[Hot!hot!hot] Share Key Windows & Office Online & Giúp Kích Hoạt

#42
PKeyConfig : Office 2013
Key : FMNMX-W7P84-73WHT-W2JTC-2DHT7
Key Status : Valid
Product ID : 00216-51520-71980-AA237
Extended PID : XXXXX-02165-152-071980-03-1033-9200.0000-3042017
SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Description : Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X18-32641
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 2165 (875)
Activ. Count : 3483
Block Key Base : Not found
 
#43
Nhờ các bác kích hoạt hộ Office 2013
Em đã nhâp key bằng phần mềm và báo là:
Key: FMNMX-W7P84-73WHT-W2JTC-2DHT7
0xC004C020 - Máy chủ kích hoạt phát hiện key MAK đã vượt quá số lượng kích hoạt cho phép
=== !!! Sản phẩm có thể kích hoạt qua điện thoại !!! ===

ID Step là:

3321521
0670371
3902252
5854971
1046525
9272205
7735663
7152514
6332402

Em cảm ơn nhiều!
 
#44
Nhờ các bác kích hoạt hộ Office 2013
Em đã nhâp key bằng phần mềm và báo là:
Key: FMNMX-W7P84-73WHT-W2JTC-2DHT7
0xC004C020 - Máy chủ kích hoạt phát hiện key MAK đã vượt quá số lượng kích hoạt cho phép
=== !!! Sản phẩm có thể kích hoạt qua điện thoại !!! ===

ID Step là:

3321521
0670371
3902252
5854971
1046525
9272205
7735663
7152514
6332402

Em cảm ơn nhiều!

Confirmation ID
Please enter this ID into the activation window and click the 'Next' or 'Activate' button. Please save this number for future reference.

A B C
294164 909475 099583
D E F
112775 942603 965491
G H
604944 667891
 
#46
Nhờ các bác kích hoạt Office 2010
Em đã kiểm tra bằng phần mềm và báo là:
Key: 4BH9H-RJR8W-QR4FH-YKHXB-MG3MV
0xC004C020 - Máy chủ kích hoạt phát hiện key MAK đã vượt quá số lượng kích hoạt cho phép
=== !!! Sản phẩm có thể kích hoạt qua điện thoại !!! ===

ID Step 2 là:
054365
214275
762904
529763
304252
227674
336680
875145
070172

Em cảm ơn nhiều!
 
#47
Nhờ các bác kích hoạt Office 2010
Em đã kiểm tra bằng phần mềm và báo là:
Key: 4BH9H-RJR8W-QR4FH-YKHXB-MG3MV
0xC004C020 - Máy chủ kích hoạt phát hiện key MAK đã vượt quá số lượng kích hoạt cho phép
=== !!! Sản phẩm có thể kích hoạt qua điện thoại !!! ===

ID Step 2 là:
054365
214275
762904
529763
304252
227674
336680
875145
070172

Em cảm ơn nhiều!

073186 557632 341421 961472 954094 393900 779943 085081
 
#49
Windows 10 Pro Online

PKeyConfig : Windows 10 build 14986
Key : 2VNMK-F9GYK-9R4PB-DM3QD-Y4G6Y
Key Status : Valid
Product ID : 00331-20000-20031-AA644
Extended PID : XXXXX-03312-000-020031-03-1033-9200.0000-3092017
SKU ID : 49cd895b-53b2-4dc4-a5f7-b18aa019ad37
Description : Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Edition ID : Professional
Sub Type : [TH]X19-98794
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 3312 (cf0)
Activ. Count : 47
Block Key Base : Not found
 
#54
Office 2013 Project Standard Volume MAK

4WYFN-XRX33-J47J9-83DGJ-9TKKH (Activ. Count: 479)

Office 2010 RTM ProPlus Volume MAK

FD36Y-3G3MR-YM9C7-GQJ7V-XW7CR (Activ. Count: 4590)

Office 2010 RTM Visio Standard Volume MAK

4G879-YQCVP-Y9TDB-2CJDY-F9RQ3 (Activ. Count: 500)

Office 2010 Visio Pro Volume MAK

6KXC4-QTPT7-2DT89-VH8J6-PW42G (Activ. Count: 480)

Office 2010 Visio Premium Volume MAK

KG62H-CHWGH-B4XC8-6V7R2-6972Y (Activ. Count: 465)
X9XRV-CVG6H-P4H4C-6794F-MJ4P2 (Activ. Count: 497)

Office 2010 RTM Standard Volume MAK

TT3HR-K9FJH-CJ346-DG9TK-27XB9 (Activ. Count: 46)

Office 2010 RTM Project Standard Volume MAK

RB7F7-8PMHX-PK9P3-YFCD7-437PV (Activ. Count: 17)
RHQD4-P3279-K68T4-R63C7-K7X9D (Activ. Count: 49)

Office 2010 RTM Project Pro Volume MAK

MFV9Q-Q4RFV-G3GB6-2PY7P-YGXQ8 (Activ. Count: 494)
 
#56
Win 10 RTM Pro N Volume:MAK Product Key(s)---------------------------------Remaining Activation Counts
slmgr.vbs -ipk: N6RKJ-JHM7F-4FWW8-VVF6P-HH67B 62 lượt online
Phiên bản Windows 10 N rất ít người sử dụng. Tuy nhiên, tôi đang cài phiên bản Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N và cảm nhận nó không thua kém mà thậm chí còn "trơn tru' hơn phiên bản EnterS 2015.

Win 10 Pro N chỉ cần cài và kích hoạt lấy bản quyền số. Sau đó, cài thêm Windows Media Player để cảm nhận có khi nó còn "ngon" hơn Windows 10 Pro thường!
 
#58
Office 2010 Project Pro VL Online

PKeyConfig : Office 2010 / Office 2010 CSVLK
Key : MFV9Q-Q4RFV-G3GB6-2PY7P-YGXQ8
Key Status : Valid
Product ID : XXXXX-346-0071661-49382
Extended PID : XXXXX-00098-346-007166-03-1033-9200.0000-3152017
SKU ID : 1cf57a59-c532-4e56-9a7d-ffa2fe94b474
Description : RTM_ProjectPro_MAK
Edition ID : ProjectProVL
Sub Type : X16-08208
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 98 (62)
Activ. Count : 476
Block Key Base : Not found
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment