SlySoft AnyDVD (HD) - Sao chép mọi loại DVD / kể cả DVD bị cấm sao chép [All Version Post Here]

#1

AnyDVD 7.0.2.0 Final / 7.0.2.7 Beta

AnyDVD hoạt động ở chế độ nền, tự động gỡ bỏ sự bảo vệ chống sao chép ở các đĩa DVD ngay khi nó được đưa vào ổ đĩa, cho phép bạn sao lưu phim bằng các công cụ như CloneDVD hay CloneDVD mobile. Bạn cũng có thể gỡ bỏ mã vùng RPC, làm cho phim có thể xem được trên mọi đầu đĩa DVD và với mọi phần mềm xem DVD.

AnyDVD có khả năng gỡ bỏ một số chức năng không cần thiết của phim, chẳng hạn phụ đề và những thông báo cấm , chẳng hạn bản quyền hay FBI warnings. Nó cũng cho phép bạn chạy một ứng dụng bên ngoài mỗi khi bạn đưa đĩa vào hay lấy ra, hay ngăn chặn những phần mềm 'PC-friendly' khỏi việc tự động chạy khi bạn đưa DVD vào ổ đĩa.

Giải mã không phải là tất cả những gì mà AnyDVD cung cấp. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ ổ đĩa DVD, cho phép bạn giảm độ ồn khi xem phim trên máy tính. Bạn thậm chí có thể tinh chỉnh tần số thể hiện của màn hình cho 2 kiểu NTSC và PAL.

Nhưng AnyDVD không chỉ dừng lại ở DVD. Nó cũng giải mã những đĩa audio CD để cho phép bạn sao chép chúng.

Chức năng:
* Tự động hoạt động ở chế độ nền
* Gỡ bỏ sự mã hóa (CSS) và mã vùng (RPC) của DVD
* Gỡ bỏ sự bảo vệ chống sao chép (Macrovision)
* Gỡ bỏ các chức năng như phụ đề hay cảnh báo
* Giải mã mà không cần lưu dữ liệu trên ổ cứng
* Giải mã nhanh, mọi lúc mọi nơi
* Ngăn ngừa việc các phần mềm dạng 'PC-friendly' tự động chạy khi đưa đĩa DVD vào
* Cho phép tinh chỉnh độ "tươi" cho cả màn hình NTSC và PAL
* Cho phép sự thực thi của những chương trình bên ngoài khi đưa đĩa vào hoặc lấy đĩa ra
* Cho phép tinh chỉnh tốc độ của ổ đĩa DVD của bạn
* Tương thích với mọi định dạng DVD
* Hoạt động với mọi ổ DVD, mọi mã vùng
* Hoạt động với mọi chương trình sao chép DVD, bao gồm CloneDVD, và tất cả phần mềm DVD player
* Hoạt động cùng với hệ điều hành: DVD có thể được chia sẻ qua mạng và sao chép với command prompt hay với Windows Explorer, etc.
* Được chức nhận ổn định và nhanh, không cần ASPI driver
* Chức năng của AnyCDDA: play, sao chép và rip các đĩa audio CD được bảo vệ

Homepage - SlySoft Products | Copy Movie DVDs with AnyDVD and CloneDVD


:vf:

[hide] [/hide]


 
#2
AnyDVD 7.0.2.0 Final / 7.0.2.7 Beta

AnyDVD hoạt động ở chế độ nền, tự động gỡ bỏ sự bảo vệ chống sao chép ở các đĩa DVD ngay khi nó được đưa vào ổ đĩa, cho phép bạn sao lưu phim bằng các công cụ như CloneDVD hay CloneDVD mobile. Bạn cũng có thể gỡ bỏ mã vùng RPC, làm cho phim có thể xem được trên mọi đầu đĩa DVD và với mọi phần mềm xem DVD.

