KMPlayer - Phần mềm xem phim đa năng [All Version Post Here]

#1

KMPlayer là chương trình chơi nhạc mạnh nhất hiện nay. Nó xem được tất cả các định dạng audio, video, vcd, dvd mà không cần phải cài đặt thêm codec cho máy tính.

KMPlayer có giao diện khá giống Winamp. KMplayer có nhiều tính năng độc đáo, bạn có thể tùy chọn thay đổi việc audio output 1 kênh hay 2 kênh, chọn chế độ ontop, hay giữ tỉ lệ màn hình khi phóng to thu nhỏ, mở các file cùng loại trong 1 thư mục (khi bạn mở 1 file, KMPlayer sẽ tự động tìm các file cùng loại trong thư mục đó và add vào Playlist), …

Một vài mô tả về KMPlayer:

Hỗ trợ các file và các thiết bị

- File AVI không hoàn chỉnh và bị hư hỏng (cho qua các phần hư hỏng)
- Khóa các file media trong kkhi download hoặc chia sẻ (với chỉ mục realtime được tái thiết lập với điều kiện nào đó: download AVI theo trình tự liên tiếp)
- Dòng HTTP (ASF/OGG/MP3/AAC/MPEG PS/MPEG TS: Chỉ hoạt động với các trình tách nội tại)
- Directshow playback (avi, mkv, mov, mp4, ogg theora, ogm, rmvb, mpeg1/2, http:// v.v… bao gồm hầu hết các định dạng audio)
- Bộ lọc Async File Source (mạng) cho bộ nhớ truy cập nhanh
- Hỗ trợ các album audio nén (zip, rar)
-Shoutcast (bao gồm NSV), Icecast
- DTS Wave, và file AC3, AAC và các trình phân tách/giải mã OGG, Ape/MPC/Flac/Module v.v…
- Real Engine + Directshow (cần có Real Player hoặc phần mềm tương đương hoặc trình giải mã của nó)
- Hỗ trợ các file realmedia files với các trình tách nội tại (không phải trình ngoại vi)
- Hỗ trợ hầu hết tất cả các file Real Media (directshow).

- QuickTime Engine + Directshow (cần có trình hoặc phần mềm tương đương hoặc trình giải mã của nó)
- Các định dạng file MOV đã được kiểm tra với trình tách mp4/mov nội tại (directshow) : MOV[AVC1+AAC], MOV[CVID+PCM], MOV[SVQ1+ARAW], MOV[SVQ3+QDM2], MOV[SVQ3+MP3], MOV[MP4V+AAC], MOV[CVID+TWOS], MOV[RLE+AAC], MOV[SVQ1+IMA4], MOV[SVQ3+IMA4], MOV[SVQ3+QCLP], MOV[flash], MOV[MJPEG+PCM], MOV[DVC+PCM], MOV[SVQ1+PCM], MOV[MP4V+ALAC], MOV[MSVC+MP3]
- Hỗ trợ hầu hết tất cả các file MP4s (directshow).
- Hỗ trợ công cụ Mplayer
- Hỗ trợ Winamp Input Plugin (decoder)
- Hỗ trợ DVD playback, ratDVD (cần có bộ lọc ratDVD)
- Audio CD(2000, chỉ với XP / Hỗ trợ Win9x với winamp plugin)
- Định dạng Video CD/SVCD/XCD : CDXA (chỉ với Win 2000, XP)
- Các file image VCD (BIN/ISO/IMG/NRG) ; NRG cần có mplayer.dll
- Hỗ trợ thiết bị WDM như TV/HDTV/Camera/Cam v.v…
- Shockwave Flash/FLC/FLI
- Các file hình ảnh khác như png, gif v.v…

Bộ lọc Codec nội tại
- Trình giải mã Video
- MPEG4 (Divx/Xvid : ffmpeg/xvid)
- MPEG1/2 (ffmpeg/libmpeg)
- V.v… (ffmpeg)

Trình giải mã Audio
- AC3/DTS/LPCM/MPG/MP3/OGG/AAC/WMA
- 2Ch sang phần mở rộng đa kênh
- Bộ chuyển dòng: Internal Copy/Inplace, Gabest's, Morgan
- v.v…
- Trình kiểm soát quyền ưu tiên Media để kết nối qua lại giữa Directshow, Real, QT, Winamp and Mplayer
- Trình quản lý bộ lọc tùy chỉnh
- Trình quản lý bộ lọc hệ thống

