Windows 10 - All Version Post here

bienphongvnn

Bộ đội Cụ Hồ
#41
Mình đang xài win 8.1 Enterprise x86 bản quyền key Mak. Bây giờ khi cài đặt muốn Upgrade lên Win 10 Enterprise x86 thì có mất license đang dùng ko ? Thank all
Không áp dụng với bản Enterprise. Các bản khác: Đối với Windows 7 hoặc 8, khi bạn đã active by phone rồi, sau đó upgrade lên Windows 10 thì đường nhiên Win vẫn đang acitivated bình thường (kể cả sau đó bạn clear toàn bộ hdd và tiến hành cài lại mới Win 10, win bạn vẫn sẽ tự động đc active - Lý do: Vì khi bạn active by phone ở Win 7, thông tin của bạn đã được lưu trên server của MS). Chú ý trình tự: Ở win 7 hoặc 8 active by phone, sau đó upgrade lên win 10 (vẫn giữ nguyên bản quyền). Đến bước này bạn thích cài lại mới win 10 hay không do bạn, bạn sẽ vẫn đc nhận bản quyền.
 
#44
Em có 1 vấn đề ở con laptop của em như thế này , và em không thể dùng đc W8 đến W10 lâu dài, đợi chờ cao kiến của các anh ạ
Con laptop của em có 2 ổ cứng: 01 SSD + 01 HDD (thay vào chỗ của ổ DVD)
Vấn đề: Khi sử dụng windows 7: Khi bật máy vào win vẫn hiện ổ HDD. Nhưng Khi sử dụng Windows 8 đến 10: Khi bật máy vào win bị ẩn mất ổ HDD, phải restart một lần nữa nó mới hiện.
Vấn đề nằm ở đâu ạ?
Bác thử bỏ chọn cái Turn on fast startup này xem sao

 

bienphongvnn

Bộ đội Cụ Hồ
#45
Microsoft Windows 10 From Microsoft MSDN

Windows 10 Education
Download: en_windows_10_education_x64_dvd_6848120.iso
CRC-32: 34928985
MD4: 17ef885717a69bbf2301949c2220fa62
MD5: 695c4e9b219b5b640800bf0e5e477753
SHA-1: 02d3174b7853aa3465828b0ae1d3d6a0c22afd57

Download: en_windows_10_education_x86_dvd_6848121.iso
CRC-32: 10e037b7
MD4: 79e73abf1bc31acbfa92a5a4275525bb
MD5: 4fe491e3aec54c72ad1cd50d52f49ba5
SHA-1: bb26243771f911c26d0fb9be3171d3f1c74615a3

Windows 10 Enterprise
Download: en_windows_10_enterprise_2015_ltsb_x64_dvd_6848446.iso
CRC-32: 64c71a06
MD4: 46a7ea6e9e8fdebc41f5fc5ccf1c46ee
MD5: da938d65c548738900810181a78203f8
SHA-1: 264d48c902e6b586a1ed965062f7da4d4da99b35

Download: en_windows_10_enterprise_2015_ltsb_x86_dvd_6848454.iso
CRC-32: 1a996f32
MD4: ae2607ae4f9ad0171e8481e40f68e4f7
MD5: 9a336453d2c8377b1c3f240ff9441d43
SHA-1: abe400ad86c604197a3b163e31afcc1b7c53325e

Download: en_windows_10_enterprise_x64_dvd_6851151.iso
CRC-32: c3d5b0ca
MD4: 6377d92db21bf8c9f5e1c437811787a3
MD5: a67722adfaf209c72eacb3ab910ee65e
SHA-1: 30ad1cdf5d0670f12788005131e24862f6ab8aab

Download: en_windows_10_enterprise_x86_dvd_6851156.iso
CRC-32: e8a9bf6d
MD4: 8345a846e74b6b46bee0fdaa04dd20d1
MD5: 68162933e551e55779504dacdfb0c5ae
SHA-1: e7138032986bfcfa0e5f1a8e41e2e9fd1ec94268

Windows 10 Pro/Home
Download: en_windows_10_multiple_editions_x64_dvd_6846432.iso
CRC-32: b1a4699e
MD4: 36a8b5ac130301bee799683b00c732e1
MD5: 23e397a21a9e01f141c64b7e1260314a
SHA-1: 60cce9e9c6557335b4f7b18d02cfe2b438a8b3e2

Download: en_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6848465.iso
CRC-32: 57f04dbd
MD4: 3b072fe6f36cff9299b906f8c0d22ee9
MD5: 99feb0f9e7262b7eefa460840a31b59d
SHA-1: d927a91e1dd7d9c6023d0da1dbcb16defec5b6c1

Windows 10 IoT Core for MinnowBoard MAX
This is the core OS image that powers Windows IoT platform on MinnowBoard MAX. Windows 10 IoT Core is the smallest version of the Windows 10 editions that leverages the Windows 10 common core architecture. This edition enables building low-cost devices with fewer resources.