AnyDVD có khả năng gỡ bỏ một số chức năng không cần thiết của phim, chẳng hạn phụ đề và những thông báo cấm , chẳng hạn bản quyền hay FBI warnings. Nó cũng cho phép bạn chạy một ứng dụng bên ngoài mỗi khi bạn đưa đĩa vào hay lấy ra, hay ngăn chặn những phần mềm 'PC-friendly' khỏi việc tự động chạy khi bạn đưa DVD vào ổ đĩa.

Giải mã không phải là tất cả những gì mà AnyDVD cung cấp. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ ổ đĩa DVD, cho phép bạn giảm độ ồn khi xem phim trên máy tính. Bạn thậm chí có thể tinh chỉnh tần số thể hiện của màn hình cho 2 kiểu NTSC và PAL.

Nhưng AnyDVD không chỉ dừng lại ở DVD. Nó cũng giải mã những đĩa audio CD để cho phép bạn sao chép chúng.

Chức năng:
* Tự động hoạt động ở chế độ nền
* Gỡ bỏ sự mã hóa (CSS) và mã vùng (RPC) của DVD
* Gỡ bỏ sự bảo vệ chống sao chép (Macrovision)
* Gỡ bỏ các chức năng như phụ đề hay cảnh báo
* Giải mã mà không cần lưu dữ liệu trên ổ cứng
* Giải mã nhanh, mọi lúc mọi nơi
* Ngăn ngừa việc các phần mềm dạng 'PC-friendly' tự động chạy khi đưa đĩa DVD vào
* Cho phép tinh chỉnh độ "tươi" cho cả màn hình NTSC và PAL
* Cho phép sự thực thi của những chương trình bên ngoài khi đưa đĩa vào hoặc lấy đĩa ra
* Cho phép tinh chỉnh tốc độ của ổ đĩa DVD của bạn
* Tương thích với mọi định dạng DVD
* Hoạt động với mọi ổ DVD, mọi mã vùng
* Hoạt động với mọi chương trình sao chép DVD, bao gồm CloneDVD, và tất cả phần mềm DVD player
* Hoạt động cùng với hệ điều hành: DVD có thể được chia sẻ qua mạng và sao chép với command prompt hay với Windows Explorer, etc.
* Được chức nhận ổn định và nhanh, không cần ASPI driver
* Chức năng của AnyCDDA: play, sao chép và rip các đĩa audio CD được bảo vệ

Homepage - SlySoft Products | Copy Movie DVDs with AnyDVD and CloneDVD


:mf:
 

Mr.Black

Bộ đội Cụ Hồ
#3

AnyDVD & AnyDVD HD 7.0.0.0 Final | 10.66

AnyDVD hoạt động ở chế độ nền, tự động gỡ bỏ sự bảo vệ chống sao chép ở các đĩa DVD ngay khi nó được đưa vào ổ đĩa, cho phép bạn sao lưu phim bằng các công cụ như CloneDVD hay CloneDVD mobile. Bạn cũng có thể gỡ bỏ mã vùng RPC, làm cho phim có thể xem được trên mọi đầu đĩa DVD và với mọi phần mềm xem DVD.

AnyDVD có khả năng gỡ bỏ một số chức năng không cần thiết của phim, chẳng hạn phụ đề và những thông báo cấm , chẳng hạn bản quyền hay FBI warnings. Nó cũng cho phép bạn chạy một ứng dụng bên ngoài mỗi khi bạn đưa đĩa vào hay lấy ra, hay ngăn chặn những phần mềm 'PC-friendly' khỏi việc tự động chạy khi bạn đưa DVD vào ổ đĩa.

Giải mã không phải là tất cả những gì mà AnyDVD cung cấp. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ ổ đĩa DVD, cho phép bạn giảm độ ồn khi xem phim trên máy tính. Bạn thậm chí có thể tinh chỉnh tần số thể hiện của màn hình cho 2 kiểu NTSC và PAL.

Nhưng AnyDVD không chỉ dừng lại ở DVD. Nó cũng giải mã những đĩa audio CD để cho phép bạn sao chép chúng.