Các Plugins
- Winamp Input Plugins
- Winamp DSP Plugins (có thể sắp xếp)
- Winamp Visual Plugins (Có thể sắp xếp)
- Winamp General Plugins (Hỗ trợ Media Library v.v…)
- KMP Video Plugins bởi SDK (có thể sắp xếp)
- Hỗ trợ bộ lọc DScaler (có thể sắp xếp)

:homepage:Homepage - http://www.kmplayer.com/forums/

:vf:

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
#2


KMPlayer 3.0.0.1442 R2 FinalKMPlayer is a korean movie and audio player that supports a wide range of codecs and file formats. It has full VCD/DVD playback functionality. KMPlayer is a versatile media player which utilizes all kinds of video information and subtitles to bring the best video experience through software/hardware options and recognition of various display devices. The player provides a strong hybrid structure efficient for interconnecting various directshow filters, winamp input&dsp plugin, and internal filters. The most outstanding feature is that the player has the full control of filter connections to prevent a media playback from being messed. KMPlayer handles a wide range of subtitles and allows you to capture audio, video, and screenshots in many ways. The player provides both internal and external filters with a fully controlled environment in terms of connections to other splitters, decoders, audio/video transform filters and renderers without grappling with the DirectShow merit system.
Internal filters are not registered to user's system to keep it from being messed up with system filters.Features:

KMP has required codecs built-in.

• Enjoy medias without installing codecs separately.
• KMP supports both built-in and 3rd party codecs.
• KMP’s built-in codec is faster and reliable because it process internally.
• The current built-in codec supports all ffdshow codecs and also codecs that ffdshow doesn’t support such as MPEG1, 2.
• Features audio codecs (AC3, MPEG1, 2, AAC, WMA 7, 8 etc.).
• Matrix/normalizer options through built-in voice codec.
• Through KMP’s built-in codecs, you can enjoy all major media formats.
• KMP additionally supports 3rd party codecs for users that doesn’t use the built-in codec and also doesn’t install the codecs on the computer like other codecs do. Most public codec packs+players forces to install the codec on your computer, while KMP does not. This means that installing KMP will not affect your computer at all.
Correction of corrupted files
• AVI format originally have problems when trying to view corrupted files.
• KMP therefore supports various methods to play AVI files. First, KMP utilizes the ‘AVI Splitter’. Minor corrupted AVI files can be viewed through previous versions of AVI Splitter.
• If it still doesn’t play, KMP will utilize the ‘AVI Source Filter’ for playback. The built-in ‘AVI Source Filter’ analyses AVI files and plays by skipping bad frames.
• If it still doesn’t play through the above methods, it will utilize the RealMedia engine to play the corrupted AVI files.
Various File Format Support & Hardware Support
• KMP is based on DirectShow so it supports almost all Windows Media formats.
• KMP also supports Winamp, RealMedia, QuickTime, Flash(SWF) through KMP’s ground-up technology.
• KMP supports the most media formats compared to all worldwide media players.
• KMP supports DirectShow’s extension WDM(TVs/cameras) and DVDs..

Various Options
• Various ratios supported (4:3, 16:9. 2.35:1, 1.85:1 etc.)
• Playback speed options.
• Various subtitle options.
• Standard Video Setup: Soften/Sharpen/Blend Color/Reverse Input/Reverse
• Advanced Video Setup: Remove Afterimage/Remove 3D Noise/Remove Noise in Phases/Add Noise/Fast Forward Mode etc.
• Manage still images, video captures, filters etc.
• Flash format supported (FLV, SWF).
• Watch Live URL broadcasts (VOD, MMS).

Language: 25 languages supported (Albanian, Arabic, Belarusian, Bosanski, Brazilian, Chinese, Czech, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnam)

Changes in KMPlayer 3.0.0.1441:
- Fix MP3 file Processing Buffer Overflow Vulnerability.
- Support DEC (NX) and ASLR
- Improve Haali's Video renderer compatibility.
- .SPX file Supported.
- Modify Advanced Playback Iinfo
- Removed stuff/separate download.
- MediaInfo.dll (ver 0.7.45.0) updated.
- Bass.dll (ver 2.4.7.1), Bass_alac.dll (ver 2.4.2.1) updated.
- Advanced Menu is default.

