[Hot!hot!hot] Share Key Windows & Office Online & Giúp Kích Hoạt

Thảo luận trong 'Share All' bắt đầu bởi StartUp, 4 Tháng mười 2017.

 1. majesty

  majesty Làm Theo Luật Lệ. Hãy sống và đam mê.

  Đã fix xong,chú check lại xem ạ. Tối thiểu phải 10 ký tự chú ạ.
   
  Mitxitorang thích bài này.
 2. vuhahuydan

  vuhahuydan S.Moderator

  Bị lỗi gì đó không Copy & Paste được!
   
  Mitxitorang thích bài này.
 3. vuhahuydan

  vuhahuydan S.Moderator

  Key Office 2013 VL
  PHYNW-2X64C-WXFRG-BCBQX-HCCDH
  FMNMX-W7P84-73WHT-W2JTC-2DHT7
  W98PY-N7G7R-2PKHH-VQXVG-CGWQH
   
  Giao Nguyen Tuan and Mitxitorang like this.
 4. vuhahuydan

  vuhahuydan S.Moderator

  Office 2013 Pro Plus VL Online

  PKeyConfig : Office 2013
  Key : V39NV-P8MVB-KV2TR-YJMFW-PJ9KV
  Key Status : Valid
  Product ID : 00216-50760-08352-AA773
  Extended PID : XXXXX-02165-076-008352-03-1033-9200.0000-3202017
  SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
  Description : Office15_ProPlusVL_MAK
  Edition ID : ProPlusVolume
  Sub Type : X18-32637
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 2165 (875)
  Activ. Count : 368
  Block Key Base : Not found
   
 5. vuhahuydan

  vuhahuydan S.Moderator

  Windows 7 Online (Key chôm chỉa)

  PKeyConfig : Windows 7
  Key : WXXCH-HJDCK-8BBKV-3V77D-VT9HD
  Key Status : Valid
  Product ID : XXXXX-007-1385137-86536
  Extended PID : XXXXX-00172-007-138513-03-1033-9200.0000-3332017
  SKU ID : 9abf5984-9c16-46f2-ad1e-7fe15931a8dd
  Description : Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
  Edition ID : Enterprise;EnterpriseN;EnterpriseE;Professional;ProfessionalN;ProfessionalE
  Sub Type : X15-39138
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 172 (ac)
  Activ. Count : 3871
  Block Key Base : Not found
   
  Mitxitorang and Giao Nguyen Tuan like this.
 6. Key Office 2016 Plus Retail MSDN đây, nhưng rất nhanh bị chặn. Anh em hãy nhanh tay kích hoạt ngay trong đêm nhé.
  *** Office 2016 Pro Plus Phone Activation Retail Key ***
  BR43W-NKKR9-G8CD8-QQ6D9-3RTK2
  BYJFN-2QXWQ-H28YW-PHQCF-X2FQP
  CWBXN-67P2G-WJGK6-P3HYD-DV7HC
  CWQN3-MHVJQ-V2WWF-9YPWK-V22X2
  F2JVN-8799H-7YY2M-HBV4Q-Y4HHC
  FQN6H-4FDDR-WPQH6-J634H-VT97C
  GN8MQ-GQWJG-Y3BCC-KD42H-M4HHC
  GW6Y2-6NBH3-8GHYY-GK7BK-H6DVC
  HT6CX-6NXW8-22WXX-HPRVK-66PX2
  HYKVX-NJWPJ-CH6GD-2PVVB-DPFQP
  M9QGN-8YXQK-D2YKB-3DTQK-Y7WDP
  N7FTH-QFFH7-TFFQ3-8X9W7-JQK7C
  NQBDX-F4C46-CVHXT-P38TW-7FTK2
  NT9KD-9RRVB-BK8JD-3XCR7-HXM3P
  QHXC7-KFN46-Y9FPW-PVG7G-Y9892
  QQKF2-V2NWT-VFH63-XJ6GC-GQ8DP
  R6WNH-6J9M7-KHC4K-Y3CVB-DPFQP
  V2V9V-DNKXM-TWFJ7-BMC4V-WK892
  WHKNR-W6RXW-XBYTQ-6G76H-BDW92
  XNW69-86KD3-YJHB6-YYYT3-B9892
   
  Mitxitorang and vuhahuydan like this.
 7. vuhahuydan

  vuhahuydan S.Moderator

  Kiểm tra key lúc 6g30 sáng 30/11/2017: Tất cả key Office 2016 Retail trên còn kich hoạt được!

