[Hot!hot!hot] Share Key Windows & Office Online & Giúp Kích Hoạt

#64
Office 2013 Pro Plus VL Online

PKeyConfig : Office 2013
Key : V39NV-P8MVB-KV2TR-YJMFW-PJ9KV
Key Status : Valid
Product ID : 00216-50760-08352-AA773
Extended PID : XXXXX-02165-076-008352-03-1033-9200.0000-3202017
SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Description : Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X18-32637
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 2165 (875)
Activ. Count : 368
Block Key Base : Not found
 
#65
Windows 7 Online (Key chôm chỉa)

PKeyConfig : Windows 7
Key : WXXCH-HJDCK-8BBKV-3V77D-VT9HD
Key Status : Valid
Product ID : XXXXX-007-1385137-86536
Extended PID : XXXXX-00172-007-138513-03-1033-9200.0000-3332017
SKU ID : 9abf5984-9c16-46f2-ad1e-7fe15931a8dd
Description : Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
Edition ID : Enterprise;EnterpriseN;EnterpriseE;Professional;ProfessionalN;ProfessionalE
Sub Type : X15-39138
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 172 (ac)
Activ. Count : 3871
Block Key Base : Not found
 
#66
Key Office 2016 Plus Retail MSDN đây, nhưng rất nhanh bị chặn. Anh em hãy nhanh tay kích hoạt ngay trong đêm nhé.
*** Office 2016 Pro Plus Phone Activation Retail Key ***
BR43W-NKKR9-G8CD8-QQ6D9-3RTK2
BYJFN-2QXWQ-H28YW-PHQCF-X2FQP
CWBXN-67P2G-WJGK6-P3HYD-DV7HC
CWQN3-MHVJQ-V2WWF-9YPWK-V22X2
F2JVN-8799H-7YY2M-HBV4Q-Y4HHC
FQN6H-4FDDR-WPQH6-J634H-VT97C
GN8MQ-GQWJG-Y3BCC-KD42H-M4HHC
GW6Y2-6NBH3-8GHYY-GK7BK-H6DVC
HT6CX-6NXW8-22WXX-HPRVK-66PX2
HYKVX-NJWPJ-CH6GD-2PVVB-DPFQP
M9QGN-8YXQK-D2YKB-3DTQK-Y7WDP
N7FTH-QFFH7-TFFQ3-8X9W7-JQK7C
NQBDX-F4C46-CVHXT-P38TW-7FTK2
NT9KD-9RRVB-BK8JD-3XCR7-HXM3P
QHXC7-KFN46-Y9FPW-PVG7G-Y9892
QQKF2-V2NWT-VFH63-XJ6GC-GQ8DP
R6WNH-6J9M7-KHC4K-Y3CVB-DPFQP
V2V9V-DNKXM-TWFJ7-BMC4V-WK892
WHKNR-W6RXW-XBYTQ-6G76H-BDW92
XNW69-86KD3-YJHB6-YYYT3-B9892
 
#67
Kiểm tra key lúc 6g30 sáng 30/11/2017: Tất cả key Office 2016 Retail trên còn kich hoạt được!

--- MSAct Plus v1.0.7 ---
-----------------------
Key: BR43W-NKKR9-G8CD8-QQ6D9-3RTK2
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: BYJFN-2QXWQ-H28YW-PHQCF-X2FQP
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: CWBXN-67P2G-WJGK6-P3HYD-DV7HC
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: CWQN3-MHVJQ-V2WWF-9YPWK-V22X2
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: F2JVN-8799H-7YY2M-HBV4Q-Y4HHC
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: FQN6H-4FDDR-WPQH6-J634H-VT97C
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: GN8MQ-GQWJG-Y3BCC-KD42H-M4HHC
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: GW6Y2-6NBH3-8GHYY-GK7BK-H6DVC
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: HT6CX-6NXW8-22WXX-HPRVK-66PX2
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: HYKVX-NJWPJ-CH6GD-2PVVB-DPFQP
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: M9QGN-8YXQK-D2YKB-3DTQK-Y7WDP
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: N7FTH-QFFH7-TFFQ3-8X9W7-JQK7C
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: NQBDX-F4C46-CVHXT-P38TW-7FTK2
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: NT9KD-9RRVB-BK8JD-3XCR7-HXM3P
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: QHXC7-KFN46-Y9FPW-PVG7G-Y9892
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: QQKF2-V2NWT-VFH63-XJ6GC-GQ8DP
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: R6WNH-6J9M7-KHC4K-Y3CVB-DPFQP
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: V2V9V-DNKXM-TWFJ7-BMC4V-WK892
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: WHKNR-W6RXW-XBYTQ-6G76H-BDW92
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
-----------------------
Key: XNW69-86KD3-YJHB6-YYYT3-B9892
0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
 
