Tổng hợp toàn bộ CD giáo trình Aptech 1 CD 1 Link

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

ghost0bk

www.KeyPhanMem.info
Thành viên BQT
#1
Tổng hợp toàn bộ CD giáo trình Aptech 1 CD 1 Link


Tổng hợp giáo trình, tài liệu các môn học trong chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế ACCPi7.1 của Aptech:
- Lập trình ASP.NET
- Windows Form
- Advanced.NET
- SQL Server
- C Sharp
- COM Plus
- JAVA
- JSP
- OOAD
- EJB

CD 1: Giáo trình Java by Example - Learn Java by Example (186.4 MB)


CD2: RDBMS - Hệ quản trị CSDL quan hệ - Relational Database Management System (146.2 MB)


CD3: XML by Example - Aptech


CD4: Working with SQL Server Database Objects


CD5: Guide Advance Java - Aptech (235.2 MB)


CD6: DCJ - Distributed Computing in Java (506.9 MB)

CD7: DBSJ - Working with Database and Security in Java (214.5 MB)


CD8: PCS - Programming in C# (341 MB)


CD9: ACS - Advanced Programming in C# (168.5 MB)


CD10: ADMS - Advanced Data Manipulation in SQL Server (336 MB)


CD11: Win Forms Programming with C# (562.2 MB)


CD12: Begin ASP.NET (381.1 MB)


CD13: Database Handling in ASP.NET (349.5 MB)


CD14: Advanced Features of ASP.NET (420 MB)


CD15: Programming Web Services in .Net (340.9 MB)


CD16: Deverloping Web Services with Java (143.7 MB)


CD17: Integrating XML with Java (302.2 MB)


CD18: Web programming with Servlets and JSP (437.5 MB)CD19: Deverloping Enterprise Applications with EJB (565.6 MB)
:dl:

[HIDE]
Mã:
[SIZE="5"][URL="http://vietforum.vn/threads/tong-hop-toan-bo-cd-giao-trinh-aptech-1-cd-1-link.13719/#post-37838"]_____________DOWnLOAD[/URL][/SIZE]
[/HIDE]
0r
[HIDE]
Mã:
Do xóa nhầm File nên sẽ reupload lại sau :)
[/HIDE]
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Facebook Comment