade model list:
  • Rampage IV series
  • Maximus V series
  • Maximus IV series
  • Crosshair V series
:dl:

Hướng dẫn cài đặt trên tất cả motherboard
1. Download KAV13014190_ROG tại địa chỉ

Dùng 7 zip giải nén file à Lưu lại 2 file sau trong kavkis.cab


Họăc tải file cbi.dll và key dưới đây

2 . Tạo cấu trúc thư mục như sau

- X64 C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2013\
- X86 C:\Program Files \Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2013\

chép file cbi.dll vào thư mục Kaspersky Anti-Virus 2013

3. Tải Kaspersky Anti-Virus 2013 Build 13.0.1.4190


4. Tiến hành cài đặt Kaspersky Anti-Virus 2013 bình thường và dùng key KAV_Asus.key kích hoạt. và đây là kết quả

 

Facebook Comment