Video học System Center 2012 - Configuring and Deploying a Private Cloud - Cấu hình và triển khai

ghost0bk

www.KeyPhanMem.info
Thành viên BQT
#1

Video cài đặt,cấu hình và triển khai System Center 2012


Đây là bộ Video rất hữu ích dành cho việc học ảo hóa + đám mây.
Sau khi học xong từ các Video này.Người dùng có thể:

Đánh giá các yêu cầu ảo hóa của một tổ chức và lập kế hoạch cho việc ảo hóa máy chủ.
Cài đặt và cấu hình Hyper-V và vai trò của server.
Tạo các máy ảo, tạo và quản trị các ổ cứng và làm việc với các snapshot.
Tạo và cấu hình mạng máy ảo trong môi trường Hyper-V.
Triển khai chuyển và sao lưu máy ảo Hyper-V.
Tăng cường khả năng sẵn sàng cao cho môi trường Hyper-V bằng việc triển khai failover clustering.
Quản trị môi trường ảo hóa bằng việc sử dụng System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
Quản trị hạ tầng mạng và lưu trữ (storage) trong Virtual Machine Manager.
Cấu hình và quản trị thư viện Virtual Machine Manager và các đối tượng thư viện.
Tạo và quản trị các máy ảo bằng việc sử dụng Virtual Machine Manager.
Tạo và quản trị các clouds bằng việc sử dụng System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
Tạo và quản trị các dịch vụ trong System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.
Bảo vệ hạ tầng ảo hóa bằng việc sử dụng Windows Server Backup và Data Protection Manager.
:dl:
Link 4Share.VN
Mã:
 www.up.4share.vn/d/4f7c777a7f7f7d7b
Link GoogleDrive
Mã:
http://gg.gg/Video-hoc-System-Center-2012
 

Facebook Comment