  --- MSAct Plus v1.0.7 ---
  -----------------------
  Key: BR43W-NKKR9-G8CD8-QQ6D9-3RTK2
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: BYJFN-2QXWQ-H28YW-PHQCF-X2FQP
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: CWBXN-67P2G-WJGK6-P3HYD-DV7HC
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: CWQN3-MHVJQ-V2WWF-9YPWK-V22X2
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: F2JVN-8799H-7YY2M-HBV4Q-Y4HHC
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: FQN6H-4FDDR-WPQH6-J634H-VT97C
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: GN8MQ-GQWJG-Y3BCC-KD42H-M4HHC
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: GW6Y2-6NBH3-8GHYY-GK7BK-H6DVC
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: HT6CX-6NXW8-22WXX-HPRVK-66PX2
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: HYKVX-NJWPJ-CH6GD-2PVVB-DPFQP
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: M9QGN-8YXQK-D2YKB-3DTQK-Y7WDP
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: N7FTH-QFFH7-TFFQ3-8X9W7-JQK7C
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: NQBDX-F4C46-CVHXT-P38TW-7FTK2
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: NT9KD-9RRVB-BK8JD-3XCR7-HXM3P
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: QHXC7-KFN46-Y9FPW-PVG7G-Y9892
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: QQKF2-V2NWT-VFH63-XJ6GC-GQ8DP
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: R6WNH-6J9M7-KHC4K-Y3CVB-DPFQP
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: V2V9V-DNKXM-TWFJ7-BMC4V-WK892
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: WHKNR-W6RXW-XBYTQ-6G76H-BDW92
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
  -----------------------
  Key: XNW69-86KD3-YJHB6-YYYT3-B9892
  0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
  === !!! The product can be activated by phone !!! ===
   
  Giao Nguyen Tuan and Mitxitorang like this.
 8. vuhahuydan

  vuhahuydan S.Moderator

  Office 2016 MSDNR Retail (Kiểm tra lúc 17h30)
   

  Các file đính kèm:

 9. vuhahuydan

  vuhahuydan S.Moderator

  Office 2013 VL Online

  PKeyConfig : Office 2013
  Key : 9GNVF-RDVDJ-FQ48R-J3KY7-94P9V
  Key Status : Valid
  Product ID : 00216-54560-19397-AA366
  Extended PID : XXXXX-02165-456-019397-03-1033-9200.0000-3352017
  SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
  Description : Office15_ProPlusVL_MAK
  Edition ID : ProPlusVolume
  Sub Type : X18-32642
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 2165 (875)
  Activ. Count : 460
  Block Key Base : Not found
   
 10. vuhahuydan

  vuhahuydan S.Moderator

  Key Windows 7 Pro Online

  PKeyConfig : Windows 7
  Key : MXKKC-9QQPC-H8WY4-PBMDV-BGM2V
  Key Status : Valid
  Product ID : XXXXX-001-1505386-86782
  Extended PID : XXXXX-00172-001-150538-03-1033-9200.0000-3352017
  SKU ID : 9abf5984-9c16-46f2-ad1e-7fe15931a8dd
  Description : Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
  Edition ID : Enterprise;EnterpriseN;EnterpriseE;Professional;ProfessionalN;ProfessionalE
  Sub Type : X15-39101
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 172 (ac)
  Activ. Count : 244
  Block Key Base : Not found

  PS: Key Windows 7 còn dùng để kích hoạt kỹ thuật số cho Windows 10 Pro. Cách thực hiện:
  1. Cài Windows 10 Pro phiên bản mới nhất (Version 1709)
  2. Vào Settings > Update & security > Activation > Change product key > Nhập key Windows 7 > Có bản quyền mãi mãi!
   
