Key MAK windows7 Pro/Enterprise update

#23
da bi block het roi. gat qua may bac oi.
Post bài đã không dấu, người ta có ý tốt muốn share key, mà key MAK thì số lượt active, hết lượt active nó sẽ chết. Đã không biết, không có đi xin mà còn nói cái giọng như thế thì chả ai muốn share. Cũng vì 1 số thành phần như bemap06 nên những người cần thật sự lại không được nhận key vì còn ai dám share nữa mà nhận.
 

Facebook Comment