:dl:
Mã:
[URL="http://imgcdn.pandora.tv/pan_img/KMP/Download/kmp.exe"][B]KMPlayer 3.0.0.1441 Final   [/B][/URL]
or 
[URL]http://cdn.pandora.tv/KMP/Download/kmp.exe[/URL]
Change in KMPlayer 3.0.0.1442 R2:

 • 재생이 정상적으로 종료 되지 않는 버그로 인하여 다시 수정하여 업로드 하였습니다.
 • 다시 다운받아서 설치하시면 됩니다.

File: KMPlayer_KR_3.0.0.1442_R2.exe (13,004,816 Bytes)
CRC-32: b1779a0a
MD4: acf781ca5c5223f7715dbcdd3a2cbe7d
MD5: 0cf701e775b2025750aca10343af551b
SHA-1: af88a4d67d55d259a8d0e2d2264664d7f9431f3f:dl:
Mã:
[CENTER][URL="http://cdn.kmplayer.com/KMP/Download/KMPlayer_KR_3.0.0.1442_R2.exe"][COLOR=#ffff00][SIZE=5][FONT=times new roman][B]Download S10s_KMPlayer 3.0.0.1442 R2[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/URL]
[/CENTER]KMPlayer 3.0.0.1442 Update List:


- RTMP 소스 필터 추가
- RTSP 소스 필터 추가
- Intel의 GPU를 사용하는 코덱 추가
- RealMedia 파일 Parser 개선 및 비디오 싱크 오류 수정
- MPEG 파일 재생 끈김 버그 수정
- M2TS 소스 필터 오류 수정
- 멀티 채널 오디오의 노이즈 버그 수정
- 환경 설정의 비디오 코덱 GUI 수정


:dl:
Mã:
[CENTER][URL="http://cdn.kmplayer.com/KMP/Download/KMPlayer_KR_3.0.0.1442.exe"][COLOR=#ffff00][SIZE=5][FONT=times new roman][B]Download S10s_KMPlayer 3.0.0.1442 Final[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/URL]
[/CENTER]
 

Mr.Black

Bộ đội Cụ Hồ
#4


The KMPlayer 3.1.0.0 KMP PLus R2 | 21.56 Mb


bienphongvnn xin giới thiệu với các bạn phần mềm KMPlayer - KMPlayer là chương trình chơi nhạc mạnh nhất hiện nay. Nó xem được tất cả các định dạng audio, video, vcd, dvd mà không cần phải cài đặt thêm codec cho máy tính.

KMPlayer có giao diện khá giống Winamp. KMplayer có nhiều tính năng độc đáo, bạn có thể tùy chọn thay đổi việc audio output 1 kênh hay 2 kênh, chọn chế độ ontop, hay giữ tỉ lệ màn hình khi phóng to thu nhỏ, mở các file cùng loại trong 1 thư mục (khi bạn mở 1 file, KMPlayer sẽ tự động tìm các file cùng loại trong thư mục đó và add vào Playlist), …

Changes in 3.1.0.0:
Update Open Album Art.
3D Video subtitle handling added.
Supports MKV File's WEBM format.
EVR's subtitle handling method changed.
Modified AAC audio codec.
Modified RTMP address fishing bug (The KMPlayer's Forums)
Modified http streaming bug (The KMPlayer's Forums)
Modified ending bug when replaying the internet stream download
Modified the immediate application of Video Setting(always on top/when running/base)

Homepage - The KMPlayer's Forums - Powered by Pandora TV
 
#5
Công nhận admin nhanh thật:

File: KMPlayer_KR_3.1.0.0.exe (16,066,048Bytes)
CRC-32: 28810c7b
MD4: 43fb5009547aa17b5dce1dd462857871
MD5: 4eea7c36b1d65ec996283adee5c6c233
SHA-1: ce8aee113a5a9d97382fa8bcc0a505d9ecac5a6e

- 업데이트 Open Album Art
- 3D 영상 자막 처리 추가
- MKV 파일의 WEBM포맷 지원
- 손상된 MKV 파일의 재생.
- EVR의 자막 처리 방법 변경.
- 오디오 코덱 AAC 버그 수정.
- RTMP 주소 파싱 버그 수정 (The KMPlayer's Forums)
- http 스트리밍 버그 수정 (The KMPlayer's Forums)
- 인터넷으로 스트리밍 다운로드 재생시 종료 되지 않는 버그 수정.
- 동영상(항상 위/실행시만/기본)설정 즉시 적용 되도록 수정.

