IOBIT MALWARE FIGHTER PRO + KEY

#1
Obit Malware Fighter là một công cụ gỡ bỏ phần mềm độc hại nhanh chóng và hiệu quả, giúp bạn phát hiện, loại bỏ và chặn các ứng dụng không mong muốn.

Tính năng chính:
  • Startup Guard
  • Network Guard
  • Tập tin Guard
  • Cookie Guard
  • Bảo vệ các trình duyệt
  • USB Disk Guard
  • Bảo vệ trước những ứng dụng độc hại