Video học thiết kế Website bán hàng bằng WordPress

ghost0bk

www.KeyPhanMem.info
Thành viên BQT
#1
Video học thiết kế Website bán hàng bằng WordPress từ A => Z
Tất cả các bài LAB được trình bày cực kỳ dễ hiểu,cô đọng
Có độ phân giải HD,được encode giúp người dùng có thể xem trên PC,Tive-LCD,LED,Smart Fone..​
Máy tính bảng,...Giúp người học có thể học ở mọi lúc ,mọi nơi trong bất kỳ không gian thời gian nào!​
Danh sách LAB:
0101.Why Use WordPress For E-Commerce.mp4​
0102.Course Assumptions.mp4​
0103.How To Choose WordPress Plugins.mp4​
0104.How To Install And Activate WordPress Plugins.mp4​
0105.Types Of E-Commerce For WordPress.mp4​
0201.What Single Item Selling Covers.mp4​
0202.Adding Buy Now Buttons.mp4​
0203.Nice PayPal Button Lite Plugin.mp4​
0204.Simple Cart And Buy Now Plugin.mp4​
0205.Easy PayPal Custom Fields Plugin.mp4​
0206.Enhanced PayPal Shortcodes Plugin.mp4​
0207.WordPress Easy PayPal Payment Accept Plugin.mp4​
0208.PayPal Donations Plugin.mp4​
0209.Donate Plus Plugin - Part 1.mp4​
0210.Donate Plus Plugin - Part 2.mp4​
0301.Elements Of A Shopping Cart.mp4​
0302.Organizing A Product Catalogue Using Posts.mp4​
0303.Product Catalogue Menu And Image Galleries.mp4​
0304.Preparing Product Images.mp4​
0305.Handling Product Thumbnails In WordPress.mp4​
0306.Issues With Displaying Products In WordPress.mp4​
0307.Using Tables For Layout.mp4​
0308.Using Divs For Layout.mp4​
0309.Using Custom Fields - Part 1.mp4​
0310.Using Custom Fields - Part 2.mp4​
0311.Creating A Product Template - Part 1.mp4​
0312.Creating A Product Template - Part 2.mp4​
0313.Creating A Product Template - Part 3.mp4​
0314.Creating A Product Template - Part 4.mp4​
0315.Creating A Product Template - Part 5.mp4​
0316.Creating A Product Template - Part 6.mp4​
0317.Creating A Product Template - Part 7.mp4​
0401.A Basic PayPal Shopping Cart Without Plugins.mp4​
0402.WordPress Simple PayPal Shopping Cart Settings.mp4​
0403.WSPSC Implementation - Part 1.mp4​
0404.WSPSC Implementation - Part 2.mp4​
0405.WSPSC Shipping And Taxes - Part 1.mp4​
0406.WSPSC Shipping And Taxes - Part 2.mp4​
0407.WSPSC Options And Customization.mp4​
0408.Ultra Simple PayPal Shopping Cart Settings - Part 1.mp4​
0409.Ultra Simple PayPal Shopping Cart Settings - Part 2.mp4​
0410.Ultra Simple PayPal SC Implementation - Part 1.mp4​
0411.Ultra Simple PayPal SC Implementation - Part 2.mp4​
0412.Ultra Simple PayPal SC Implementation - Part 3.mp4​
0413.Ultra Simple PayPal SC Shipping.mp4​
0414.Ultra Simple PayPal SC Custom Checkout Button.mp4​
0415.Ultra Simple PayPal SC Styling The Cart.mp4​
0501.Special Issues For Digital Products.mp4​
0502.Using Third-Party Download Services.mp4​
0503.Easy Digital Downloads Basic Settings.mp4​
0504.Easy Digital Downloads Adding And Displaying Products.mp4​
0505.Easy Digital Downloads Checkout And Download Process.mp4​
0506.Easy Digital Downloads Widgets And Add-Ons.mp4​
0507.Paid Downloads Basic Setup.mp4​