Download
 

Mitxitorang

S.Moderator
Thành viên BQT
#6
Update The KMPlayer 3.1.0.0 KMP PLus R2
File: KMPlayer_KR_3.1.0.0_R2.exe (15,905,048Bytes)
CRC-32: b9a0c6ca
MD4: d93f19986df1557295f465c9553ebb3c
MD5: b9d5e025906e151511f593749bd7fd97
SHA-1: dc319a0e3e6b2434cc1228b7f2c8f161b7fef2a4

- MKV file source filter, error correction.​MPlayer's newest version KMP+ is finally here!!!
KMP+ is an Open Service Platform so you will be able to do so much more than what you were able to do with KMPlayer.

Please use it, test it out and let us know what you think.
Although it's not 100% complete yet, we're very excited about this release!
Also keep in mind that we'll be adding more services in the future to this new KMP+!
 

Mitxitorang

S.Moderator
Thành viên BQT
#7


KMPlayer - KMPlayer là chương trình chơi nhạc mạnh nhất hiện nay. Nó xem được tất cả các định dạng audio, video, vcd, dvd mà không cần phải cài đặt thêm codec cho máy tính.

KMPlayer có giao diện khá giống Winamp. KMplayer có nhiều tính năng độc đáo, bạn có thể tùy chọn thay đổi việc audio output 1 kênh hay 2 kênh, chọn chế độ ontop, hay giữ tỉ lệ màn hình khi phóng to thu nhỏ, mở các file cùng loại trong 1 thư mục (khi bạn mở 1 file, KMPlayer sẽ tự động tìm các file cùng loại trong thư mục đó và add vào Playlist), …

Change in KMPlayer 3.2.0.0

- Supports 3D Formats. (Side-By-Side, Top-and-Bottom) to (Anaglyph, Interlaced)
- Supports 10-bit H.264. (Libcodec.dll)
- Supports Intel Widi.
- Added video codec "DV5P".
- Add new function album art (Thumnail image extraction from FLAC file)
- Thumbnail image display enhancement when playing audio files. (MP3, FLAC, WMA)
- Fixed ColorSpace bug.
- Fixed Intel Codec H.264.
- Fixed Winamp plugin.
- Error correction of images infected with malicious codes. (EIP register Corruption Vulnerability. Provided: KISA)
- Fixed view as a desktop mode in Windows 7.
- Fixed improper load of Album Art bug.
- Correction of screen display error when using EVR(C/A) - if you skip from the WMV file.
- Fixed KMP HTTP Reader.
- AAC codec Parser error correction from MOV file.
- MKV Skip Problum.


 

VTD

Cu Tí Lấy Vợ Lẻ
#9Không có gì nói quá đáng khi xếp hạng KM player là một phần mềm chơi media của Hàn Quốc thật siêu hạng vì không có 1 đối thủ nào hỗ trợ nhiều định dạng media, audio codec đến thế, ngoài ra nó còn có chức năng playback đầy đủ các VCD/DVD.

Một vài mô tả về KMPlayer:

Hỗ trợ các file và các thiết bị

- File AVI không hoàn chỉnh và bị hư hỏng (cho qua các phần hư hỏng)
- Khóa các file media trong kkhi download hoặc chia sẻ (với chỉ mục realtime được tái thiết lập với điều kiện nào đó: download AVI theo trình tự liên tiếp)
- Dòng HTTP (ASF/OGG/MP3/AAC/MPEG PS/MPEG TS: Chỉ hoạt động với các trình tách nội tại)
- Directshow playback (avi, mkv, mov, mp4, ogg theora, ogm, rmvb, mpeg1/2, http:// v.v… bao gồm hầu hết các định dạng audio)