Chức năng:
* Tự động hoạt động ở chế độ nền
* Gỡ bỏ sự mã hóa (CSS) và mã vùng (RPC) của DVD
* Gỡ bỏ sự bảo vệ chống sao chép (Macrovision)
* Gỡ bỏ các chức năng như phụ đề hay cảnh báo
* Giải mã mà không cần lưu dữ liệu trên ổ cứng
* Giải mã nhanh, mọi lúc mọi nơi
* Ngăn ngừa việc các phần mềm dạng 'PC-friendly' tự động chạy khi đưa đĩa DVD vào
* Cho phép tinh chỉnh độ "tươi" cho cả màn hình NTSC và PAL
* Cho phép sự thực thi của những chương trình bên ngoài khi đưa đĩa vào hoặc lấy đĩa ra
* Cho phép tinh chỉnh tốc độ của ổ đĩa DVD của bạn
* Tương thích với mọi định dạng DVD
* Hoạt động với mọi ổ DVD, mọi mã vùng
* Hoạt động với mọi chương trình sao chép DVD, bao gồm CloneDVD, và tất cả phần mềm DVD player
* Hoạt động cùng với hệ điều hành: DVD có thể được chia sẻ qua mạng và sao chép với command prompt hay với Windows Explorer, etc.
* Được chức nhận ổn định và nhanh, không cần ASPI driver
* Chức năng của AnyCDDA: play, sao chép và rip các đĩa audio CD được bảo vệ

Homepage - SlySoft Products | Backup Movie DVDs with AnyDVD and CloneDVD


:mf:
 

lambanmai8283

VietForum.vn
Thành viên BQT
#5
AnyDVD hoạt động ở trạng thái nền để tự động loại bỏ các bảo vệ khi bạn muốn tạo bản sao của một bộ phim DVD ngay khi nó đượcđưa vào ổ đĩa. ĐIều này cho phép bạn sao lưu phim bằng cách sử dụng một công cụ sao lưu đĩa DVD như CloneDVD hay bất kỳ trình nào khác.Bạn cũng có thể loại bỏ mã vùng RPC,do đó làm cho các bộ phim có phí trở thành miễn phí có thể xem được trên bất kỳ máy nghe nhạc DVD với mọi phần mềm xem DVD.


Thayđổitrong7.0.3.0:
New(Blu-ray):các phím giải mã mới nhất được Cập nhật
New(Blu-ray):Hỗ trợ BD mới + bảo vệ
New(Blu-ray): Hỗ trợ cho bảo vệ dựa trênJava
New(DVD):Hỗ trợ cho bảo vệ chống sao chép mới
Fix(Blu-ray):kết nối trực tuyến khi được yêu cầu.
Fix(Blu-ray):khắc phục Speed menu có thể sụp đổ với một số đĩa Blu-ray
Fix(Blu-ray):khắc phục hỏng menu nếu khu vực loại bỏ được kích hoạt với một số đĩa
Thay đổi(Blu-ray): gỡ bỏ giới hạn tối đa. 64 tiêu đề/phim
Một số sửa chữa nhỏ và cải tiến
Cập nhật ngôn ngữ
 

Love.Yuna

Nơi thuộc về nỗi nhớ !
#6


AnyDVD 7.0.3.1 Beta

AnyDVD hoạt động ở chế độ nền, tự động gỡ bỏ sự bảo vệ chống sao chép ở các đĩa DVD ngay khi nó được đưa vào ổ đĩa, cho phép bạn sao lưu phim bằng các công cụ như CloneDVD hay CloneDVD mobile. Bạn cũng có thể gỡ bỏ mã vùng RPC, làm cho phim có thể xem được trên mọi đầu đĩa DVD và với mọi phần mềm xem DVD.

AnyDVD có khả năng gỡ bỏ một số chức năng không cần thiết của phim, chẳng hạn phụ đề và những thông báo cấm , chẳng hạn bản quyền hay FBI warnings. Nó cũng cho phép bạn chạy một ứng dụng bên ngoài mỗi khi bạn đưa đĩa vào hay lấy ra, hay ngăn chặn những phần mềm 'PC-friendly' khỏi việc tự động chạy khi bạn đưa DVD vào ổ đĩa.

