Mini Boot USB-NTFS v2.0 by VietForum.vn

#1
Đang upload chi tiết sẻ cập nhật sau!​
Main Boot Menu
Windows 7 PE
Mini Windows XP
Dos Programs
Công cụ tạo Boot:
Không có virus nhé :)

:4s:
:fshare:
:dl:
:dl:
:dl:
=======================================================================================
Cập nhật MiniBootUSBv3.0 (upload 14/11/2013)
Download: http://goo.gl/kGgSf4
 

Facebook Comment