• Bộ lọc Async File Source (mạng) cho bộ nhớ truy cập nhanh
• Hỗ trợ các album audio nén (zip, rar)
• Shoutcast (bao gồm NSV), Icecast
• DTS Wave, và file AC3, AAC và các trình phân tách/giải mã OGG, Ape/MPC/Flac/Module v.v…

- Real Engine + Directshow (cần có Real Player hoặc phần mềm tương đương hoặc trình giải mã của nó)

• Hỗ trợ các file realmedia files với các trình tách nội tại (không phải trình ngoại vi)
• Hỗ trợ hầu hết tất cả các file Real Media (directshow).

- QuickTime Engine + Directshow (cần có trình hoặc phần mềm tương đương hoặc trình giải mã của nó)

• Các định dạng file MOV đã được kiểm tra với trình tách mp4/mov nội tại (directshow) : MOV[AVC1+AAC], MOV[CVID+PCM], MOV[SVQ1+ARAW], MOV[SVQ3+QDM2], MOV[SVQ3+MP3], MOV[MP4V+AAC], MOV[CVID+TWOS], MOV[RLE+AAC], MOV[SVQ1+IMA4], MOV[SVQ3+IMA4], MOV[SVQ3+QCLP], MOV[flash], MOV[MJPEG+PCM], MOV[DVC+PCM], MOV[SVQ1+PCM], MOV[MP4V+ALAC], MOV[MSVC+MP3]
• Hỗ trợ hầu hết tất cả các file MP4s (directshow).

- Hỗ trợ công cụ Mplayer
- Hỗ trợ Winamp Input Plugin (decoder)
- Hỗ trợ DVD playback, ratDVD (cần có bộ lọc ratDVD)

• Audio CD(2000, chỉ với XP / Hỗ trợ Win9x với winamp plugin)
• Định dạng Video CD/SVCD/XCD : CDXA (chỉ với Win 2000, XP)
• Các file image VCD (BIN/ISO/IMG/NRG) ; NRG cần có mplayer.dll

- Hỗ trợ thiết bị WDM như TV/HDTV/Camera/Cam v.v…
- Shockwave Flash/FLC/FLI
- Các file hình ảnh khác như png, gif v.v…

Bộ lọc Codec nội tại

- Trình giải mã Video

• MPEG4 (Divx/Xvid : ffmpeg/xvid)
• MPEG1/2 (ffmpeg/libmpeg)
• V.v… (ffmpeg)

- Trình giải mã Audio


- AC3/DTS/LPCM/MPG/MP3/OGG/AAC/WMA
- 2Ch sang phần mở rộng đa kênh
- Bộ chuyển dòng: Internal Copy/Inplace, Gabest's, Morgan
- v.v…

• Trình kiểm soát quyền ưu tiên Media để kết nối qua lại giữa Directshow, Real, QT, Winamp and Mplayer
• Trình quản lý bộ lọc tùy chỉnh
• Trình quản lý bộ lọc hệ thống

Các Plugins

- Winamp Input Plugins
- Winamp DSP Plugins (có thể sắp xếp)
- Winamp Visual Plugins (Có thể sắp xếp)
- Winamp General Plugins (Hỗ trợ Media Library v.v…)
- KMP Video Plugins bởi SDK (có thể sắp xếp)
- Hỗ trợ bộ lọc DScaler (có thể sắp xếp)

 
#11KMPlayer (KMP+)
là một trình xem movie và nghe audio của Hàn Quốc hỗ trợ nhiều codec và các định dạng file. Phần mềm nàycó chức năng playback đầy đủ các VCD/DVD.

KMPlayer là chương trình chơi nhạc mạnh nhất hiện nay. Nó xem được tất cả các định dạng audio, video, vcd, dvd mà không cần phải cài đặt thêm codec cho máy tính.


