Video học MCSA thuyết minh tiếng Việt-Full

ghost0bk

www.KeyPhanMem.info
Thành viên BQT
#1

Đây là bộ Video mình đã sưu tầm được nhưng để trên HDD rời.Giờ mới mò ra và Upload cho a e xài.Bộ Video này đc sưu tầm trên kênh truyền hình HTV4.Do các giảng viên VN hướng dẫn và hiển nhiên là thuyết minh tiếng Việt.File đã đc nén tất cả gồm 39 Lab đc cắt = Winrar và đã add put recovery (Giúp file ko bị lỗi)nên a chị e Download đầy đủ về.Nháy chuột phải vào part1 và chọn Extract ra là xong.
-Video hữu ích cho các bạn chưa học MCSA hay đã học nhưng lâu lâu mang ra ôn tập lại xíu cho nâng cao tay nghề
-Chúc a chị em học tốt!


Danh sách LAB

Volume in drive D is LAB
Volume Serial Number is 5AED-4XXX

Directory of D:\----\CuiPap\Downloads\MCSA ThuyetMinh

04/10/2012 09:15 AM
.
04/10/2012 09:15 AM
..
03/10/2012 11:30 PM 139.985.877 MCSA - BAI 00 - Gioi thieu may ao VMWare___[CD4pro.info].mp4
03/10/2012 01:32 PM 57.953.496 MCSA - BAI 01 - Cai dat XP thu cong___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:34 PM 58.753.592 MCSA - BAI 02 - Cai dat XP tu dong___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:33 PM 64.806.046 MCSA - BAI 03 - Cong cu File Transfer Wizar___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:45 PM 60.651.380 MCSA - BAI 04 - Cai dat Windows dung Image___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:51 PM 72.460.694 MCSA - BAI 05 - Khac phuc su co khoi dong___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:49 PM 87.178.832 MCSA - BAI 06 - Mang can ban___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:48 PM 80.140.194 MCSA - BAI 07 - Remote Desktop va Remote Assistant___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:47 PM 67.087.800 MCSA - BAI 08 - Quan ly Email bang Software___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:49 PM 83.720.286 MCSA - BAI 09 - Gioi thieu Local User va Local Group___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:41 PM 74.753.496 MCSA - BAI 10 - Active Directory P1___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:47 PM 35.347.674 MCSA - BAI 11 - Active Directory P2___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:39 PM 84.825.242 MCSA - BAI 12 - Domain User Account___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:38 PM 90.618.014 MCSA - BAI 13 - Domain Group va Organizational Unit___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:40 PM 59.300.558 MCSA - BAI 14 - Share Permission P1___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:30 PM 59.963.534 MCSA - BAI 15 - Share Permission P2___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:44 PM 78.899.870 MCSA - BAI 16 - Printer Management___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:05 PM 13.019.092 MCSA - BAI 17 - Chinh sach he thong P1 (thieu)___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:52 PM 41.441.564 MCSA - BAI 18 - Chinh sach he thong P2___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:28 PM 67.803.260 MCSA - BAI 19 - Chinh sach nhom P1___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:51 PM 79.913.674 MCSA - BAI 20 - Chinh sach nhom P2___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:52 PM 71.565.668 MCSA - BAI 21 - Quan ly do dia P1___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:50 PM 87.629.104 MCSA - BAI 22 - Quan ly do dia P2___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:46 PM 89.822.456 MCSA - BAI 23 - Backup and Restore___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:31 PM 49.601.718 MCSA - BAI 24 - Mo hinh OSI - TCP-IP va IPv4 P1___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:48 PM 55.393.045 MCSA - BAI 25 - Mo hinh OSI - TCP-IP va IPv4 P2___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:45 PM 58.533.994 MCSA - BAI 26 - Mo hinh OSI - TCP-IP va IPv4 P3___[CD4pro.info]___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:52 PM 77.551.484 MCSA - BAI 27 - Mo hinh OSI - TCP-IP va IPv4 P4___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:50 PM 85.783.514 MCSA - BAI 28 - Dinh tuyen mang P1___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:50 PM 87.250.644 MCSA - BAI 29 - Dinh tuyen mang P2___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:46 PM 83.814.200 MCSA - BAI 30 - Dich vu DNS P1___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:34 PM 82.825.776 MCSA - BAI 31 - Dich vu DNS P2___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:52 PM 88.492.782 MCSA - BAI 32 - D?ch vu DHCP___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:45 PM 74.287.432 MCSA - BAI 33 - Tong quan va cai dat ISA 2006___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:53 PM 82.999.098 MCSA - BAI 34 - ISA Server Client___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:51 PM 81.277.634 MCSA - BAI 35 - Cau hinh ISA truy cap Internet P1___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:48 PM 77.983.687 MCSA - BAI 36 - Cau hinh ISA truy cap Internet P2___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:15 PM 9.289.728 MCSA - BAI 37 - Cau hinh Template Network___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:43 PM 70.306.422 MCSA - BAI 38 - Cau hinh truy xuat tai nguyen ben trong___[CD4pro.info].wmv
03/10/2012 01:35 PM 58.802.891 MCSA - BAI 39 - Cau hinh ket noi VPN Client to site___[CD4pro.info].wmv
04/10/2012 09:15 AM 0 print.txt
41 File(s) 2.831.835.452 bytes
2 Dir(s) 23.288.369.152 bytes free

Mã:
http://up.4share.vn/d/7446414d45404543[/FONT][/CENTER]
[CENTER][FONT=Tahoma]0r[/FONT][/CENTER]
[CENTER][FONT=Tahoma]https://drive.google.com/folderview?id=0BxCT7WTEjeDnS0VUOFQ4TVJUTGc&usp=sharing[/FONT][/CENTER]
[CENTER][FONT=Tahoma]Link 2 host là như nhau,nên các bạn chú ý!
pass nếu có= Vietforum.Vn hoặc Ghost0bk hoặc www.cd4pro.info
 

ghost0bk

www.KeyPhanMem.info
Thành viên BQT
#3
Quanh đi quanh lại có vài cái pass ở trên.Cậu đừng copy+paste mà gõ thẳng ra.Lúc đó nhớ bật chức năng hiển thị pass của Winrar thì dễ coi hơn!
 

Facebook Comment