Download: en_windows_10_iot_core_for_minnowboard_max_x86_dvd_6856744.iso
CRC-32: ffffffff
MD4: f82480ae64516bc7d87776315fb7dfee
MD5: 668d459825eeb71f07a383a56b45919b
SHA-1: 0e1e0c650a585ccbd43019eec6775219e8ed3526

Download: en_windows_10_iot_core_for_raspberry_pi_2_arm_dvd_6856748.iso
CRC-32: ffffffff
MD4: f09b942d330daa8588f6b3e57f2d5a14
MD5: ecf71c4ca44727a89ef2b022b213905c
SHA-1: 2537bd29da33ce59b6ce4134a817ce1265bde6fc

Languega Pack
Download: mu_windows_10_language_interface_pack_x64_dvd_6846443.iso
CRC-32: 3a6feb34
MD4: 0bffcf05f792e897bc8fec43eb0cbd5c
MD5: 14a8fa68718f285cb0db9f7d5e7f57f3
SHA-1: 73065c579251a722bc8fecf8be9e91b2fd910757

Download: mu_windows_10_language_interface_pack_x86_dvd_6846442.iso
CRC-32: 3e66232c
MD4: 939636a297b8cc840581a7c1239133f6
MD5: d4b95310515741ee3225327321e1e358
SHA-1: 957537b9bd42179cc8cfb2597f52561a98466b17

Download: mu_windows_10_language_pack_x64_dvd_6846438.iso
CRC-32: affda5fb
MD4: 1cfde2d2ec1968c0aac37ca722ee83f3
MD5: 2f7374cf389b0862d2e0147e3f036a33
SHA-1: 8ffc07d8c6069746c8222dd6f65bad2f779f735c

Download: mu_windows_10_language_pack_x86_dvd_6846439.iso
CRC-32: 5612a042
MD4: 3f668c2972b9ecbca20ea806deedaa3a
MD5: 890ace8d7d2b8e455a19ee6498748f3c
SHA-1: 0c406f723b21e54e9f1c0eed137114e6d722bf11

Download Folder: Microsoft Windows 10 From Microsoft MSDN
 

bienphongvnn

Bộ đội Cụ Hồ
#46
Microsoft Windows 10 N From Microsoft MSDN

Windows 10 N Education
Download: en_windows_10_education_n_x64_dvd_6847236.iso
CRC-32: 7d37cb7e
MD4: d176a16bd138d114bea8a48009091341
MD5: 3b202759ba25cc29930fb39748542774
SHA-1: 3b008f41505b3de7188f7577ee81d95f57e0d04b

Download: en_windows_10_education_n_x86_dvd_6847243.iso
CRC-32: 85f51525
MD4: fb87fec65c6929ee67960acc2a48a0ef
MD5: a978c6cf86f254642e0a208d6c06007f
SHA-1: 841cc023ebcd5fc3b32560939ac655f710438175

Windows 10 N Enterprise
Download: en_windows_10_enterprise_2015_ltsb_n_x64_dvd_6848316.iso
CRC-32: 110f8c78
MD4: 14c1cf0beeb7102faf51b363b20164a6
MD5: 64419041f45eb3b9369fa7dc71c5c9f9
SHA-1: dbe728416545ea3e47fba05575e81ad0f595871f

Download: en_windows_10_enterprise_2015_ltsb_n_x86_dvd_6848317.iso
CRC-32: 5c47bc82
MD4: 120dba7530bfb7fd4dca524097bd63dc
MD5: 959b93a0d99bb055d6a7f05d890788de
SHA-1: e9e214f128ed325cba8782ce1946727807340c8b

