Windows Super AIO v3 83 in 1 - Bộ cài cho tất cả các phiên bản Windows mới nhất.

#1
Windows Super AIO v3 83 in 1 - Bộ cài cho tất cả các phiên bản Windows mới nhất.
Đây là bộ cài được tích hợp hầu như tất cả các Hệ Điều Hành Windows của Microsoft bao gồm các phiên bản Windows Server 2008r2 , Windows Server 2012 , Windows 7 , Windows 8 , Windows 8.1 . Với bộ cài này bạn có thể sử dụng một đĩa Blu-Ray hoặc 16GB + định dạng NTFS ổ đĩa flash USB. Nó chỉ làm việc trên hệ thống BIOS khởi động định dạng MBR , không UEFI.
Thông tin khác :
  1. Không có cài đặt những phần mềm độc hại và thực hiện với tiêu chuẩn ISO này.
  2. Không có chương trình nào được thêm vào Windows.
  3. Không cài đặt Registry được sửa đổi.
  4. Không cài đặt được giám sát được thêm vào các tiêu chuẩn ISO.
Bộ cài được tích hợp các hệ điều hành sau :

Windows 7 Starter / N SP1 x86
Windows 7 Home Basic / N SP1 x86/x64
Windows 7 Home Premium / N SP1 x86/x64
Windows 7 Professional / N SP1 x86/x64
Windows 7 Ultimate / N SP1 x86/x64
Windows 7 Enterprise / N SP1 x86/x64
Windows Server 2008r2 x64 Standard/Core
Windows Server 2008r2 x64 Enterprise/Core
Windows Server 2008r2 x64 Data Center/Core
Windows Server 2008r2 x64 Web/Core
Windows 8.0 (Core) / N x86/x64
Windows 8.0 Pro / N x86/x64
Windows 8.0 Pro VL / N VL x86/x64
Windows 8.0 Pro with Media Center x86/x64
Windows 8.0 Enterprise / N x86/x64
Windows Server 2012 x64 MultiPoint Standard/Premium
Windows Server 2012 x64 Standard/Core
Windows Server 2012 x64 Data Center/Core
Windows 8.1 (Core) / N x86/x64
Windows 8.1 (Core) Single Language x86/x64
Windows 8.1 Pro / N x86/x64
Windows 8.1 Pro with Media Center x86/x64
Windows 8.1 Pro VL / N VL x86/x64
Windows 8.1 Enterprise / N x86/x64
Windows Server 2012r2 x64 HyperCore
Windows Server 2012r2 x64 Essentials
Windows Server 2012r2 x64 Standard/Core
Windows Server 2012r2 x64 Data Center/Core
Windows Server 2012r2 x64 Foundation
Windows Server 2012r2 x64 Storage Workgroup/Standard
Changes:

  1. Switched to install.esd recovery compression to allow this to fit
  2. On a 16gb flash drive.
  3. Win7 and DaRT7 usb3, network drivers, IE11 (win7)
  4. Re-Added DaRT support in the boot options as promised on v2 release
  5. Added some Win8.1 VL indexes and N versions. All of them are pre-GA RTM.
:dl:
Gồm 7 file dùng hjplit để nối​

MD5​
BE9453E7A9A2E6D73A0B47A34D906F46

Nguồn ITFAME
 

Facebook Comment