Video học Forefront Threat Management Gateway,Xây dựng và triển khai tường lửa cho hệ thống mạng​

ghost0bk

www.KeyPhanMem.info
Thành viên BQT
#1

Video học Forefront Threat Management Gateway,Xây dựng và triển khai tường lửa cho hệ thống mạng1-Getting Started with Forefront Threat Management Gateway 2010 Training.flv
2-Lab Setup.flv3-The Course Scenario.flv
4-Introduction to Forefront Threat Management Gateway 2010.flv
5-Planning a Forefront TMG Deployment.flv
6-Installing Forefront TMG.flv
7-Forefront TMG Post-Installation Configuration Tasks.flv
8-Configuring TMG Client Software.flv
9-TMG Monitoring and Reporting.flv
10-Forefront TMG Firewall Rules.flv
11-Configuring Intrusion Prevention.flv
12-Configuring Malware Inspection.flv
13-Configuring HTTP.flv
14-Implementing HTTPS Inspection.flv
15-Configuring TMG URL Filtering.flv
16-Using TMG as a Web Ca.cheProxy.flv
17-Publishing Servers.flv
18-Publishing Web Sites.flv
19-Publishing Exchange.flv
20-Implementing a VPN Service.flv
21-Next Steps.flv

Các Video với 1/3 đầu là lý thuyết,còn lại 2/3 là thực hành.

:4s:

Link 4Share.Vn:
Mã:
http://up.4share.vn/d/4f7c777a7f7f7d7b
Link GoogleDrive:
Mã:
http://gg.gg/Video-hoc-TMG-Xay-Dung-Trien-Khai-Tuong-Lua
 

Facebook Comment