[TEST]-Active win7 Home Premium by phone on VMWare (retail)

loto123

P.Trưởng C.A Thôn
Staff member
#1
Pic 1:

Pic 2:

Pic 3:

Với win8 thì vẫn chạy bình thường ngay cả khi con key đó đã blocked, chỉ cần backup là an toàn vĩnh viễn, tuy nhiên với win7 thì không biết liệu có die win không? vì đã có lần mình bị die key, restore cũng không được nữa @@
 

loto123

P.Trưởng C.A Thôn
Staff member
#2
Upgrade 7 PRO (sử dụng key MAK)
Step1: Nhập 1 key 7 Pro retail để upgrade lên bản Pro (key die cũng được, nhất thiết phải key retail)
Sau khi upgrade xong change key win7 MAK ( key đã hết lượt active)
Và bắt đầu thôi: 

Facebook Comment