Xin bộ ebook hướng dẫn quản trị mạng win server 2008

#4
Bonus cho bạn 1 ebook nhỏ nhẹ hơn.Tài liệu này bản quyền thuộc về ICT24H, được thực hiện trên Vmware:
Tài liệu mới chỉ có các phần

 • ADDS
 • BACKUP WINDOWS SERVER 2008
 • DHCP SERVER
 • DNS SERVER
 • FILE SERVICES
 • GPO
 • RODC
 • WEB SERVER
 • WINDOWS FIREWALL WITH ADVANCE SECURITY
 • WINDOWS SERVER CORE

Còn đây là 1 số Ebook mình sưu tầm:
Tài liệu quản lí máy in trong win sever 2k8
ICT24H Team xin chia sẻ tài liệu quản lý máy in trong Windows Server 2008.Sau bài học này, bạn có thể:

 • Cài đặt Print Services.
 • Cài đặt các máy in bằng cách sử dụng Control Panel hoặc Print Management.
 • Chia sẻ các máy in thông qua mạng.
 • Cấu hình permission cho máy in để hạn chế người dùng sử dụng máy in.
 • Thêm các driver máy in vào để cho phép máy in có thể chạy được trên các nền tảng Windows khác nhau.
 • Cấu hình nhiều máy in thông qua việc tạo printer pool.
 • Sử dụng quyền ưu tiên khi sử dụng máy in.
 • Bật chức năng Internet Printing để thực hiện việc in và quản lý máy in bằng trình duyệt Web.
 • Tạo cảnh báo e-mail mỗi khi máy in gặp vấn đề.
 • Triển khai máy in ở client và sử dụng Group Policy.
 • Chuyển các máy in từ server này đến server khác.
 • Cấu hình máy in bằng dòng lệnh hoặc đoạn script.
 • Giám sát máy in bằng công cụ Performance Monitor.
Tài liệu gồm các chủ điểm:


 • Cài đặt dịch vụ Print Services.
 • Cài đặt các máy in thông qua Control Panel.
 • Cài đặt các máy in thông qua công cụ Print Management.
 • Vấn đề chia sẻ máy in.
 • Cấu hình permission.
 • Thêm driver máy in.
 • Cấu hình pooling.
 • Cấu hình quyền ưu tiên.
 • In và quản lý máy in thông qua Internet.
 • Tạo thông báo.
 • Triển khai với Group Policy.
 • Chuyển máy in.
 • Quản lý máy in bằng cách dòng lệnh hoặc script.
 • Giám sát máy in.
 • Trắc nghiệm.
 • Ngữ cảnh.
Tài liệu thích hợp cho những ai muốn bổ sung kiến thức về Print Server trước khi thi môn 70-642 Windows Server 2008 Network Infrastructure.
Download tài liệu : print.pdf

********************
Tài liệu File Server Windows Server 2008 tiếng việtChủ đề trong chương

 • Cấu hình một File server​
 • Cấu hình Distributed File System (DFS)​
 • Cấu hình shadow copy​
 • Cấu hình sao lưu và khôi phục​
 • Quản lý quota ổ cứng​
Những bài học trong chương

 • Bài học 1: Vấn đề về quản lý bảo mật các tập tin.​
 • Bài học 2: Thư mục chia sẻ.​
 • Bài học 3: Sao lưu và khôi phục tập tin.​
Bài học 1: Vấn đề về quản lý bảo mật các tập tin.

 • NTFS File Permission​
 • Encrypting File System​
 • Cấu hình bảo vệ tập tin và thư mục với EFS​
 • Chia sẻ các file đã được mã hóa bằng EFS​
 • Cấu hình EFS sử dụng Group Policy​
 • Cấu hình Data Recovery Agent khôi phục key EFS​
 • Bài thực hành 1: Cấu hình một DRA​
 • Bài thực hành 2: Mã hóa một tập tin​
 • Bài thực hành 3: Thử truy cập một tập tin đã được mã hóa​
 • Bài thực hành 4: Khôi phục một tập tin đã được mã hóa​
Bài học 2: Chia sẻ thư mục