Giải mã không phải là tất cả những gì mà AnyDVD cung cấp. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ ổ đĩa DVD, cho phép bạn giảm độ ồn khi xem phim trên máy tính. Bạn thậm chí có thể tinh chỉnh tần số thể hiện của màn hình cho 2 kiểu NTSC và PAL.

Nhưng AnyDVD không chỉ dừng lại ở DVD. Nó cũng giải mã những đĩa audio CD để cho phép bạn sao chép chúng.

Chức năng:
* Tự động hoạt động ở chế độ nền
* Gỡ bỏ sự mã hóa (CSS) và mã vùng (RPC) của DVD
* Gỡ bỏ sự bảo vệ chống sao chép (Macrovision)
* Gỡ bỏ các chức năng như phụ đề hay cảnh báo
* Giải mã mà không cần lưu dữ liệu trên ổ cứng
* Giải mã nhanh, mọi lúc mọi nơi
* Ngăn ngừa việc các phần mềm dạng 'PC-friendly' tự động chạy khi đưa đĩa DVD vào
* Cho phép tinh chỉnh độ "tươi" cho cả màn hình NTSC và PAL
* Cho phép sự thực thi của những chương trình bên ngoài khi đưa đĩa vào hoặc lấy đĩa ra
* Cho phép tinh chỉnh tốc độ của ổ đĩa DVD của bạn
* Tương thích với mọi định dạng DVD
* Hoạt động với mọi ổ DVD, mọi mã vùng
* Hoạt động với mọi chương trình sao chép DVD, bao gồm CloneDVD, và tất cả phần mềm DVD player
* Hoạt động cùng với hệ điều hành: DVD có thể được chia sẻ qua mạng và sao chép với command prompt hay với Windows Explorer, etc.
* Được chức nhận ổn định và nhanh, không cần ASPI driver
* Chức năng của AnyCDDA: play, sao chép và rip các đĩa audio CD được bảo vệ

Changes in 7.0.3.1 Beta:


 • New (Blu-ray): Updated decryption keys
 • New (Blu-ray): Support for new BD+ protection
 • New (DVD): Workaround for CloneDVD not able to copy some discs without keeping menus


Homepage - SlySoft Products | Copy Movie DVDs with AnyDVD and CloneDVD


 

Love.Yuna

Nơi thuộc về nỗi nhớ !
#7


AnyDVD 7.0.3.2 BetaAnyDVD hoạt động ở chế độ nền, tự động gỡ bỏ sự bảo vệ chống sao chép ở các đĩa DVD ngay khi nó được đưa vào ổ đĩa, cho phép bạn sao lưu phim bằng các công cụ như CloneDVD hay CloneDVD mobile. Bạn cũng có thể gỡ bỏ mã vùng RPC, làm cho phim có thể xem được trên mọi đầu đĩa DVD và với mọi phần mềm xem DVD.

AnyDVD có khả năng gỡ bỏ một số chức năng không cần thiết của phim, chẳng hạn phụ đề và những thông báo cấm , chẳng hạn bản quyền hay FBI warnings. Nó cũng cho phép bạn chạy một ứng dụng bên ngoài mỗi khi bạn đưa đĩa vào hay lấy ra, hay ngăn chặn những phần mềm 'PC-friendly' khỏi việc tự động chạy khi bạn đưa DVD vào ổ đĩa.

Giải mã không phải là tất cả những gì mà AnyDVD cung cấp. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ ổ đĩa DVD, cho phép bạn giảm độ ồn khi xem phim trên máy tính. Bạn thậm chí có thể tinh chỉnh tần số thể hiện của màn hình cho 2 kiểu NTSC và PAL.

Nhưng AnyDVD không chỉ dừng lại ở DVD. Nó cũng giải mã những đĩa audio CD để cho phép bạn sao chép chúng.