0508.Paid Downloads Completing Transactions.mp4​
0509.WP E-Commerce Digital Downloads.mp4​
0510.Jigoshop Digital Downloads.mp4​
0511.WooCommerce Digital Downloads.mp4​
0601.Elements Of A Complete Shopping Cart System.mp4​
0602.WordPress Plugins Vs. Standalone Solutions.mp4​
0603.Integrating WordPress With A Standalone Cart.mp4​
0604.Other Free Shopping Cart Plugins.mp4​
0605.Free Vs. Commercial Plugins.mp4​
0701.Introduction And Basic Settings - Part 1.mp4​
0702.Basic Settings - Part 2.mp4​
0703.Basic Product Entry.mp4​
0704.Advanced Product Entry - Part 1.mp4​
0705.Advanced Product Entry - Part 2.mp4​
0706.Copy Products - Sale Pricing - Featured.mp4​
0707.Product Variations Part - 1.mp4​
0708.Product Variations Part - 2.mp4​
0709.Coupons.mp4​
0710.Shipping - Part 1.mp4​
0711.Shipping - Part 2.mp4​
0712.Shipping - Part 3.mp4​
0713.Taxes - Part 1.mp4​
0714.Taxes - Part 2.mp4​
0715.Payment Options.mp4​
0716.Cart Settings.mp4​
0717.Checkout Settings.mp4​
0718.Order Management Reports.mp4​
0719.Order Management Emails.mp4​
0720.Built-In Widgets.mp4​
0721.Free Add-Ons.mp4​
0722.Catalogue Display Settings.mp4​
0723.Catalogue Grid View Options.mp4​
0724.Image Sizing.mp4​
0725.Modifying The Stylesheet.mp4​
0726.Customizing Your Theme.mp4​
0727.Template Customizing.mp4​
0728.WP E-Commerce Evaluation.mp4​
0801.Basic Shop Settings.mp4​
0802.Key Settings To Get Started.mp4​
0803.Add A Product And Categories.mp4​
0804.More Product Fields.mp4​
0805.Product Variations - Part 1.mp4​
0806.Product Variations - Part 2.mp4​
0807.Product Variations - Part 3.mp4​
0808.Putting Items On Sale.mp4​
0809.Creating Coupons.mp4​
0810.Shipping.mp4​
0811.Taxes - Part 1.mp4​
0812.Taxes - Part 2.mp4​
0813.Checkout.mp4​
0814.Payment Gateways.mp4​
0815.Order Management.mp4​
0816.Widgets.mp4​
0817.Imaging Sizing.mp4​
0818.Re-Cropping Images.mp4​
0819.Controlling Default Styling.mp4​
0820.Fix Broken Themes.mp4​
0821.Extensions.mp4​
0822.Jigoshop Evaluation.mp4​
0901.Basic Settings.mp4​
0902.Catalogue And Page Settings.mp4​
0903.Add Products And Categories.mp4​
0904.More Product Fields.mp4​
0905.Catalogue Display Settings.mp4​
0906.Sale Pricing And Coupons.mp4​
0907.Attributes And Variations - Part 1.mp4​
0908.Attributes And Variations - Part 2.mp4​
0909.Shipping Basics.mp4​
0910.Shipping Classes.mp4​
0911.Taxes.mp4​
0912.Checkout And Payments.mp4​
0913.Orders And E-Mails.mp4​
0914.Integration - Widgets - Extensions.mp4​
0915.Image Galleries.mp4​
0916.Image Sizing.mp4​
0917.Styling And Theme Compatibility.mp4​
0918.Hooking Into Templates.mp4​
0919.Shortcodes And Evaluation.mp4​
1001.About The Author.mp4​
Working_Files.zip​
:dl:
[HIDE]
Link 4Share.Vn:
Mã:
http://4share.vn/f/2112171017151616/Video.hoc.WordPress.for.E-Commerce.rar
Link Mega
Video.hoc.WordPress.for.E-Commerce.rar 2.53 GB​
Mã:
https://mega.co.nz/#!f0cjELSI!XRlfU6DA5WNSaxu46WfB_l4VyfrPJqTmqkNkf4qV2uQ
Link sao lưu dự phòng.​
Mã:
http://gg.gg/video-hoc-wordpress-web-ban-hang
[/HIDE]
 

Facebook Comment