KMPlayer có giao diện khá giống Winamp. KMplayer có nhiều tính năng độc đáo, bạn có thể tùy chọn thay đổi việc audio output 1 kênh hay 2 kênh, chọn chế độ ontop, hay giữ tỉ lệ màn hình khi phóng to thunhỏ, mở các file cùng loại trong 1 thư mục (khi bạn mở 1 file, KMPlayer sẽ tựđộng tìm các file cùng loại trong thư mục đó và add vào Playlist), …


KMPlayer được phát triển hoàn toàn miễn phí,ngoàira nó còn hỗ trợ Tiếng Việt

Changes in KMP 3.3.0.32:

 • Supports 3D Formats. (Side-By-Side, Top-and-Bottom) to (Anaglyph, Interlaced)
 • Supports 10-bit H.264. (Libcodec.dll)
 • Supports Intel Widi.
 • Added video codec “DV5P”.
 • Add new function album art (Thumnail image extraction from FLAC file)
 • Thumbnail image display enhancement when playing audio files. (MP3, FLAC, WMA)
 • Fixed ColorSpace bug.
 • Fixed Intel Codec H.264.
 • Fixed Winamp plugin.
 • Error correction of images infected with malicious codes. (EIP register Corruption Vulnerability. Provided: KISA)
 • Fixed view as a desktop mode in Windows 7.
 • Fixed improper load of Album Art bug.
 • Correction of screen display error when using EVR(C/A) – if you skip from the WMV file.
 • Fixed KMP HTTP Reader.
 • AAC codec Parser error correction from MOV file.
 • MKV Skip Problum.
Homepage : The KMPlayer's Forums - Powered by Pandora TV


 

VTD

Cu Tí Lấy Vợ Lẻ
#12
KMPlayer là một trình xem movie và nghe audio của Hàn Quốc hỗ trợ rất nhiều codec và các định dạng file. Phần mềm này có chức năng playback đầy đủ các VCD/DVD.

Hỗ trợ các file và các thiết bị:

File AVI không hoàn chỉnh và bị hư hỏng (cho qua các phần hư hỏng)
Khóa các file media trong kkhi download hoặc chia sẻ (với chỉ mục realtime được tái thiết lập với điều kiện nào đó: download AVI theo trình tự liên tiếp)
Dòng HTTP (ASF/OGG/MP3/AAC/MPEG PS/MPEG TS: Chỉ hoạt động với các trình tách nội tại)
Directshow playback (avi, mkv, mov, mp4, ogg theora, ogm, rmvb, mpeg1/2, http:// v.v… bao gồm hầu hết các định dạng audio)

· Bộ lọc Async File Source (mạng) cho bộ nhớ truy cập nhanh
· Hỗ trợ các album audio nén (zip, rar)
· Shoutcast (bao gồm NSV), Icecast
· DTS Wave, và file AC3, AAC và các trình phân tách/giải mã OGG, Ape/MPC/Flac/Module v.v…

Real Engine + Directshow (cần có Real Player hoặc phần mềm tương đương hoặc trình giải mã của nó)

· Hỗ trợ các file realmedia files với các trình tách nội tại (không phải trình ngoại vi)
· Hỗ trợ hầu hết tất cả các file Real Media (directshow)

QuickTime Engine + Directshow (cần có trình hoặc phần mềm tương đương hoặc trình giải mã của nó)

· Các định dạng file MOV đã được kiểm tra với trình tách mp4/mov nội tại (directshow) : MOV[AVC1+AAC], MOV[CVID+PCM], MOV[SVQ1+ARAW], MOV[SVQ3+QDM2], MOV[SVQ3+MP3], MOV[MP4V+AAC], MOV[CVID+TWOS], MOV[RLE+AAC], MOV[SVQ1+IMA4], MOV[SVQ3+IMA4], MOV[SVQ3+QCLP], MOV[Flash], MOV[MJPEG+PCM], MOV[DVC+PCM], MOV[SVQ1+PCM], MOV[MP4V+ALAC], MOV[MSVC+MP3]

· Hỗ trợ hầu hết tất cả các file MP4s (directshow)

Hỗ trợ công cụ Mplayer
Hỗ trợ Winamp Input Plugin (decoder)
Hỗ trợ DVD playback, ratDVD (cần có bộ lọc ratDVD)

· Audio CD(2000, chỉ với XP / Hỗ trợ Win9x với winamp plugin)
· Định dạng Video CD/SVCD/XCD : CDXA (chỉ với Win 2000, XP)
· Các file image VCD (BIN/ISO/IMG/NRG) ; NRG cần có mplayer.dll

Hỗ trợ thiết bị WDM như TV/HDTV/Camera/Cam v.v…
Shockwave Flash/FLC/FLI
Các file hình ảnh khác như png, gif v.v…

Ngôn ngữ - Albanian, Arabic, Belarusian, Bosanski, Brazilian, Chinese, Czech, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnam...

