Mười thiên đường của tin tặc

#1
Do thiếu công cụ phòng vệ, các nước đang phát triển đang tạo cơ hội lớn cho tin tặc tấn công. Dưới đây là 10 nước được Kaspersky đánh giá có nguy cơ cao nhất trước các cuộc tấn công mạng.


1. Nga
Nga đứng đầu danh sách các nước có tỉ lệ máy tính kết nối mạng bị tấn công nhiều nhất. Công ty an ninh mạng Kaspersky cho biết, tại nước này, có tới 59% số người sử dụng máy tính kết nối Internet bị tấn công trong năm qua.
Theo số liệu của Internet World Stats, khoảng 48% dân số Nga, với khoảng 68 triệu người, sử dụng Internet trong năm 2012.
2. Tajikistan
Tajikistan đứng thứ 2 cũng với 59% số người sử dụng Internet bị tấn công trong năm qua.
Theo số liệu của Internet World Stats, có 13% dân số nước này, với khoảng 1 triệu người, sử dụng Internet trong năm 2012.
3. Azerbaijan
Azerbaijan đứng thứ 3, với 57% số người sử dụng Internet trong năm qua bị tấn công.
Internet World Stats cho biết, có một nửa dân số nước này sử dụng Internet, với khoảng 4,7 triệu người.
4. Armenia
Armenia đứng thứ 4, với 56% số người sử dụng mạng Internet bị tấn công.
Theo số liệu của Internet World Stats, 61% dân số nước này sử dụng Internet trong năm qua.
5. Kazakhstan
Kazakhstan đứng thứ 5, cũng với 56% số người sử dụng Internet bị tấn công.
Theo số liệu của Internet World Stats, khoảng 45% dân số nước này, 7,9 triệu người, sử dụng mạng Internet.
6. Belarus
Belarus đứng thứ 6, với 52% tín đồ mạng bị tấn công trong năm qua.
Có 46% dân số nước này sử dụng mạng, với 4,4 triệu dân.
7. Bangladesh
Bangladesh đứng thứ 7, với 52% số người sử dụng mạng bị tấn công.
Theo số liệu của Internet World Stats, chỉ có 5% dân số nước này sử dụng mạng, song con số tuyệt đối vẫn lên tới 8,1 triệu người.
8. Sri Lanka
Sri Lanka đứng thứ 8, với 51% số người dùng Internet bị tấn công trong năm qua.
Nước này có khoảng 15% dân số, hay 3,2 triệu người, sử dụng mạng.
9. Ấn Độ
Ấn Độ đứng thứ 9, cũng với 51% số người dùng Internet bị tấn công. Tuy nhiên, thứ hạng của nước này được xếp sau Sri Lanka bởi nước này chỉ có 11% dân số (với khoảng 137 triệu người) sử dụng Internet trong năm qua.
10. Sudan
Sudan đứng thứ 10, với 51% số người sử dụng mạng bị tấn công.
Có 19% dân số nước này, với 6,5 triệu người, sử dụng mạng Internet.
Các vị trí tiếp theo, theo khảo sát của Kaspersky, tuần tự là Turkmenistan, Oman, Uzbekistan, Malaysia, Moldova, Maldives, Ukraine, Italy, Mỹ, Tây Ban Nha…
Theo Báo Đầu Tư
 

Facebook Comment