Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch - Trần Dân Tiên

#1Cuốn sách hoàn thành vào mùa xuân năm 1948, thành quả sau hơn 2 năm tác giả đi tìm tư liệu về Người, thông qua những người đã từng tiếp xúc với Bác, cả người Việt lẫn người ngoại quốc… Dẫu rằng, như lời tác giả, “trong quyển này còn thiếu nhiều đoạn. Trong đời hoạt động của Hồ Chủ tịch những đoạn ấy phải chăng là rất quan trọng? Tôi không thể biết, đồng thời tôi cũng nghĩ rằng: ngoài Hồ Chủ tịch, thì không ai có thể trả lời được câu hỏi đó”, nhưng cuốn sách đã giúp ta thấy được tấm gương đạo đức cách mạng của Người và quyết tâm cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới.

“Chúng tôi không có tham vọng viết một quyển tiểu sử của Hồ Chủ tịch, chúng tôi chỉ mong quyển truyện này giúp đồng bào biết vài mẩu chuyện của vị lãnh tụ đã xây dựng nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thân thế của Hồ Chủ tịch gắn liền với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, và sự hoạt động của Hồ Chủ tịch gắn liền với hoạt động của các chiến sĩ cách mạng và của quần chúng…”

Đây là một trong những tác phẩm quan trọng nhất về Hồ Chí Minh vì:

- Nó là cuốn tiểu sử sớm nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh (xuất bản lần đầu năm 1948; 3 năm sau khi nước ta giành độc lập).

- Nó cung cấp rất nhiều tư liệu về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch (xem phần nội dung)

- Nó là nguồn tư liệu tham khảo của rất nhiều công trình quan trọng nghiên cứu về Hồ Chí Minh, ví dụ: Hồ Chí Minh tiểu sử, Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Hồ Chí Minh toàn tập…

*Tác phẩm đề cập đến những vấn đề gì?

Tác phẩm tường thuật về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày thơ ấu, quê hương, gia đình, ra đi tìm đường cứu nước đến những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.

Có ít nhất 27 chi tiết quan trọng được đề cập trong cuốn sách này, trong đó nhiều chi tiết là tư liệu gốc hoặc duy nhất:

1. Phác họa chân dung, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

2. Năm sinh, quê quán, phác họa bối cảnh Việt Nam đầu thế kỷ XX

3. Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về các cuộc cách mạng của các vị tiền bối

4. Câu chuyện Nguyễn Tất Thành xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước

5. Công việc làm bồi tàu – học tập trên tàu – gặp Bùi Quang Chiêu

6. Cảm nhận của Hồ Chí Minh khi lần đầu tiên đến đất Pháp và những hoạt động của Người tại đây

7. Đến Luân – đôn, học tiếng Anh, câu chuyện cào tuyết, về ông già Ét-cốp-phi-e

8. Hoạt động ở Pháp, gửi yêu sách 8 điểm (1919); về chương trình 14 điểm của Uyn-sơn

9. Làm báo ở Pari: báo Dân chúng; Đời sống thợ thuyền… Ra báo Người cùng khổ

10. Về Bản án chế độ thực dân Pháp

11. Vở kịch “Con rồng tre” – chỉ cuốn “Những mẩu chuyện…” nhắc đến

12. Hoạt động với các nhà yêu nước VN ở Pháp: Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu – nghề rửa ảnh

13. Câu chuyện về “viên gạch hồng Bác chống lại cả một mùa đông băng giá”

14. Hoạt động chính trị, tham quan; du lịch; câu lạc bộ ở Châu Âu

15. Về Đại hội Đảng Xã hội Pháp, ra đời Đảng Cộng sản Pháp, theo Quốc tế Cộng sản của Lênin

16. Bức thư từ biệt – đã được đưa vào Hồ Chí Minh toàn tập – chỉ trong cuốn sách này có

17. Đến Nga như thế nào, Lênin mất, miêu tả cuộc sống ở Nga, cảm nhận của Hồ Chí Minh; đặc biệt là các nhà trẻ và trường học – mơ ước đến nước mình

18. Đến Trung Quốc, sách báo, truyền bá

19. Đi Thái Lan; chuyện em bé chăn trâu

20. Về 3 tổ chức cộng sản

21. Khủng bố Phạm Hồng Thái

22. Việc Nguyễn Ái Quốc bị bắt, cuộc sống trong tù, được luật sư Lô-dơ-bai giúp đỡ

23. Bị bắt lần hai, nhà tù Tưởng Giới Thạch

24. Miêu tả đảo chính 9/3/1945, Nhật – Pháp bắn nhau

25. Tường thuật Cách mạng tháng Tám; Tuyên ngôn độc lập – đánh giá về Tuyên ngôn rất hay. Câu chuyện “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”

26. Cuộc họp đầu tiên của Chính phủ: 6 chính sách cần kíp – cuộc đấu tranh chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm

27. Những sách lược với Pháp và những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.
Mã:
[FONT="Georgia"][SIZE="4"][I][COLOR="Green"][B]Tác phẩm[/B]: Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch - Tủ Sách Danh Nhân Hồ Chí Minh
[B]Tác giả[/B]: Trần Dân Tiên
[B]Dung lượng e-book[/B]: 167.5 kB
[B]Định dạng[/B]: PDF[/COLOR][/I]

[COLOR="Red"][B]Nhà xuất bản[/B]: Nxb Thanh Niên
[B]Số trang[/B]: 140		
[B]Hình thức bìa[/B]: Bìa mềm
[B]Kích thước[/B]: 13 x 20.5 cm	
[B]Ngày xuất bản[/B]: 03 - 2009
[B]Trọng lượng[/B]: 150 gram	
[B]Giá bìa[/B]: 20.000 VNĐ     [/COLOR][/SIZE][/FONT]


Mã:
[CENTER]   [URL="http://www.mediafire.com/?8fefyzw3zwt9xr4"]Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch - [Sơn thành lão nhân] - [Share10s.Com][/URL]    [/CENTER]
 

Facebook Comment