[Hot!hot!hot] Giúp Kích Hoạt Malwarebytes Premium

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đa số thành viên ở diễn đàn này là 9X đáng tuổi con tôi, còn 8X thì đáng tuổi cháu tôi. Người Việt có câu: Lời nói không mất tiền mua! Tôi lớn tuổi mà nghe những người nhỏ tuổi xưng hô với tôi nghe không lọt tai chút nào! Tôi không tiếc key kích hoạt Malwarebytes vì số key tôi có xài cả đời không hết, nhưng tôi tiếc key vì đã giúp những người không đáng giúp. Do đó, tôi quyết định dừng, không giúp nữa!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Facebook Comment