Change in 3.4 BETA
 • Added DV file playback function
 • Added SIPR Audio Codec
 • Added EVR overlay subtitle function
 • Fixed Playlist window Drag & Drop action error
 • Fixed JPG file store error in snapshot function
 • Fixed specific AVI video file playback error
 • Fixed AVI file Audio error when skipped
 • Fixed damaged AVI file infinite loop playback error
 • Fixed DIV
  XSub) subtitle resizing error in VMR9 Renderless & EVR C/A
 • Fixed freeze error when playing a certain FLV file
 • Fixed Web Search function location error in full-screen
 • Fixed AlbumArt update error.
 • Fixed MKV file error bug when clicked to skip to beginning

:dl:
 
#14
KMPlayer 3.5.0.77

Changes in 3.5.0.77:
 • Supports FTP (Live streaming)
 • Supports HTTP, FTP subtitles.
 • Display Replay Progress function in TaskBar for Windows 7 & later version.
 • Modified online subtitle search function.
 • Fixed playback performance decline issue when too many bookmarks exist.
 • Fixed display crack issue in libcodec(XviD) CODEC.
 • Added video property setting function from EVR to H/W.
 • Fixed Colorlevel in EVR(C/A)
 • Fixed Memory Violation Error issue due to audio decoding.
 • Improved playback starting speed of initial network file(http, ftp)
 • Fixed video & audio sync issue when seeking in AVI file.
 • Fixed MP4 encoding error issue.
 • Modified MP4 file sync source parser.
 • Fixed part of AC3 codec error issue.
 • Fixed Interger overflow error
 • Modified memory
 • related logic for MKV source filter.
 • Fixed switching audio track issue
:homepage:Homepage - http://www.kmplayer.com/forums/

:dl:


 
#15
KMPlayer 3.6.0.85 Final

3.6 UPDATE LIST

- Added Instant View.
- Fixed Denial Of Service PoC(PlayList M3U) - Provided by: Jigsaw
(Abdelmorite), KISA.
- Modified default use of Internal Splitter(AVI) for streaming
(http, https, ftp).
- Fixed TS source filter error.
- Supports FTP server(UTF-8).
- Added https streaming function.
- Added Subtitle resync function. (Ctrl+Alt+[, Ctrl+Alt+])
- Improved seek speed of MKV, MP4, FLV.​
Trang chủ: http://www.kmpmedia.net

:dl:
 
#16
KMPlayer 3.6.0.87
Changes in 3.6.0.85:
 • Added Instant View.
 • Fixed Denial Of Service PoC(PlayList M3U) - Provided by: Jigsaw (Abdelmorite), KISA.
 • Modified default use of Internal Splitter(AVI) for streaming (http, https, ftp).
 • Fixed TS source filter error.
 • Supports FTP server(UTF-8).
 • Added https streaming function.
 • Added Subtitle resync function. (Ctrl+Alt+[, Ctrl+Alt+])
 • Improved seek speed of MKV, MP4, FLV.
:dl:
 

QuangHai13

S.Moderator
Thành viên BQT
#17
KMPlayer 3.7.0.109KMPlayer UPGRADE
- Improved EVR performance for overlay subtitle and
applied transparency effect.
- Fixed BOF vulnerabilities. (FLAC file) - Provided by: KISA.
- Fixed buffer insufficiency error for playing mp3.
- Fixed skipping error for MP4 Audio.
- Fixed RUBY subtitle error.

Album Art UPGRADE
- Changed KMP Plus platform from Flash to web.
- Supports Album Art Automatic Movie info TMDB matching service.
- Supports Configuring function for playing FTP server videos with
Album Art.
- Supports Syncing function for KMP Play List with Album Art.
- Supports Multi-deleting function for Album Art.
- Supports Image View& List View mode.
- A variety of content within KMP App
- Added Plus Tab
- Added YouTube channels and search service.
- Supports movie information and reviews.
 

Facebook Comment