Chức năng:
* Tự động hoạt động ở chế độ nền
* Gỡ bỏ sự mã hóa (CSS) và mã vùng (RPC) của DVD
* Gỡ bỏ sự bảo vệ chống sao chép (Macrovision)
* Gỡ bỏ các chức năng như phụ đề hay cảnh báo
* Giải mã mà không cần lưu dữ liệu trên ổ cứng
* Giải mã nhanh, mọi lúc mọi nơi
* Ngăn ngừa việc các phần mềm dạng 'PC-friendly' tự động chạy khi đưa đĩa DVD vào
* Cho phép tinh chỉnh độ "tươi" cho cả màn hình NTSC và PAL
* Cho phép sự thực thi của những chương trình bên ngoài khi đưa đĩa vào hoặc lấy đĩa ra
* Cho phép tinh chỉnh tốc độ của ổ đĩa DVD của bạn
* Tương thích với mọi định dạng DVD
* Hoạt động với mọi ổ DVD, mọi mã vùng
* Hoạt động với mọi chương trình sao chép DVD, bao gồm CloneDVD, và tất cả phần mềm DVD player
* Hoạt động cùng với hệ điều hành: DVD có thể được chia sẻ qua mạng và sao chép với command prompt hay với Windows Explorer, etc.
* Được chức nhận ổn định và nhanh, không cần ASPI driver
* Chức năng của AnyCDDA: play, sao chép và rip các đĩa audio CD được bảo vệ

Changes in 7.0.3.1 Beta:


 • New (Blu-ray): Updated decryption keys
 • New (Blu-ray): Support for new BD+ protection
 • New (DVD): Workaround for CloneDVD not able to copy some discs without keeping menus


Homepage - SlySoft Products | Copy Movie DVDs with AnyDVD and CloneDVD


 

