hỏi đáp lỗi " the disk is write protected" của USB

#1
Pro nào đã dính lỗi này giúp mình cách khắc phục với
biểu hiện là USB không thể sao chép dũ liệu, không thể format mặc dù mình đã thử rất nhiều cách
khi cắm USB vẫn nhận như thường ,có thể thấy dữ liệu nhưng không thể sao ,chép ,thêm ,bớt gì cả
lỗi này xảy ra khi mình sử dụng phần mềm burning iso của linhhonhuynhde rebuild lại từ DLC 2014 download trong 4 rum
khi sử dụng mình chọn burn iso ra USB nhưng bị lỗi và giờ thì nó mắc lỗi trên
mình đã áp dụng các cách như
Dùng lênh cmd, sửa trong regedit,format trong dos ,quét virus nhưng đều không thể format ( còn nạp lại firmware cho USB là chưa thử)
ai đã từng bị mong được chỉ giáo
 

Facebook Comment