 11. vuhahuydan

  vuhahuydan S.Moderator

  Tôi có key Windows 7, 8, 8.1 dùng để kích hoạt bản quyền số cho Windows 10 Pro xài vĩnh viễn. Cài mới Windows 10 Pro, có nối mạng, Win sẽ tự động kích hoạt lại bản quyền. Ai cần kích hoạt Win 10 Pro thì gửi ID & Pass Teamviewer cho tôi.

  Điều kiện: Cài sạch Windows 10 Pro. Sử dụng bộ cài chính hãng Microsoft và cài các phiên bản: 1607, 1703, 1709. Không sử dụng bản Win Ghost.

  Nếu cần, kích hoạt luôn Office các phiên bản (2010, 2013, 2016).
   
 12. xmenvking

  xmenvking Vạn sự khởi đầu nan. Gian nan bắt đầu nản.

  Giúp mình active Win10 pro KTS. Đã gửi ID teamview cho Smod "vuhahuydan"
   
  Mitxitorang thích bài này.
 13. vuhahuydan

  vuhahuydan S.Moderator

  Đã kích xong bản quyền kỹ thuật số!
   
 14. Win 10 RTM Pro Retail/OEM[​IMG]M

  slmgr.vbs -ipk
  238WP-NKTT9-6JF8V-JP4BF-4X8XG

  slmgr.vbs -ipk
  DR9VN-GF3CR-RCWT2-H7TR8-82QGT

  slmgr.vbs -ipk
  MNTCY-4JF3R-76YPC-4GCFR-HQWXG

  slmgr.vbs -ipk
  VJ7NF-YBWPD-22GB6-4M4QV-XD726
   
  lens, Mitxitorang and vuhahuydan like this.
 15. Bác chào cháu lens. Đúng là buồn thật đấy. Bác vẫn vào trang TGTH.VN để học hỏi thêm. Nhưng ngại không dám trao đổi, phản hồi ý kiến gì cả. Bác VuHaHuyDan có cái tài thu hút, tập trung, hấp dẫn mọi thành viên tham gia sôi nổi. Mỗi người một góc nhìn khác nhau, từ đó hiểu rõ bản chất gốc rễ của vấn đề. Ai cũng có tấm lòng chia sẻ, hợp tác rất là vô tư, trong sáng. Phải có hoàn cảnh đặc biệt mới có một nhóm tương tác như nhóm chúng ta, do Bác VuHaHuyDan sáng lập và gây dựng. Hợp tác nhóm bao giờ cũng đem lại thành công gấp nhiều lần một cá nhân. Mười người hợp tác năng suất bằng một trăm cá nhân đơn lẻ. Bây giờ tan đàn sẻ nghé. Có làm lại cũng khó thật đấy cháu ạ. Bác tiếc lắm thời gian một năm tốt đẹp của nhóm ta đã qua mất rồi. Bác chúc cháu thành công trong cuộc đời. Cháu cứ phát huy tấm lòng chia sẻ, giúp đỡ mọi người như thời gian qua. Nhiều điều may mắn trong tương lai sẽ đến với cháu. Bác vẫn xem các bài viết chia sẻ, giúp đỡ của thành viên nhóm chúng ta ở rải rác các trang mạng. Nhân dịp giáng sinh sắp đến, xin chân thành chúc các thành viên cũ của nhóm có sức khỏe dồi dào, vui tươi trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp.
   
