Microsoft Office 2010 ,Office 2013 SP1 Professional Plus + Visio Pro + Project Pro + 15.0.4719.1000

#1
Trọn bộ cài Microsoft Office 2010 , Microsoft Office 2013 Professional Plus + Visio Premium + Project Pro repack by kpojiuk
Mirosoft office là bộ phần mềm văn phòng đầy đủ nhất các chức năng để xử lý các loại tài liệu khác nhau ,Update mới nhất là build 15.0.4719.1000
Bộ setup dưới đây mà mình giới thiệu là bộ cài được repack by kpojiuk ,nó bao gồm ngôn ngữ Anh và Nga, và được cập nhật full từ Microsoft
Các ứng dụng all in one từ bộ cài bao gồm
 • Microsoft Office Professional Plus 2013 SP1
  • Microsoft Access 2013 SP1
  • Microsoft Excel 2013 SP1
  • Microsoft InfoPath 2013 SP1
  • Microsoft Lyns 2013 SP1
  • Microsoft OneNote 2013 SP1
  • Microsoft Outlook 2013 SP1
  • Microsoft PowerPoint 2013 SP1
  • Microsoft Publisher 2013 SP1
  • Microsoft SkyDrive Pro 2013 SP1
  • Microsoft Visio Viewer 2013 SP1
  • Microsoft Word 2013 SP1
 • Microsoft Visio Pro 2013 SP1
 • Microsoft Project Pro 2013 SP1


 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft InfoPath 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft OneNote2010
 • Microsoft SharePoint Workspace 2010
 • Các ứng dụng Microsoft Office cho Web
 • Microsoft Visio cao cấp
 • Microsoft Project Pro
:dl:
Microsoft Office 2013
Microsoft Office 2010
 

Facebook Comment