#69
Office 2013 VL Online

PKeyConfig : Office 2013
Key : 9GNVF-RDVDJ-FQ48R-J3KY7-94P9V
Key Status : Valid
Product ID : 00216-54560-19397-AA366
Extended PID : XXXXX-02165-456-019397-03-1033-9200.0000-3352017
SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Description : Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X18-32642
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 2165 (875)
Activ. Count : 460
Block Key Base : Not found
 
#70
Key Windows 7 Pro Online

PKeyConfig : Windows 7
Key : MXKKC-9QQPC-H8WY4-PBMDV-BGM2V
Key Status : Valid
Product ID : XXXXX-001-1505386-86782
Extended PID : XXXXX-00172-001-150538-03-1033-9200.0000-3352017
SKU ID : 9abf5984-9c16-46f2-ad1e-7fe15931a8dd
Description : Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
Edition ID : Enterprise;EnterpriseN;EnterpriseE;Professional;ProfessionalN;ProfessionalE
Sub Type : X15-39101
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 172 (ac)
Activ. Count : 244
Block Key Base : Not found

PS: Key Windows 7 còn dùng để kích hoạt kỹ thuật số cho Windows 10 Pro. Cách thực hiện:
1. Cài Windows 10 Pro phiên bản mới nhất (Version 1709)
2. Vào Settings > Update & security > Activation > Change product key > Nhập key Windows 7 > Có bản quyền mãi mãi!
 
#71
Tôi có key Windows 7, 8, 8.1 dùng để kích hoạt bản quyền số cho Windows 10 Pro xài vĩnh viễn. Cài mới Windows 10 Pro, có nối mạng, Win sẽ tự động kích hoạt lại bản quyền. Ai cần kích hoạt Win 10 Pro thì gửi ID & Pass Teamviewer cho tôi.

Điều kiện: Cài sạch Windows 10 Pro. Sử dụng bộ cài chính hãng Microsoft và cài các phiên bản: 1607, 1703, 1709. Không sử dụng bản Win Ghost.

Nếu cần, kích hoạt luôn Office các phiên bản (2010, 2013, 2016).
 
#75
Bác chào cháu lens. Đúng là buồn thật đấy. Bác vẫn vào trang TGTH.VN để học hỏi thêm. Nhưng ngại không dám trao đổi, phản hồi ý kiến gì cả. Bác VuHaHuyDan có cái tài thu hút, tập trung, hấp dẫn mọi thành viên tham gia sôi nổi. Mỗi người một góc nhìn khác nhau, từ đó hiểu rõ bản chất gốc rễ của vấn đề. Ai cũng có tấm lòng chia sẻ, hợp tác rất là vô tư, trong sáng. Phải có hoàn cảnh đặc biệt mới có một nhóm tương tác như nhóm chúng ta, do Bác VuHaHuyDan sáng lập và gây dựng. Hợp tác nhóm bao giờ cũng đem lại thành công gấp nhiều lần một cá nhân. Mười người hợp tác năng suất bằng một trăm cá nhân đơn lẻ. Bây giờ tan đàn sẻ nghé. Có làm lại cũng khó thật đấy cháu ạ. Bác tiếc lắm thời gian một năm tốt đẹp của nhóm ta đã qua mất rồi. Bác chúc cháu thành công trong cuộc đời. Cháu cứ phát huy tấm lòng chia sẻ, giúp đỡ mọi người như thời gian qua. Nhiều điều may mắn trong tương lai sẽ đến với cháu. Bác vẫn xem các bài viết chia sẻ, giúp đỡ của thành viên nhóm chúng ta ở rải rác các trang mạng. Nhân dịp giáng sinh sắp đến, xin chân thành chúc các thành viên cũ của nhóm có sức khỏe dồi dào, vui tươi trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
#76
Office 2010 Standard VL Online :))

