Video học Citrix XenApp 6 và Citrix Xen Desktop 5 của Trainsignal,đơn giản việc quản lý desktop ảo h

ghost0bk

www.KeyPhanMem.info
Thành viên BQT
#1
Video học Citrix XenApp 6 và Citrix Xen Desktop 5 của Trainsignal,đơn giản việc quản lý desktop ảo hóa


Ngày nay, sự quan tâm đến việc ảo hóa desktop - ví dụ, hệ điều hành (HĐH) client chạy trên máy chủ và được phân phối ảo cho người dùng - đang tăng nhanh. Theo CEO Mark Templeton, Citrix đã hưởng lợi từ xu hướng này. Sự xuất hiện của Windows 7 đã giúp thúc đẩy sự quan tâm cho việc ảo hóa desktop. Giờ đây, hơn một nửa trong số 100 công ty hàng đầu (có tên trong danh sách Fortune 100) đã thực hiện việc ảo hóa desktop, ông Templeton nói trong bài phát biểu của mình.
Một trong những hạn chế của phiên bản XenDesktop hiện hành là nó khá phức tạp để quản lý, nhưng Citrix đang hy vọng sẽ thay đổi điều này với XenDesktop 5. Desktop Studio và Desktop Director sẽ thực hiện điều đó. Nhờ các wizard hướng dẫn người sử dụng trong suốt quá trình cấu hình, họ sẽ mất chừng 10 phút là chạy được, ông Templeton hứa hẹn.

Để truy cập các desktop ảo và ứng dụng thì phải sử dụng trình client Citrix Receiver. Tại Synergy, Citrix đã thông báo rằng trình client này có thể được sử dụng để truy cập các ứng dụng trên nền web với đăng nhập một lần (single sign-on). Receiver có thể được sử dụng trên nhiều PC, máy Mac, MTXT, điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Công nghệ làm cho việc ảo hóa desktop của Citrix hoạt động là HDX (High-Definition User Experience). HDX cũng đã được cải thiện trong phiên bản XenDesktop 5. XenDesktop cũng bao gồm XenApp, được sử dụng để cung cấp các ứng dụng ảo cho desktop.

This course is designed for IT professionals, server administrators, network engineers, desktop architects, systems integrators, consultants looking to learn the benefits and administration of XenApp 6

After watching this course, you will know the basics required to effectively centralize and manage applications in the datacenter and instantly deliver them as a service to users anywhere.
Overview

TrainSignal - Citrix XenApp 6 Full Training

Train Anywhere You Want Mobile On-Demand Training Train Where You Want, When You Want
Additional Training Formats Additional Training Formats High Resolution Video, MP3 Audio and PDF of Instructor Notes
Watch a Demo

Professional Training

Over 14 Hours (14 Hours, 24 Minutes, 1 Seconds) of Citrix XenApp 6 Training Videos Jam Packed on 2 DVDs!
Multiple File Formats Make it convenient for you to learn anywhere you go! iPod Video, Mp3 Audio, .WMV & high quality .AVI video
PDF of Instructor Notes allow you to follow along with the videos and take more organized notes
Instant Access Online to the entire training course

Course Outline

Expand All
Collapse All

Citrix XenApp 6 Training - Course Outline

Lesson 1 - Getting Started with Citrix XenApp 6 Training
Lesson 2 - Lab Setup
Lesson 3 - The Course Scenario
Lesson 4 - Introduction to Citrix XenApp 6
Lesson 5 - Understanding Citrix XenApp Architecture
Lesson 6 - Installing and Configuring Citrix Licensing
Lesson 7 - Installing Citrix XenApp 6
Lesson 8 - Navigating Delivery Services Console
Lesson 9 - Delegated Administration and Configuration Logging
Lesson 10 - Introduction to Citrix Policies
Lesson 11 - Citrix Policies: In-Depth Look
Lesson 12 - Publishing Applications and Content
Lesson 13 - Streaming Applications
Lesson 14 - Installing and Configuring Citrix Plug-Ins
Lesson 15 - Configuring Web Interface
Lesson 16 - Working with Profile Manager
Lesson 17 - Understanding and Configuring Load Management
Lesson 18 - Configuring Printing
Lesson 19 - Securing XenApp
Lesson 20 - Configuring NetScaler Access Gateway Enterprise Edition
Lesson 21 - Advanced Farm Administration - Part 1
Lesson 22 - Advanced Farm Administration - Part 2
Lesson 23 - XenApp Command Line Tools
Lesson 24 - Troubleshooting XenApp 6
Lesson 25 - XenApp 4.5/5 Walkthrough
Lesson 26 - Preparing for the Citrix XenApp 6 CCA (A18) Exam
Lesson 27 - Next Steps
:dl:
Download Here : Link:
Link 4Share-Vn
Code:
Code:
Nếu link die sẽ backup lại tại đây
 

Facebook Comment