Download: en_windows_10_enterprise_n_x64_dvd_6852541.iso
CRC-32: 6d47ce8a
MD4: b81b91680574b8c2944d83f77d877ae0
MD5: 178c4678ae53cbe41009b07bfd05ff02
SHA-1: 804625011ba1e6768f68e9996fb0b5034f3052f4

Download: en_windows_10_enterprise_n_x86_dvd_6852543.iso
CRC-32: b95f9187
MD4: 5368daf27118a132e220bf843e2f158c
MD5: 137c7018d0f8af46e4b6d369f443ec54
SHA-1: fe0a660193624de7159dd97dc0d3e081c2666df3

Windows 10 N Pro/Home
Download: en_windows_10_n_multiple_editions_x64_dvd_6846434.iso
CRC-32: 9ebdbf35
MD4: 35b3fe23fface8fe1e3ffb2c228e7f99
MD5: e02b45f2801801a42b79ee4ca5db74ed
SHA-1: a038780a94ee490f288530a24464ae54c604a292

Download: en_windows_10_n_multiple_editions_x86_dvd_6846435.iso
CRC-32: a5b5ae1a
MD4: 7af23a0372fcb81f99972e1499fdcb96
MD5: 4935e4793b7003c498d6f3d4f315df36
SHA-1: 2e3519c0323fc92ca5b6ba5758e9e3af868621b0

Download Folder: Microsoft Windows 10 N From Microsoft MSDN
 
#48
Không áp dụng với bản Enterprise. Các bản khác: Đối với Windows 7 hoặc 8, khi bạn đã active by phone rồi, sau đó upgrade lên Windows 10 thì đường nhiên Win vẫn đang acitivated bình thường (kể cả sau đó bạn clear toàn bộ hdd và tiến hành cài lại mới Win 10, win bạn vẫn sẽ tự động đc active - Lý do: Vì khi bạn active by phone ở Win 7, thông tin của bạn đã được lưu trên server của MS). Chú ý trình tự: Ở win 7 hoặc 8 active by phone, sau đó upgrade lên win 10 (vẫn giữ nguyên bản quyền). Đến bước này bạn thích cài lại mới win 10 hay không do bạn, bạn sẽ vẫn đc nhận bản quyền.
Đã Setup và đúng là ko giữ được bản quyền cho bản Win 10 Enterprise, đã chuyển sang kích hoạt 180 day. Còn Office 2013 pro plus thì vẫn còn ok nhé. 1 số phần mềm ko tương thích phải loại bỏ, đang xài KES 10 đến 2017 đành ngậm ngùi ra đi phải sang dùng KIS 2016 trial. Thank "bienphongvnn"
 

bienphongvnn

Bộ đội Cụ Hồ
#52
thì đang nói chuyện format HDD rồi cài mới mà, a cài xong mặc định nó tự active, chẳng cần nhập key hay làm gì cả.
anh không upgrade mà clear toàn bộ và cài mới nó vẫn tự động active ạ. Hôm trước em thử cài mới ngay từ đầu thì nó không tự active được ạ.
 
#53
thì đang nói chuyện format HDD rồi cài mới mà, a cài xong mặc định nó tự active, chẳng cần nhập key hay làm gì cả.
Đó là do lần đầu bác đã update từ windows 7 hoặc 81. lên thì các lần sau cài mới lại nó mới tự Active dù khi cài có Fomat nhập key hay không cũng vẫn tự Active .
 

bienphongvnn

Bộ đội Cụ Hồ
#57
Hehe. đúng là có update vài lần, nhưng cứ nhận card video là treo, điên tiết lại hạ 8.1, nhưng tất cả các lần đó đều không đăng nhập tài khoản MS mà, hay là nó lưu cấu hình máy vào server của MS !
Cùng cảnh ngộ vụ HDD của em rồi, chưa biết xử lý sao, thử bao nhiêu cách rồi mà vẫn bị ẩn :anhiu:
 
#58
Chính xác là như thế đó bác kenh24 à . sau khi đã uptate 1 lần rồi thì các lần sau khỏi nhập key và cũng chẳng cần đăng nhập tài khoản Microsoft miễn là kết nối mạng thì windows 10 vẫn tự kích hoạt vì nó lưu ID vào server của Microsoft rồi . Microsoft quản lý kiểu này rất hiệu quả chống lãng phì bản quyền . mỗi lần cài mới sẽ thấy một Key khác nhau nhưng cũng chỉ dùng được cho một máy đó mà thôi

 

Facebook Comment