Tạo shortcut cho chế độ Hibernate ( ngủ đông) trong Windows 7

ghost0bk

www.KeyPhanMem.info
Staff member
#1
Tìm hiểu về Hibernate
Với mình ,đơn giản nó giúp t.kiệm,kéo dài tuổi thọ ổ cứng......
1.Kích hoạt chức năng Hibernate
Chạy Cmd với quyền Admin và dùng code sau

Mã:
powercfg /hibernate on

Để tắt thì xài Code
Mã:
powercfg /hibernate off

2.Tạo shortcut ra ngoài desktop
Nháy chuột phải vào khoảng trắng trên Desktop và làm như hình.

Copy đoạn code này như hình ở dưới
C:\Windows\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0

Đặt tên cho shortcut này

Đổi Icon cho nhìn pro 1 chút


Giờ muốn máy ngủ như gấu thì click và bụp 1 phát:y138:
 

Facebook Comment