ghost0bk

www.KeyPhanMem.info
Thành viên BQT
#9
:info:
AnyDVD là một trình điều khiển có khả năng giải mã các phim DVD tự động sau nền hệ thống. DVD được xử lý sẽ không còn bảo vệ hay giới hạn vùng và có thể xem trên mọi ứng dụng với mọi hệ điều hành Windows. Với các công cụ sao chép trợ giúp của AnyDVD như CloneDVD, Pinnacle Instant Copy, InterVideo DVD-Copy,...bạn có thể sao chép các phim bảo vệ chống sao chép CSS. Bạn có thể loại bỏ mã vùng RPC để xem trên mọi đầu DVD hay bất kì phần mềm xem DVD nào. Với sự trợ giúp của AnyDVD bạn có thể xem các bộ phim không bảo vệ mã vùng với bất kì phần mềm xem DVD nào bạn muốn!
AnyDVD có khả năng loại bỏ các tính năng không mong muốn trong phim, bao gồm phụ đề, các thông báo cấm đoán như bản quyền và cảnh báo FBI. Ứng dụng cũng cho phép bạn chạy một ứng dụng ngoài bất cứ khi nào cho/lấy đĩa vào/khỏi ổ, hặc không cho các phần mềm tự động chạy khi cho đĩa phim DVD vào. AnyDVD không chỉ giải mã các DVD mà còn có thể chơi, sao chép và trích xuất các CD nhạc có bảo vệ nữa!
Giải mã không chỉ là tính năng duy nhất của AnyDVD. Bạn có thể kiểm soát tốc độ ổ DVD, giúp giảm mức độ ồn khi xem phim trên máy. Bạn thậm chí có thể điều chỉnh tần số hiển thị của màn hình trên cả 2 hệ thống NTSC và PAL.
» Các tính năng của AnyDVD:
• Hoạt động tự động sau nền hệ thống
• Loại bỏ mã hóa (CSS) và mã vùng (RPC) khỏi DVD
• Loại bỏ bảo vệ chống sao chép cơ học (Macrovision)
• Loại bỏ các tính năng như phụ đề và cảnh báo
• Giải mã mà không cần lưu dữ liệu lên ổ cứng
• Giải mã trực tiếp
• Ngăn các chương trình tự động chạy khi cho phim DVD vào
• Cho phép điều chỉnh độ làm tươi màn hình cho cả màn hình NTSC/PAL
• Cho phép thực thi các chương trình ngoài khi cho đĩa vào hay lấy đĩa ra
• Cho phép kiềm soát tốc độ ổ DVD
• Tương thích với mọi môi trường DVD
• Hoạt động với mọi ổ DVD, bất kể mã vùng
• Hoạt động với mọi phần mềm sao chép DVD như CloneDVD, cùng mọi phần mềm chơi DVD
• Hoạt động âm thầm trên hệ điều hành : các DVD có tểh được chia sẻ qua mạng hay sao chép với dòng lệnh hoặc Windows Explorer,...
• Ổn định, tốc độ cao, kho6nv cần trình điều khiển ASPI
• Các tính năng của AnyCDDA : chơi, sao chép và trích xuất các đĩa CD nhạc có bảo vệ
AnyDVD HD có cùng các chức năng như AnyDVD, cộng thêm các tính năng bổ sung hỗ trợ hoàn toàn HD-DVD (High Definition DVD), bao gồm giải mã các đĩa phim HD-DVD. Chương trình cho phép bạn xem phim qua một kết nối màn hình kĩ thuật số mà không cần card đồ họa hay màn hình hỗ trợ HDCP mắc tiền. Xem các đĩa trên máy tính với PowerDVD Ultra, mà thông thường không thể xem được (các phim phát hành bởi Studio Canal, The Weinstein Company, Kinowelt, Optimum Releasing).
AnyDVD HD là tiện ích nhất thiết phải có cho mọi người dùng sử dụng một máy tính giải trí số gia đình.
Một tính năng đáng ngạc nhiên khác của AnyDVD HD là công nghệ thay thế tập tin thông minh "magic file replacement(TM)". Tái xử lý các đĩa phim thương mại sử dụng các mã XML đơn giản. Các mã này sẽ thay thế các tập tin trên đĩa vật lý. Bạn có thể tùy biến các đĩa theo ý thích mà không cần tạo một bản sao trên đĩa cứng!
AnyDVD HD kèm theo trình trích xuất tập tin UDF 2.5, không cần cài đặt hệ thống tập tin UDF 2.5 của hãng thứ 3 trên Windows XP.
» Các tính năng của AnyDVD HD:
• Cùng các tính năng như AnyDVD
• Loại bỏ bảo vệ (AACS) khỏi HD-DVD
• Xem phim qua kết nối màn hình kĩ thuật số mà không cần các card đồ họa hay màn hình hỗ trợ HDCP
• Xem các đĩa trên máy tính với PowerDVD Ultra, mà thông thường không thể xem được
• Loại bỏ mọi cấm đoán, cho phép lựa chọn ngôn ngữ và phụ đề mà không phải thông qua trình đơn đĩa
• Loại bỏ mọi giới hạn độ tuổi
• Cho phép loại bỏ hay lướt qua logo hãng cùng các cảnh báo
• Với "Magic file replacement(TM)", bạn có thể tái xử lý các đĩa phim thương mại sử dụng các mã XML đơn giản.
• Là tiện ích nhất thiết phải có cho mọi người dùng sử dụng một máy tính giải trí số gia đình
• Kèm theo trình trích xuất tập tin UDF 2.5, không cần cài đặt hệ thống tập tin UDF 2.5 của hãng thứ 3 trên Windows XP.
» Các tính năng Blu-Ray :
• Cùng các tính năng như AnyDVD
• Loại bỏ mã hóa (AACS) khỏi DVD Blu-Ray
• Loại bỏ mã vùng khỏi DVD Blu-Ray
• Xem phim qua kết nối màn hình kĩ thuật số mà không cần các card đồ họa hay màn hình hỗ trợ HDCP
• Là tiện ích nhất thiết phải có cho mọi người dùng sử dụng một máy tính giải trí số gia đình
• Kèm theo trình trích xuất tập tin UDF 2.5, không cần cài đặt hệ thống tập tin UDF 2.5 của hãng thứ 3 trên Windows XP.
OS: Windows 7, VISTA, XP, 2000
Changes in 7.0.5.0:
 • New (Blu-ray): Updated decryption keys
 • New (Blu-ray): Support for new BD+ protection
 • New (Blu-ray): Support for new Java based protection
 • New (Blu-ray): Added dialog to ignore the "VerifyTitleKeys failed" error
 • New (DVD): Support for new copy protections
 • New: Added PowerDVD 11 & 12 version information to logfile
 • Change (Blu-ray): Processor with SSE no longer required for certain discs
 • Change (Blu-ray): Removed "A, B & C" selection from Blu-ray region code settings. - They only confused people.
 • Fix (Blu-ray): Incorrect region code detection with some discs
 • Fix: Installer didn't set correct user permissions
 • Fix: Drive sense codes were not forwarded correctly
 • Some minor fixes and improvements
 • Updated languages
:mf:
Mã:
http://static.slysoft.com/SetupAnyDVD7050.exe
 

