Trọn Bộ Tam Tự Kinh - Smith.N Studio!

#1
Trọn Bộ Tam Tự Kinh - Smith.N Studio!

  • E-Book: Trọn Bộ Tam Tự Kinh - Smith.N Studio!
  • Tác giả: Vương Ứng Lân | Khu Quát Tử
  • Ðịnh dạng: .PRC
  • Dung lượng: ~10MB
  • Upload: Smith Nguyen Studio.
  • Giới thiệu: Smith Nguyen Ebooks.


Cuốn sách “Huấn Mông Văn” (Tam Tự Kinh) được sử dụng trước tiên cho việc giáo dục tại gia suốt triều Tống. Không ai biết được chính xác ai là người đầu tiên viết ra những đoạn thơ ba chữ này. Một vài người cho rằng đó là Vương Ứng Lân triều Tống. Người khác lại cho rằng tác giả là Khu Quát Tử, sống vào cuối những năm triều Tống.


“Kinh” trong tiếng Trung có nghĩa là “đạo lý bất biến”. Cổ nhân gọi thư sách là kinh nếu thư sách đó thể hiện một giá trị to lớn. Trong những kinh thư thời Trung Quốc cổ đại, Tam Tự Kinh đơn giản và dễ đọc nhất. Phạm vi của nó bao gồm cả văn học, lịch sử, triết học, thiên văn, địa lý, luân thường đạo lý và những nhân tố đạo đức. Hơn nữa, nội dung lại phong phú, thú vị và truyền cảm. Những đoạn thơ ngắn và đơn giản, tất cả đều là ba chữ, vì thế mà rất thích hợp để truyền khẩu. Khi học trò đọc Tam Tự Kinh, họ sẽ học được các lễ nghi trong xã hội, tiếng Trung, văn học, và các sự kiện lịch sử. Vì những phẩm chất này mà Tam Tự Kinh luôn là văn thư đầu tiên được chọn khi bắt đầu giáo dục nghi thức cho trẻ.


Tam Tự Kinh được chia thành 44 mục, mỗi mục với 4 đoạn (8 câu). Mỗi mục chứa các phần văn bản, từ vựng và phần giải nghĩa văn bản, câu hỏi thảo luận, chuyện kể và những bài viết phản ánh. Với những người nói tiếng Anh, mỗi một ký tự hay thuật ngữ trong phần văn bản đi cùng với những ngữ âm Trung Hoa giúp họ đánh vần và cũng được chú thích trong phần từ vựng. Các đoạn được giải thích bằng tiếng Anh để người đọc có thể hiểu nghĩa. Sau đó, các câu hỏi thảo luận được dùng để hướng dẫn người học nghĩ sâu thêm về văn bản và củng cố sự hiểu biết của mình về đề tài của mục. Ngoài những đoạn văn, một hay hai câu chuyện liên quan được trình bày, giới thiệu nền tảng của những sự kiện và nhân vật lịch sử, khuyến khích những suy nghĩ phê bình, và giúp cho việc giáo dục đạo đức trở nên dễ dàng hơn. Những đoạn viết phản ánh cung cấp một vài câu hỏi hướng dẫn để học trò thể hiện tư tưởng và quan điểm của họ khi viết.


Tam Tự Kinh dễ nhớ, và vì nội dung giáo dục bao hàm nhiều lĩnh vực, đã được sử dụng rộng rãi từ triều Tống. Nó không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa Trung Quốc truyền thống, mà còn đảm bảo cho học trò những mô hình để đi theo và ứng xử những tình huống họ có thể gặp trong cuộc sống sau này. Chúng tôi hy vọng rằng người đọc có thể học thuộc lòng đoạn văn bản và trân quý di dản văn hóa quý giá này.
Trích vietsohDownload: Trọn Bộ Tam Tự Kinh - Smith.N Studio!


Mediafire.com
Mã:
[LIST=1]
[*]http://www.mediafire.com/?idlxwmzj6b0a6kh


[*]http://www.mediafire.com/?sj9rdqt44arg3
[/LIST]

Link download trực tiếp SkyDrive (Microsoft):
Mã:
[LIST=1]
[*]http://sdrv.ms/KY3DSG


[*]http://sdrv.ms/MGQytC
[/LIST]

Và nhiều tài liệu hơn nữa tại đây:
Mã:
[URL=http://www.scribd.com/SmithNguyen/documents].:Smith Nguyen Studio:.[/URL]

Facebook Smith Nguyen Studio - Click now!...


Smith Nguyen Studio!
 

Facebook Comment