  Last edited by a moderator: 13 Tháng mười hai 2017
 16. vuhahuydan

  vuhahuydan S.Moderator

  Office 2010 Standard VL Online :))

  PKeyConfig : Office 2010
  Key : GCPVT-RTHJG-PRHFD-6H632-6BPVM
  Key Status : Valid
  Product ID : XXXXX-809-0584873-38727
  Extended PID : XXXXX-00076-809-058487-03-1033-9200.0000-3422017
  SKU ID : 1f76e346-e0be-49bc-9954-70ec53a4fcfe
  Description : RTM_Standard_MAK
  Edition ID : StandardVL
  Sub Type : X16-08150
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 76 (4c)
  Activ. Count : 4578
  Block Key Base : Not found

  PKeyConfig : Office 2010
  Key : 8Y6GB-B48GP-WQC76-QXB2Q-B74D4
  Key Status : Valid
  Product ID : XXXXX-581-0417797-38214
  Extended PID : XXXXX-00076-581-041779-03-1033-9200.0000-3422017
  SKU ID : 1f76e346-e0be-49bc-9954-70ec53a4fcfe
  Description : RTM_Standard_MAK
  Edition ID : StandardVL
  Sub Type : X16-08145
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 76 (4c)
  Activ. Count : 195
  Block Key Base : Not found
   
  ngbaoha, Mitxitorang and ongdongheo like this.
 17. vuhahuydan

  vuhahuydan S.Moderator

  Office 2013 Pro Plus VL Online

  PKeyConfig : Office 2013
  Key : 9YG9N-88KRC-VFX2C-TYXPX-H6BG7
  Key Status : Valid
  Product ID : 00216-53040-21030-AA476
  Extended PID : XXXXX-02165-304-021030-03-1033-9200.0000-3462017
  SKU ID : 2b88c4f2-ea8f-43cd-805e-4d41346e18a7
  Description : Office15_ProPlusVL_MAK
  Edition ID : ProPlusVolume
  Sub Type : X18-32644
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 2165 (875)
  Activ. Count : 4778
  Block Key Base : Not found
   
  ngbaoha, hoangtinh and Mitxitorang like this.
 18. vuhahuydan

  vuhahuydan S.Moderator

  Key Office 2016 Standard Online

  PKeyConfig : Office 2016 RTM
  Key : RDP7F-GN96T-9K3WY-9DCM2-XTPRP
  Key Status : Valid
  Product ID : 00340-90830-33582-AA459
  Extended PID : XXXXX-03409-083-033582-03-1033-9200.0000-3492017
  SKU ID : 0ed94aac-2234-4309-ba29-74bdbb887083
  Description : Office16_StandardVL_MAK
  Edition ID : StandardVolume
  Sub Type : X20-00724
  License Type : Volume:MAK
  Channel : ltMAK
  Crypto ID : 3409 (d51)
  Activ. Count : 31
  Block Key Base : Not found
  Comment :
   
  Mitxitorang thích bài này.
 19. son1989hcm

  son1989hcm Member

 20. vuhahuydan

  vuhahuydan S.Moderator

  Key Windows 7 Pro Online

  PKeyConfig : Windows 7
  Key : MHFB6-R4PYP-TRVKR-VQFCP-3DQRW
  Key Status : Valid
  Product ID : XXXXX-002-4353085-86123
  Extended PID : XXXXX-00172-002-435308-03-1033-9200.0000-0082018
  SKU ID : 9abf5984-9c16-46f2-ad1e-7fe15931a8dd
  Description : Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
  Edition ID : Enterprise;EnterpriseN;EnterpriseE;Professional;ProfessionalN;ProfessionalE
  Sub Type : X15-39118
  License Type : Volume:MAK
  Channel : Volume
  Crypto ID : 172 (ac)
  Activ. Count : 901
  Block Key Base : Not found


  PS: Key Windows 7 còn dùng để kích hoạt kỹ thuật số cho Windows 10 Pro. Cách thực hiện:
  1. Cài Windows 10 Pro phiên bản mới nhất (Version 1709)
  2. Vào Settings > Update & security > Activation > Change product key > Nhập key Windows 7 Pro Online > Có bản quyền mãi mãi!

   
  Mitxitorang thích bài này.
Đang tải...

Chia sẻ trang này