Mr.Black

Bộ đội Cụ Hồ
#10

AnyDVD 7.0.7.0 / 7.0.7.2 Beta

AnyDVD là một trình điều khiển có khả năng giải mã các phim DVD tự động sau nền hệ thống. DVD được xử lý sẽ không còn bảo vệ hay giới hạn vùng và có thể xem trên mọi ứng dụng với mọi hệ điều hành Windows. Với các công cụ sao chép trợ giúp của AnyDVD như CloneDVD, Pinnacle Instant Copy, InterVideo DVD-Copy,...bạn có thể sao chép các phim bảo vệ chống sao chép CSS. Bạn có thể loại bỏ mã vùng RPC để xem trên mọi đầu DVD hay bất kì phần mềm xem DVD nào. Với sự trợ giúp của AnyDVD bạn có thể xem các bộ phim không bảo vệ mã vùng với bất kì phần mềm xem DVD nào bạn muốn!

AnyDVD có khả năng loại bỏ các tính năng không mong muốn trong phim, bao gồm phụ đề, các thông báo cấm đoán như bản quyền và cảnh báo FBI. Ứng dụng cũng cho phép bạn chạy một ứng dụng ngoài bất cứ khi nào cho/lấy đĩa vào/khỏi ổ, hặc không cho các phần mềm tự động chạy khi cho đĩa phim DVD vào. AnyDVD không chỉ giải mã các DVD mà còn có thể chơi, sao chép và trích xuất các CD nhạc có bảo vệ nữa!

Giải mã không chỉ là tính năng duy nhất của AnyDVD. Bạn có thể kiểm soát tốc độ ổ DVD, giúp giảm mức độ ồn khi xem phim trên máy. Bạn thậm chí có thể điều chỉnh tần số hiển thị của màn hình trên cả 2 hệ thống NTSC và PAL.

» Các tính năng của AnyDVD:
• Hoạt động tự động sau nền hệ thống
• Loại bỏ mã hóa (CSS) và mã vùng (RPC) khỏi DVD
• Loại bỏ bảo vệ chống sao chép cơ học (Macrovision)
• Loại bỏ các tính năng như phụ đề và cảnh báo
• Giải mã mà không cần lưu dữ liệu lên ổ cứng
• Giải mã trực tiếp
• Ngăn các chương trình tự động chạy khi cho phim DVD vào
• Cho phép điều chỉnh độ làm tươi màn hình cho cả màn hình NTSC/PAL
• Cho phép thực thi các chương trình ngoài khi cho đĩa vào hay lấy đĩa ra
• Cho phép kiềm soát tốc độ ổ DVD
• Tương thích với mọi môi trường DVD
• Hoạt động với mọi ổ DVD, bất kể mã vùng
• Hoạt động với mọi phần mềm sao chép DVD như CloneDVD, cùng mọi phần mềm chơi DVD
• Hoạt động âm thầm trên hệ điều hành : các DVD có tểh được chia sẻ qua mạng hay sao chép với dòng lệnh hoặc Windows Explorer,...
• Ổn định, tốc độ cao, kho6nv cần trình điều khiển ASPI
• Các tính năng của AnyCDDA : chơi, sao chép và trích xuất các đĩa CD nhạc có bảo vệ

