Slide Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình - Smith.N Studio!

#1
Slide Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình - Smith.N Studio!
E-book: Slide Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình - Smith.N Studio!
Tác giả:
Ðịnh dạng: .PPT
Dung lượng: 1.5MB
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Upload: Smith Nguyen Studio.
Giới thiệu: Smith Nguyen Ebooks.Download: Slide Kỹ Năng Giao Tiếp Và Thuyết Trình - Smith.N Studio!


Mediafire.com
Mã:
[url=http://www.mediafire.com/?023h51sp98gzvq2]Giao Trinh Ki Nang Giao Tiep Va Thuyet Trinh - Smith.N Ebooks.rar[/url]

Mã:
[url=http://www.mediafire.com/?hnoao6mdl1zve]Free File Hosting Made Simple - MediaFire[/url]Smith Nguyen Studio!
 

Facebook Comment