 • Cài đặt File Services​
 • Sử dụng Quota​
 • Cấu hình Disk Quota bằng Quota Management​
 • Cấu hình Disk Quota bằng dòng lệnh​
 • Cấu hình Disk Quota bằng Windows Explorer​
 • Cấu hình Disk quota bằng Group Policy​
 • Chia sẻ thư mục từ Windows Explorer​
 • Chia sẻ thư mục sử dụng chức năng Provision a shared folder wizard​
 • Chia sẻ thư mục bằng dòng lệnh​
 • Tổng quan về DFS​
 • Cài đặt DFS​
 • Tạo một vùng không gian DFS từ DFS Management​
 • Thêm thư mục vào một vùng không gian DFS​
 • Cấu hình DFS bằng dòng lệnh​
 • Offline Files​
 • Bài thực hành 1: Cài đặt dịch vụ Distributed File System.​
 • Bài thực hành 2: Thêm một server vào vùng không gian DFS.​
 • Bài thực hành 3 Thêm một thư mục đã được nhân bản vào vùng không gian DFS.​
 • Bài thực hành 4: Kiểm tra nhân bản DFS​
Bài học 3: Sao lưu và khôi phục tập tin

 • Shadow Copy​
 • Quản lý Shadow Copy từ Windows Explorer​
 • Quản lý Shadow Copy bằng dòng lệnh​
 • Cài đặt Windows Server Backup​
 • Cấu hình thực hiện sao lưu​
 • Lên lịch sao lưu​
 • Sử dụng dòng lệnh để sao lưu​
 • Khôi phục tập tin hoặc thư mục​
 • Khôi phục ổ đĩa​
 • Khôi phục khi Windows không thể khởi động​
 • Bài thực hành 1: Khôi phục một tập tin từ một shadow copy.​
 • Bài thực hành 2: sao lưu và khôi phục tập tin​
Ngữ cảnh

 • Ngữ cảnh thứ nhất: Lên kế hoạch triển khai đối với File Services.​
 • Ngữ cảnh thứ hai: Lên kế hoạch khôi phục khi gặp vấn đề lớn​
Download: file-server.pdf
*********************
Tài liệu quản trị hệ thống Windows Server 2008 (70-646) tiếng việt

Nội dung chương 1:

1. Giới thiệu những điểm mới trong Windows Server 2008.
2. Bài học 1: Lên kế hoạch cài đặt và nâng cấp Windows Server 2008.

 • Tìm hiểu các phiên bản Windows Server 2008.
 • Lên kế hoạch triển khai BitLocker ở cấp độ cơ bản.
 • Bài thực hành 1: Cài đặt Windows Server 2008 Enterprise.
 • Bài thực hành 2: Cấu hình BitLocker để mã hóa ổ cứng.
 • Tổng quan bài học.
 • Trắc nghiệm
3. Bài học 2 :Triển khai tự động hóa trên server.

 • Tìm hiểu và tạo Answer file trong WIndows Server 2008.
 • Tìm hiểu Windows Deployment Services (WDS)
 • Bài thực hành 1: Chuẩn bị cho việc cài đặt và cấu hình WDS
 • Tổng quan bài học.
 • Trắc nghiệm
4. Tóm tắt chương
5. Các thuật ngữ chính
6. Ngữ cảnh.

ICT24H hi vọng nhận được đóng góp của mọi người thông qua ý kiến phản hồi hoặc mở các chủ đề thảo luận thêm về chương.

Download: http://rapidshare.com/files/413640043/chapter1.pdf
hoặc : chapter1.pdf

**********************
Tài liệu Windows Firewall Windows Server 2008 tiếng Việt


 • Tìm hiểu các profile trong Windows Firewall (Windows Server 2008)​
 • Inbound rule​
 • Outbound rule​
 • Cấu hình scope để giới hạn phạm vi kết nối​
 • Chứng thực kết nối​
 • Kích hoạt log cho Windows Firewall​
 • Bài thực hành 1: Cấu hình Inbound​
 • Bài thực hành 2: Cấu hình Outbound rule​
 • Tổng quan bài học​
 • Trắc nghiệm​
 • Ngữ cảnh​
Download here: firewall.pdf

 
#10
Đây là 1 số bài lab của windows server 2k8 bạn xem thử nhé
Link nằm trong các LAB bạn click vào sẽ có link

Windows Server 2008
thanks bạn lắm lắm, mình vừa mới thấy bạn repost lại, đang down, mà 4share nên hơi bị limit.
Nói thêm, mình get link vù vù rồi, google ra tool, down cái rẹt là xong.
Bài post rất chi tiết, rất cám ơn!!!
http://root.vn/threads/download-tren-4share-vn-khong-can-acc.3527/
 

Facebook Comment