Video tiếng Việt học thiết kế trang WEB với HTML, CSS và Javascript

ghost0bk

www.KeyPhanMem.info
Thành viên BQT
#1Bài giảng 1_ HTML & CSS những nguyên liệu quan trọng nhất cho trang web của bạn.mp4

Bài giảng 2_ Học tập từ thế giới thực_ cách tương tác với HTML _amp_ CSS trên 1 trang web có sẵn.mp4

Bài giảng 3 - Javascript chất kết dính tuyệt vời.mp4

Bài giảng 4 - Cài đặt môi trường lập trình Javascript.mp4

Bài giảng 5_ Lựa chọn công cụ phù hợp để soạn thảo HTML.mp4

Bài giảng 6_ Một số mẹo gõ nhanh.mp4

Bài giảng 7_ Những thuộc tính quan trọng nhất của HTML.mp4

Bài giảng 08_ Các thẻ HTML thường gặp - phần 1.mp4

Bài giảng 09_ Các thẻ HTML thường gặp - phần 2.mp4

Bài giảng 10_ Một số thẻ HTML hay gặp khác.mp4

Bài giảng 11_ Vòng đời của một trang web.mp4

Bài giảng 12_ Các thẻ HTML đặc biệt_ dùng để tạo request bằng tay.mp4

Bài giảng 13_ Các thẻ HTML đặc biệt_ dùng để tạo request tự động - phần 1.mp4

Bài giảng 14_ Các thẻ HTML đặc biệt_ dùng để tạo request tự động - phần 2.mp4

Bài giảng 15_ Các thẻ HTML đặc biệt_ dùng để tạo request tự động - phần 3.mp4

Bài giảng 16_ BẬT MÍ_ Tại sao hacker lại ưa thích các thẻ tạo request tự động.mp4Bài giảng 17_ Chiếc đũa thần CSS.mp4

Bài giảng 18_ CSS selector là gì_ Các CSS selector căn bản.mp4

Bài giảng 19_ Id và áp dụng trong HTML, CSS.mp4

Bài giảng 20_ Class trong HTML và CSS.mp4

Bài giảng 21_ Những thuộc tính CSS thường gặp.mp4Bài giảng 22_ Cách sử dụng biến và mảng trong Javascript.mp4

Bài giảng 23_ Các lỗi thường gặp khi lập trình Javascript.mp4

Bài giảng 24_ Các hình thức nhập xuất khác.mp4

Bài giảng 25_ Các toán tử thường dùng.mp4

Bài giảng 26_ Câu lệnh điều kiện IF.mp4

Bài giảng 27_ Phân biệt các toán tử so sánh_ =, == và ===.mp4

Bài giảng 28_ Flow chart, các dạng khác của câu lệnh điều kiện.mp4

Bài giảng 29_ DRY và vòng lặp.mp4

Bài giảng 30_ Cách xử lý các vòng lặp vô tận.mp4

Bài giảng 31_ Vòng lặp FOR, câu lệnh điều kiện, các kiểu logic.mp4

Bài giảng 32_ Cách viết hàm trong Javascript.mp4

Bài giảng 33_ Sử dụng Event để biến trang web gần gũi hơn với người dùng.mp4


:dl:


Link 4Share.Vn:
Mã:
http://4share.vn/d/4f7c777a7f7f7d7b
Link Google
[HIDE]http://gg.gg/thietkeweb-voi-html-css-javascript[/HIDE]
 

Facebook Comment