PKeyConfig : Office 2010
Key : GCPVT-RTHJG-PRHFD-6H632-6BPVM
Key Status : Valid
Product ID : XXXXX-809-0584873-38727
Extended PID : XXXXX-00076-809-058487-03-1033-9200.0000-3422017
SKU ID : 1f76e346-e0be-49bc-9954-70ec53a4fcfe
Description : RTM_Standard_MAK
Edition ID : StandardVL
Sub Type : X16-08150
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 76 (4c)
Activ. Count : 4578
Block Key Base : Not found

PKeyConfig : Office 2010
Key : 8Y6GB-B48GP-WQC76-QXB2Q-B74D4
Key Status : Valid
Product ID : XXXXX-581-0417797-38214
Extended PID : XXXXX-00076-581-041779-03-1033-9200.0000-3422017
SKU ID : 1f76e346-e0be-49bc-9954-70ec53a4fcfe
Description : RTM_Standard_MAK
Edition ID : StandardVL
Sub Type : X16-08145
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 76 (4c)
Activ. Count : 195
Block Key Base : Not found
 
#77
Office 2013 Pro Plus VL Online

PKeyConfig : Office 2013
Key : 9YG9N-88KRC-VFX2C-TYXPX-H6BG7
Key Status : Valid
Product ID : 00216-53040-21030-AA476
Extended PID : XXXXX-02165-304-021030-03-1033-9200.0000-3462017
SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
Description : Office15_ProPlusVL_MAK
Edition ID : ProPlusVolume
Sub Type : X18-32644
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 2165 (875)
Activ. Count : 4778
Block Key Base : Not found
 
#78
Key Office 2016 Standard Online

PKeyConfig : Office 2016 RTM
Key : RDP7F-GN96T-9K3WY-9DCM2-XTPRP
Key Status : Valid
Product ID : 00340-90830-33582-AA459
Extended PID : XXXXX-03409-083-033582-03-1033-9200.0000-3492017
SKU ID : 0ed94aac-2234-4309-ba29-74bdbb887083
Description : Office16_StandardVL_MAK
Edition ID : StandardVolume
Sub Type : X20-00724
License Type : Volume:MAK
Channel : ltMAK
Crypto ID : 3409 (d51)
Activ. Count : 31
Block Key Base : Not found
Comment :
 
#80
Key Windows 7 Pro Online

PKeyConfig : Windows 7
Key : MHFB6-R4PYP-TRVKR-VQFCP-3DQRW
Key Status : Valid
Product ID : XXXXX-002-4353085-86123
Extended PID : XXXXX-00172-002-435308-03-1033-9200.0000-0082018
SKU ID : 9abf5984-9c16-46f2-ad1e-7fe15931a8dd
Description : Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
Edition ID : Enterprise;EnterpriseN;EnterpriseE;Professional;ProfessionalN;ProfessionalE
Sub Type : X15-39118
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 172 (ac)
Activ. Count : 901
Block Key Base : Not found


PS: Key Windows 7 còn dùng để kích hoạt kỹ thuật số cho Windows 10 Pro. Cách thực hiện:
1. Cài Windows 10 Pro phiên bản mới nhất (Version 1709)
2. Vào Settings > Update & security > Activation > Change product key > Nhập key Windows 7 Pro Online > Có bản quyền mãi mãi!

 

Facebook Comment