AnyDVD HD có cùng các chức năng như AnyDVD, cộng thêm các tính năng bổ sung hỗ trợ hoàn toàn HD-DVD (High Definition DVD), bao gồm giải mã các đĩa phim HD-DVD. Chương trình cho phép bạn xem phim qua một kết nối màn hình kĩ thuật số mà không cần card đồ họa hay màn hình hỗ trợ HDCP mắc tiền. Xem các đĩa trên máy tính với PowerDVD Ultra, mà thông thường không thể xem được (các phim phát hành bởi Studio Canal, The Weinstein Company, Kinowelt, Optimum Releasing).

AnyDVD HD là tiện ích nhất thiết phải có cho mọi người dùng sử dụng một máy tính giải trí số gia đình.

Một tính năng đáng ngạc nhiên khác của AnyDVD HD là công nghệ thay thế tập tin thông minh "magic file replacement(TM)". Tái xử lý các đĩa phim thương mại sử dụng các mã XML đơn giản. Các mã này sẽ thay thế các tập tin trên đĩa vật lý. Bạn có thể tùy biến các đĩa theo ý thích mà không cần tạo một bản sao trên đĩa cứng!

AnyDVD HD kèm theo trình trích xuất tập tin UDF 2.5, không cần cài đặt hệ thống tập tin UDF 2.5 của hãng thứ 3 trên Windows XP.

» Các tính năng của AnyDVD HD:
• Cùng các tính năng như AnyDVD
• Loại bỏ bảo vệ (AACS) khỏi HD-DVD
• Xem phim qua kết nối màn hình kĩ thuật số mà không cần các card đồ họa hay màn hình hỗ trợ HDCP
• Xem các đĩa trên máy tính với PowerDVD Ultra, mà thông thường không thể xem được
• Loại bỏ mọi cấm đoán, cho phép lựa chọn ngôn ngữ và phụ đề mà không phải thông qua trình đơn đĩa
• Loại bỏ mọi giới hạn độ tuổi
• Cho phép loại bỏ hay lướt qua logo hãng cùng các cảnh báo
• Với "Magic file replacement(TM)", bạn có thể tái xử lý các đĩa phim thương mại sử dụng các mã XML đơn giản.
• Là tiện ích nhất thiết phải có cho mọi người dùng sử dụng một máy tính giải trí số gia đình
• Kèm theo trình trích xuất tập tin UDF 2.5, không cần cài đặt hệ thống tập tin UDF 2.5 của hãng thứ 3 trên Windows XP.

» Các tính năng Blu-Ray :
• Cùng các tính năng như AnyDVD
• Loại bỏ mã hóa (AACS) khỏi DVD Blu-Ray
• Loại bỏ mã vùng khỏi DVD Blu-Ray
• Xem phim qua kết nối màn hình kĩ thuật số mà không cần các card đồ họa hay màn hình hỗ trợ HDCP
• Là tiện ích nhất thiết phải có cho mọi người dùng sử dụng một máy tính giải trí số gia đình

OS: Windows 7, VISTA, XP, 2000

homepageHomepage - http://www.slysoft.com/en/anydvd.html

:dl:

 
#14

quan_1986

S-Friend
Thành viên BQT
#15
AnyDVD & AnyDVD HD 7.1.5.4 Beta
Cập nhật thêm link torrent nữa nè .
Changes in AnyDVD & AnyDVD HD 7.1.5.4, 2013 02 23:
- New: Rip to image will create sparse files to reduce the size of required disc space and faster image creation
- New (Blu-ray): Support for new discs
- New (DVD): Support for new discs
- Some minor fixes and improvements
:toz:
 

Facebook Comment